Standard kvality profese učitele

Tvorba standardu

Na těchto stránkách naleznete materiály, které se týkají kvality učitelovy práce, jejího standardního popisu a vymezení. Jste zváni k účasti v diskusi o ní, ať už působíte ve školství, nebo ne. Můžete hledat odpovědi na otázky, které Vás v této souvislosti napadají, můžete sami otázky pokládat, můžete společně s kolegy ze školy reagovat na podněty, které Vám k tomuto tématu stránka poskytne. 

Stránka je součástí projektu MŠMT, jehož cílem je zvýšit kvalitu výuky v českých mateřských, základních a středních školách prostřednictvím podpory profesního růstu učitelů. Výchozím bodem pro profesní růst je popis žádoucí a očekávané kvality práce učitelů v odpovídajících ukazatelích. Jinak řečeno, hledáme společně standard kvality učitelovy práce přijatelný pro české školy.

MŠMT zve všechny zájemce ke společnému přemýšlení. Jeho cílem je kvalitu společně pojmenovat a hledat cesty, jak jí dosahovat. MŠMT vychází z přesvědčení, že o tom, co je dobrá výuka, se nerozhoduje mimo třídu, třeba na ministerstvu nebo na akademických pracovištích. Kvalitu vytváříme všichni společně, kdo ve školství působíme, a především my učitelé. K tomu, aby nám standard dobře sloužil, a ne nás sužoval, můžeme přispět právě nyní aktivní účastí v diskusi.

  

Image


Průzkum názorů a odborných stanovisek ke tvorbě standardu kvality profese učitele je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Technické pomoci OP VK, č. projektu cz.1.07/5.1.00/04.0047

 

Druhé kolo diskuse o standardu kvality profese učitele zahájeno

MŠMT zahájilo 2. kolo dikuse o standardu. Proběhne v období od 1. června do 15. července 2009.  

Standard v otázkách a odpovědích

Pokud se chcete zapojit do veřejné diskuse o standardu, doporučujeme vám přečíst si nejprve následující otázky a odpovědi.  

Vstupní dokument pro veřejnou diskusi

Zde naleznete vstupní dokument pro veřejnou diskusi.  

Ukázky českých a zahraničních standardů

Jak vypadají pedagogické standardy ve vyspělých zemích? A jak u nás?   

Obsahové analýzy diskusních příspěvků

Souhrnná analýza všech příspěvků z obou kol diskuse. V textu naleznete také odpovědi na často kladené dotazy.  

Diskusní příspěvky v samostatných souborech

V této sekci zveřejňujeme diskusní příspěvky, které nám byly poslány emailem jako samostatné soubory.  

Diskusní semináře a konference

Průběžně aktualizovaný harmonogram ohlášených akcí  

Pracovní skupina pro tvorbu standardu

Seznam odborníků, kteří do konce července 2009 řídili veřejnou diskusi o standardu. Činnost pracovní skupiny již byla ukončena.  

Kontakt