.

Betalningsmöjligheter

Cash, krita, check, kundnummer…? Du bestämmer!

 • Kontant
  Svenska kronor (SEK)
  Euro (EUR)
  Amerikanska dollar (USD)
  Brittiska pund (GBP)

 • Kreditkort
  Visa, Master Card, Diners Club, American Express, Eurocard. Observera att vi ej tar emot så kallade elektronkort.

 • Avtalskort
  Avtalskortet har samma funktion som ett vanligt kreditkort, men kan endast användas i våra bilar. Det berättigar till obegränsat antal resor, oavsett resornas längd och slutbelopp. Kortet har en giltighetstid på 3 år från utfärdandet. Du kan ansöka om ett avtalskort om du eller ditt företag omfattas av ett avtal med Taxi 020.

 • Taxicheckar
  Taxichecken fungerar som ett engångskreditkort och dras i bilens kortläsare och gäller för en resa, obegränsad sträcka och summa. Den kan även användas vid budkörningar. Efteråt faktureras du med bifogad specifikation över utförda taxiresor. Är du avtalskund hos oss kan du kostnadsfritt beställa taxicheckar i häften om 20 stycken.

 • Kundnummer/kod
  Som avtalskund kan du ansöka om kundnummer med tillhörande kod. Då behöver du bara skriva under kvittot efter avslutad resa. Varje månad får du en faktura med bifogad specifikation över utförda resor. Du kan även beställa budkörningar.