Sprakforsvaret
   

 

Varför breder engelskan ut sig på svenskans bekostnad? Varför använder svenska myndigheter sig överhuvudtaget av engelska beteckningar på olika enheter, byggnader, projekt och evenemang?
Borde det inte vara en garanterad rättighet att få t.ex. bruksanvisningar och resevillkor på svenska i Sverige?
Varför visas så många långfilmer på engelska och så få på svenska och andra språk i svensk tv? Varför är så många reklaminslag i tv och i andra massmedia i Sverige på engelska?
Är det helt självklart att 90 procent av alla avhandlingar ska skrivas på engelska vid svenska universitet, vilket numera sker? Verkar det inte lite bakvänt att föredrag och seminarier hålls på engelska, trots att alla förstår svenska?
Förlorar inte svenskspråkiga på att svenska företag går över till engelska som koncernspråk?
Går inte kunskap förlorad när engelska införs som första undervisningsspråk vid svenska skolor?
Är det inte ett fattigdomsbevis att svenska idrottsklubbar skaffar sig namn i stil med "Hawks" i stället för "Hökar", eller att svenska tv-program ges titlar som "Cold case Sverige"?

Om du tycker att dessa frågor är relevanta, borde nätverket Språkförsvaret och denna webbplats intressera dig.

Språkförvaret inser naturligtvis engelskans gångbarhet som internationellt andraspråk, men engelskans nuvarande ställning som världsspråk hotar också på sikt andra språks fortlevnad, däribland svenskans. Detta är ingen ödesbestämd utveckling, men kräver opinionsbildning för att vändas.  

(Bilden publicerad med Jan Berglins tillstånd)

Språkförsvaret anser att mångspråkighet har ett värde i sig och att svenskan i Sverige numera aktivt måste försvaras på ett helt annat sätt än tidigare, i och med EU-medlemskapet och den ökande internationaliseringen.


Språkförsvaret menar, att de många olika språken i världen innebär en rikedom, och att domänförluster (t.ex. att svenskan upphör att användas på ett område, som inom naturvetenskaplig forskning) kan undvikas med en genomtänkt språkpolitik.


Det behövs en gräsrotsrörelse för att försvara svenska språket. Ditt ställningstagande räknas i allra högsta grad. Ta kontakt med oss om du har frågor eller vill beställa nyhetsbrev - eller bli helt enkelt medlem!

Nätverket Språkförsvaret

 

Senaste uppdatering

17/8 2010 - Svenska myndigheter behöver bli flerspråkiga på webben, enligt Språkrådet - pressmeddelande från Språkrådet 17/8 2010 - med flera dokument i Aktuellt/Senaste uppdateringar!

Senaste blogginlägg

17/8 2010 - Gunnar Lund: Vad är det för fel med Sverige?

Kalendarium

Augusti - 2010
M T O T F L S
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Kampanjen

Språkförsvaret skickade den 5/6 2010 ut "Frågor till riksdagspartierna inför valet 2010" med fokus på språklagen. Samtliga riksdagspartier har  besvarat frågorna och svaren har lagts ut i denna sektion.

 

 

Därför stödjer jag Språkförsvaret

Christian Hasfjord berättat varför han har blivit medlem i Språkförsvaret.  Läs mera här - tidigare inlägg arkiveras i denna sektion!