Geschiedenis van Kasteel Amerongen

Middeleeuwen
De geschiedenis van Kasteel Amerongen begint officieel in 1286. Maar in die vroege jaren werd het Kasteel meerdere malen verwoest en weer herbouwd. In 1557 wordt het Huis verkocht aan Goert van Reede van Saesveld. De eerste kaart waarop Kasteel Amerongen is afgebeeld dateert uit 1597, het jaar waarin het Huis werd erkend als Ridderhofstad. Frederik van Reede erft het Huis van zijn vader en laat het op zijn beurt na aan zijn zoon Goert. Met Goerts zoon Godard Adriaan van Reede, die het huis in 1641 in bezit krijgt, breekt er voor het huis een nieuwe tijd aan.

Middeleeuwen: het oude Kasteel

Wederopbouw in 1673
Godard Adriaan van Reede is bekend als vertegenwoordiger van de Nederlanden in het buitenland. Samen met zijn vrouw Margaretha Turnor verfraait hij het Huis. In 1673 werd het Kasteel, waaruit Godard en zijn vrouw inmiddels waren gevlucht, door de Franse troepen met takkenbossen in brand gestoken. Onder supervisie van Margaretha wordt er na de verwoesting een nieuw huis gebouwd: het huidige kasteel Amerongen. Margaretha maakte er een evenwichtig en classicistisch gebouw van. In 1680 was het Huis, voltooid. Godard Adriaan van Reede overlijdt in 1691. Zijn zoon Godard, heer van Ginkel, volgt zijn vader op als heer van Amerongen. Ook hij besteedt veel aandacht aan het huis en haar tuinen en laat het nabijgelegen Lievendaal afbreken om uitzicht op de Amerongse berg te hebben.

Portretten van Godard van Reede en Margaretha Turnor

Kasteel Amerongen vanaf de 18de eeuw
Na het huwelijk van Van Ginkels zoon Frederik Christiaan van Reede, tweede graaf van Athlone, met Henriëtte Gravin van Nassau Zuylenstein, is het huis van binnen geheel naar de eisen van die tijd aangekleed. Een inventarislijst uit 1748 geeft een beeld van verfijnde en weelderige smaak. Veel meubels en kasten zijn gevuld met porselein, zilver en damast. Het huwelijk tussen Frederik en Henriëtte betekende een versteviging van de oude banden met het Huis van Oranje. De Van Reedes bleven sterk georiënteerd op het vaderland, maar voerden wel Engelse titels.

Ontwerp voor de voorgevel

Verengelsing
In 1795 vertrokken de mannelijke leden van de familie naar Engeland, nadat de Fransen de Nederlanden waren binnengevallen. Zij werden spoedig gevolgd door de vrouwelijke leden. Dit vertrek naar Engeland betekent voor Kasteel Amerongen weer een lange afwezigheid van de eigenaren. Hierna verengelste de familie snel.

Overerving
De negende graaf van Athlone laat het Huis in 1844 na aan zijn zuster Maria Wilhelmina, Rijksgravin van Reede. Zij laat op haar beurt het Huis in 1852 na aan haar nicht Elisabeth Mary Child Villiers, geboren Van Reede. Zij had eerder al het nabijgelegen Zuylenstein geërfd. Zij koestert een grote belangstelling voor beide huizen en transporteert kasteel Amerongen op haar petekind, de vierde zoon van haar neef Bentinck, heer van Middachten, toen hij meerderjarig werd. Zo verwerft Godard John Charles, Graaf van Aldenburg Bentinck in 1879 het Kasteel en goederenbezit.

Portret van Godard, Graaf van Aldenburg Bentinck

De laatste bewoners
Godard graaf van Aldenburg Bentinck vestigt zich in 1879 in Kasteel Amerongen en brengt het Huis opnieuw tot bloei. Hij huwt Auguste Wilhelmine Louise Adrienne gravin van Bylandt, die hem vier zonen en een dochter schenkt. Kasteel Amerongen wordt volgens moderne methoden beheerd. De graaf steunt de bevolking van Amerongen door agrarische projecten op te zetten, zoals de tabaksteelt die hij nieuw leven inblaast. Godard geeft de bekende architect dr P.J.Cuypers opdracht veranderingen in het Huis aan te brengen.

Buste keizer

Duitse Keizer Wilhelm II
Na het einde van de Eerste Wereldoorlog logeert de Duitse keizer Wilhelm II, op verzoek van de toenmalige Commissaris van de Koningin, anderhalf jaar lang in Kasteel Amerongen. Hierna vertrekt hij naar het nabijgelegen Huis Doorn. Godard van Aldenburg Bentinck sterft in 1940 en laat het Huis en de tuinen na aan zijn kinderen. Hun erfgenamen bezitten Kasteel Amerongen tot 1976 als onverdeeld inboedel en verkopen in 1977 het Huis, interieur en de tuinen aan de Stichting Utrechtse Kastelen die het in 1982 overdraagt aan de Stichting Kasteel Amerongen.

Geschiedenis
De vogel Phoenix symboliseert de wederopbouw van het kasteel
Kasteel Amerongen