Föreningen Rådgivning Om Sekter (ROS)

STARTSIDAPlusgironummer: 4311994-0

E-postadress:
ros.org@telia.com
Utdrag ur ROS stadgar

ROS är en ideell sammanslutning av människor som vill värna om individens oberoende.
Föreningens namn är ROS - Rådgivning Om Sekter. ROS är partipolitiskt och religiöst obunden. ROS samarbetar med andra sammanslutningar med likartad målsättning.

ROS har som sin främsta uppgift att hjälpa och stödja människor som av någon manipulativ/
destruktiv grupp utsatts för förtryck, otillbörlig påverkan eller vileseledande rekryteringsmetoder.

Vi verkar dels genom föreningsmöten och dels genom upplysande verksamhet inom skolor och myndigheter eller de intressenter som ber om
ROS medverkan.

Du når oss på telefon:
031-24 01 07