Fria radikaler

Vi behöver syre för att leva, men detta livsnödvändiga ämne kan också orsaka svåra skador på cellerna. När syret omsätts i kroppen bildas giftiga ämnen s.k. fria radikaler. Fria radikaler är atomer eller molekyler som har opariga elektroner i sitt yttersta skal. Radikalerna efterstävar att fylla upp elektronskalen, vilket gör att de lätt reagerar med andra ämnen. De tar elektroner från andra molekyler i kroppen, som i sin tur omvandlas till fria radikaler osv. En nedbrytande kedjereaktion startas.

 

En del radikaler reagerar mer än andra och kan skada viktiga molekyler. Särskilt känsliga är de fleromättade fettsyrorna i cellmembranen. Cellerna är för sin funktion beroende av att membranen fungerar som en effektiv barriär mellan cellens innehåll och den yttre miljön. Skadas membranen kan läckage uppstå, vilket i sin tur kan leda till en rad negativa reaktioner.

 

Kroppen har utvecklat ett avancerat försvarssystem för att hindra fria radikaler från att skada viktiga molekyler och cellmembraner. Men det finns tillfällen när detta skydd inte fungerar tillfredsställande, vilket kan leda till vissa inflammationer och initiering av cancer. Kunskapen om dessa processer är ny och det finns fortfarande mycket som vi inte vet.

 

Man måste dock ha klart för sig att de reaktioner, där fria radikaler deltar, är viktiga kemiska mekanismer och att fria radikaler normalt måste förekomma. Vanligtvis har de ett kort liv och omvandlas snabbt till ämnen som är mindre skadliga. Men om fria radikaler kommer i kontakt med känsliga molekyler, såsom DNA, ett enzym (protein) eller en fleromättad fettsyra så kan en skadlig kedja av reaktioner starta.

 

En rad olika ämnen i födan och framför allt vissa vitaminer och mineralämnen ingår på olika sätt i kroppens försvarsmekanismer mot fria radikaler. De viktigaste av dessa ämnen är vitamin E, karotenoider, vitamin C och selen. Men också zink, mangan och koppar spelar en icke oväsentlig roll genom att bl.a. ingå i enzymer med antioxidativa funktioner.

Uppdaterad: 2010-04-13 Sidan uppdaterad av: Nutritionsavdelningen

Läs mer

 

 

 

» Vitaminer

Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel 018-175500  Mer kontaktuppgifter