Transparent gif
Søk
Til forsiden
Bakgrunnsstripe

Transparent gif Statens råd for likestilling av funksjonshemmede:
Pil
Pil
Pil
Pil
Transparent gif
Transparent gif
Pil

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede er et rådgivende organ for offentlige instanser og institusjoner, særlig departementene og statsforvaltningen for øvrig. Rådet er uavhengig og selvstendig og skal gi offentlige myndigheter råd om utformingen og gjennomføringen av politikken for funksjonshemmede på alle samfunnets områder.

Fra 1. juni 2010 er rådets sekretariat organisert under Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Vi ønsker alle våre lesere god sommer og kommer tilbake med ukentlige oppdateringer i uke 33.
Notabene Transparent gif Transparent gif


Aktuelt
Transparent gif
Kollektivtransport – universell utforming hele veien.
[06.07.10] Konferanse i Stavanger 20 – 21. september.

Tove Linnea Brandvik er den første rullestolbruker som møter fast på Stortinget. Stortinget er blitt mer tilgjengelig
[28.06.10] Tove Linnea Brandvik er den første rullestolbruker som møter fast på Stortinget. I det nye nummeret av Notabene er hun guide i stortingsbygningen. Hun viser hva som er bra – og hva det må arbeides med å forbedre.

[21.06.10] Optimist etter møter med politikere

[31.05.10] Funksjonsnedsettelse er ikke det samme som dårlig helse

[28.05.10] Rådssekretariatet flyttar 1. juni

[21.05.10] Far og sønn Grue i nytt nummer av Notabene

[19.05.10] Kritisk til forslag fra Utdanningsdirektoratet

[05.05.10] Fornøyd med noen, misfornøyd med andre

Relatert

 
Transparent gif

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede Postboks 7075, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: Universitetsgt. 7
Tlf: 46 61 50 00 E-post: postmottak@srff.no