Gå direkt till innehållet på sidan
Statens fastighetsverk

aktuellt / Evenemang / Hemliga svenska rum, Dramaten

Världskulturmuseets pågående bygge

Bladguld och brandlarm på Dramaten

För hundra år sedan fick Kungliga Dramatiska teatern sitt eget hus vid Nybroplan i Stockholm. Den dramatiska teaterbyggnaden har under de senaste åren bland annat förbättrats med talande brandlarm, en strålande entré och en vit och tät takkupol.

Dramatens kupol skiner igen

Kupolen är en viktig del i helhetsintrycket av byggnaden. Under hösten har kupolen tätats och återfått sitt ursprungliga utseende. Drygt 6 500 nya takpannor har skruvats fast med rostfria skruvar. Till utseendet är de nya pannorna identiska med de gamla. De hela takpannorna som fanns har tvättas och sitter samlat på ett av kupolens takfall. På så sätt bevaras de för framtiden.

Kupolen kom till först när bygget av teatern redan börjat då ett grannhus fått tillstånd att bygga en våning högre och man inte ville att teaterhuset skulle kännas för litet.

En hundraåring med guldglänsande entré

Den 18 februari 2008 fyllde Dramaten 100 år. I samband med detta renoverades Dramatens entré. I renoveringen ingick förgyllning med bladguld av entréns skärmtak, konsoler och listverk. Även bokstäverna i texten "Kungliga Dramatiska Teatern" ovanför de mittersta entrédörrarna har förgyllts med 24 karats bladguld.

De fyra lyktpelarna av Ekebergsmarmor som står utanför entrén har också renoverats.Smidet har förgyllts, sprickbildningarna i marmorblocken tätats, marmorn blästrats och ett nytt elsystem till glasgloberna har monterats in. Bladguldet gör att alla förgyllda delar glänser precis som de gjorde 1908.

Talande brandlarm på Dramaten

Statens fastighetsverk har installerat ett nytt brandlarm på Dramaten. Det nya systemet är helautomatiskt med rök- och värmedetektorer och larmar med sirener, blixtljus, sumrar och talade instruktioner till besökarna. Brandlarmskablarna är brandsäkra och skulle strömmen slås ut går anläggningen över på batteridrift.

I en byggnad som Dramaten med många föreställningar i veckan är det viktigt att undvika onödiga larm. Statens fastighetsverk har utbildat all personal på Dramaten och även bedrivit informationskampanjer om brandskydd.

Signerad gips på Dramatens vind

Sommaren 2008 genomförde Statens fastighetsverk den sista av tre etapper i ett projekt för att dra in kyla på Dramaten. I samband med att ett vindsrum skulle användas för nya installationer flyttades en mängd gipsskulpturer som var i vägen. Gipserna var ganska skadade och för att inte ytterligare skada dem anlitades en byggnadsantikvarie för att övervaka flytten och genomföra en översiktlig inventering.

Inventeringen visade att gipserna är avgjutningar av vissa av Carl Milles lermodeller till Dramatens utsmyckningar. Stenhuggarna använde gipsavgjutningarna som förlagor till utsmyckningarna på kolonnskaften. Ett av styckena är signerad Carl Milles.

Entrétrappan

Marken utanför Dramaten har sjunkit med cirka 10-20 centimeter. Under 2009 har Statens fastighetsverk därför låtit entrétrappan sättas om och markytan fram till stenbalustraden återställas med nytt tätskikt.

Dramaten med sin nyrenoverade

Foto: Hanna Linstedt

Kupolen högst upp på Dramaten- byggnaden är vit och tät igen.

Dramatens takkupol, fotograf Fredrik Gustafsson

Foto: Fredrik Gustafsson

Under hösten 2008 arbetar Statens fastighetsverk med att förbättra kupolens ytskick och utseende.

Nyputsade hörn på Dramatens stenfasad, foto Fredrik Gustafsson

Foto: Fredrik Gustafsson

Stenfasaden runt kupolen har tvättats och är återigen vita.

Förgylld staty vid Dramatens entré

Foto: Martin Ljungqvist, SFV

Nu glänser Dramatens entré som den gjorde vid invigningen år 1908.

Läs mer

*För att läsa pdf-filer krävs Acrobat Reader. Hämta programvaran Acrobat Reader här.

Tillgänglighetscertifierad. Länk till Funka Nu:s webbplats med mer information om certifieringen, öppnas i nytt fönster. © Statens fastighetsverk | Postadress: Box 2263, 103 16 Stockholm | Besöksadress huvudkontor: Järntorget 84, Stockholm
Tfn: 08 696 70 00 (vxl) | E-post: sfv@sfv.se | Om webbplatsen