Fakta om Östgötapendeln

Åtagande 3,6 miljoner tågkilometer årligen (4,1 miljoner efter start av optionen Mjölby - Motala)
Sträckor ingående i Östgötapendeln - Norrköping - Linköping - Mjölby - Tranås
- Tranås - Nässjö - Jönköping
- Med start hösten 2012: Mjölby - Motala
Trafikstart 12.12.2010
Uppdragets längd tio år med möjlighet till fyra års förlängning
Fordon elva motorvagnar av typ X14 samt sju motorvagnar av typ X61. X61 är ett nyutvecklat fordon som kommer att levereras under hösten 2010.

Stationer:

  • Östgötapendeln ger möjlighet till resandeutbyte vid följande stationer: Norrköping, Kimstad, Linghem, Linköping, Vikingstad, Mantorp, Mjölby, Boxholm, Tranås, Aneby, Nässjö, Forserum, Tenhult, Huskvarna och Jönköping.
  • Från hösten 2012 planeras en utökning av trafiken för att även omfatta stationerna Skänninge och Motala.
  • Flertalet av dessa stationer har buss- och tåganslutningar.

Östgötapendelns resandemöjligheter

I samband med DB Regio Sveriges övertagande av Östgötapendeln sker en expansion av trafiken. Denna expansion består av sträckan Jönköping - Nässjö - Tranås. Detta innebär förutom att fler resemöjligheter ges på denna sträcka även att byte i Tranås inte längre är nödvändigt.

För att ge högre service åt resenärer med en längre resrelation kommer de nylevererade fordonen av typ X61 att användas för de tåg som är genomgående till Jönköping.

Nedan visas turtätheten i vardera riktning med start den 12 december 2010:

Resrelation Måndag - Fredag:
ca. 05:30 till 23:00
Lördag: ca. 06:30 till 02:00
Söndag: ca. 07:30 till 24:00
Norrköping - Mjölby 1 tåg var 20 minut 1 tåg var timme
Mjölby - Jönköping 1 tåg var timme 1 tåg varannan timme

Utökade resandemöjligheter

Banverket planerar att färdigställa dubbelspår mellan Mjölby och Motala under sensommaren 2012. När dubbelspåret väl är på plats kommer Östgötapendeln även att omfatta denna sträcka.

Nedan visas den planerade turtätheten i vardera riktning:

Resrelation Måndag - Fredag:
ca. 05:30 till 23:00
Lördag: ca. 06:30 till 02:00
Söndag: ca. 07:30 till 24:00
Mjölby - Motala 2 tåg per timme 1 tåg var timme

Fordon

Två typer av fordon kommer att användas för att trafikera Östgötapendeln: X14 och X61.

De elva motorvagnarna av typ X14 används redan idag för trafiken. För att möjliggöra Östgötapendelns expansion har Östgötatrafiken tillsammans med Jönköpings länstrafik beställt sju nya motorvagnar av typ X61. Leveranserna av dessa fordon startar under augusti 2010.

De nya fordonen ger resenärerna en högre komfort. Motorvagnarna är utrustade med låggolv, vilket underlättar för funktionshindrade då golvet ombord är i nivå med plattformarna. Utöver detta är fordonen återvinningsbara till 95%.

Fakta X61
Tillverkare Alstom
Spårvidd 1.435 mm
Längd 74,3 m
Bredd 3.258 mm
Toppfart 160 km/h
Motorsystem 15 kV, 16 2/3 Hz
Golvhöjd (Mätt från spår) Låggolvsdel 670/850mm
Övriga utrymmen 1080 mm