autostrada
Informacje o GDDKiA
GDDKiA website
GDDKiA Informationsservice
Service de la GDDKiA
Сервис GDDKiA
Serwis dla kierowców
Service for drivers
Informationsservice für Autofahrer
Service pour les Conducteurs
Сервис для водителей
autostrada
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa. Tel. (+48 22) 375 88 88