Idag letar vi skribenter med egna privata eller professionella erfarenheter av följande ämnen:

Eftervalsdebatten

Rösträkningen är inne i sitt slutskede. Vad kommer att hända med riket? Du som har en kvalificerad analys, skriv för oss! Läs (8) Skriv

Valresultatet

Du som har en kvalificerad analys av valresultatet, skriv för Newsmill. Läs (27) Skriv


Prenumerera Åke Sandbergs aktiviteter

Åke Sandberg har kommenterat på:

Facebookvalet kapat av SD

Till de sista inläggen, anonyma förstås Bo T. Vasilij B: På nätet är SD-are uppenbarligen hyperaktiva. Hänger vid datorn och skriver insändare och 'millar'. Och uppmanas till det på alla SD-sidor, genom youtubeklipp och, verkar det , massmail till sympatisörer. Och nu verkar det i vart få för den här artikeln vara uttömt, få andra SD-are har varit här. Och även få andra för övrigt. Det är först senaste timmen som artikeln har fått en sån placering här på¨newsmill att fler kan tänkas uppmärksamma den. Och nu är det valdag och kanske inte det mest angelägna att 'milla' och kommentera om facebookvalet - det var mer relevant för några dagar sedan. Men lärdomarna är tydliga: SDare är synnerligen aktiva och välorganiserade på nätet. Andra partier och deras medlemmar förefaller i jämförelse passiva, trots stora och omtalade satsningar på sociala medier. Värt att utvärdera och reflektera över. För medborgare och partier.

Åke Sandberg har kommenterat på:

Sverigedemokraternas framgång beror på arroganta politiker och medier

Artikelförfattarens och kommentatorers inlägg kunde vara hämtade från Danmark. En tanke är att en elit-konspiration mellan medier och politiker, gör att främlingsfientlighet och därmed SD inte kommer fram. argumentet kunde vara hämtat från dansk main streamdebatt - och från svenska högerextrema webbsiter. Om Sverige vore mer demokratiskt skulle landet vara mer uttalat rasistiskt, är den skumma tanken. Sverige kommr snart att gå den danska vägen är deras prognos. Inte att det kan finnas skillnader mellan länderna, historiskt, kulturellt och ekonomiskt/ materiellt betingade Det kan ligga en del i att svenska medier inte i tid och otid klassificerar människor, ex. brottslingar, utifrån hudfärg och etniska och nationella kategorier - och då inte bara för dem själva, utan deras föräldrar, och mor- och farföräldrar. Medier i Sverige säger kanske ofta i stället: arbetslös, bostadslös, post-traumatisk sjukdom efter krigsupplevelse; eller bostadslös, eller boende på Östermalm. Kriterier ofta minst lika relevanta och sörskiljande som etnicitet. Grundorsaken till rasism och SD-röster är förstås inte politikerarrogans eller bristande lyhördhet - även om de kan bidra. Grogrunden är då som nu, på 1930-talet liksom på 2010-talet: massarbetslöshet, växande klyftor och sprickor i samhället, egoism och inte solidaritet, att inte tänka på andra. Då föds behov av syndabockar. Då judar och homosexuella -- nu zigenare, invandrare, muslimer. Grogrunden göds av konservativa politiker i Bryssel och Sveriges regering som inte värnar svenska kollektivavtals gilitighet i Sverige. Arbetare från andra EU-länder , 'utstationerade' i Sverige som EUjargongen lyder, tvingas arbeta för lägre löner och sämre villkor än boende i Sverige. Då trycker de ner svenska löner, då kan arbetare från Sverige konkurreras ut, avskedas. Det, om något, göder främlingsfientlighet, rasism och SD. Sveriges blåa regering och deras vänner som dominerar EU-politiken har ett stort ansvar. ---> Läs gärna mer i min artikel här på newsmill och i min blogg på www.akesandberg.se

Åke Sandberg har kommenterat på:

Facebookvalet kapat av SD

Nu har jag skrivit mer om kommentarerna på min artikel, gå till http://www.akesandberg.se/2010/09/18/sd-are-superaktiva-pa-newsmill-med-kommentarer-och-%E2%80%98millningar%E2%80%99/

Åke Sandberg har kommenterat på:

Facebookvalet kapat av SD

Min artikel har hittills legat långt ner i bunten av inkommande newsmillbidrag, så inte så många har ännu sett den. Av dem som nu torsdag den 16:e vid halvsjutiden hittat artikeln och som 'millat' är nästan 70 % glada åt SD som stödparti, i riksdagen. Bara ca 20 % är arga. Vilka kan de 70 procenten vara? Sverigedemokrater förtås och kanske några andra på yttersta högerkantan. Tillsammans utgör dessa två grupper långt ifrån 70 % av befolkningen eller deltagare i samhällsdebatten. Alltså, precis som jag skriver i artikeln: SD-sympatisörer är kraftigt överrepresenterade bland dem som engagerar sig i vissa frågor på nätet, inklusive 'valet' på Facebook. Till K. Rosengren: a) I artikeln skrev jag att "SD kan däremot sägas ha 'kapat' undersökningen i den meningen att SD är mycket aktiva på nätet" och alltså fått uppblåsta opinionssiffror, siffror som de sen utnyttjar i sin propagande på nätet och vi valstugor. Skapar en kraftigt överdriven bild av vind i seglen. b) Rosengren skriver att min "...artikel vittnar [om] ett väljarförakt mot de som tänkt på SD. Jag litar på att folk ... vet vad de ska rösta på, utan dig." Fel! Rosengren däremot verkar förakta kunskap och argument. Han bara påstår! Jag kan visst förstå varför t.ex. en byggarbetare med pressade villkor funderar på att rösta SD. En byggarbetare som ser sin lön och villkor försämras, kanske avskedas, under trycket av konkurrens från entreprenadarbetare från andra länder, 'invandrare' som tvingas arbeta utan riktigt stöd i svenska kollektivavtal. Kunskapen om detta brister hos många. Skolan borde givit insikter om EU:s avreglering av dessa förhållanden. Fackliga och politiska studier och folkbildning likaså. Nu blir 'invandrarna' syndabock. Det är förståeligt. Bättre kunskap och insikt skulle visa att orsaken finns i Bryssel och Stockholm, att skulden ligger på de politiker i EU och i Sverige som godtagit denna illojala konkurrens med dumpade löner. För decennier sedan var det 'göteborgare' som kom till Värmland och tog jobben från byggjobbarna där, genom att bjuda under i lön och villkor. Då kallades det 'smutskonkurrens'. Det var en tid med försämrade villkor, med massarbetslöshet, då fascism och förakt för de annorlunda, för de svagaste, växte fram. Då som nu. Jag avser att återkomma till dessa frågor på min blogg, www.akesandberg.se Ekot av 30-talet ljuder i fonden bakom SD:s frammarsch i dessa dagar. Låt oss stoppa de högerextrema och främlingsfientliga mens tid är. Ett sammanhållet samhälle, med minskade klyftor och med solidaritet med dem som är utsatta, både infödda svenska och dem som flytt eller flyttat hit - det är grunden för en demokratisk och mänsklig utveckling. Motsatsen, klyftor och ’satsa på dig själv’ är grogrunden för missnöje , och för SD.

Åke Sandberg har kommenterat på:

Facebookvalet kapat av SD

Tack Fredrik Berggren - du utgör inte ett representativt urval, men att du svarar och snabbt motsäger i vart fall inte en av mina teser, att SD och dess sympatisörer är snabba och effektiva i sociala medier. Bl.a. som jag skriver: "SD är mycket aktiva på nätet, inte bara som... kommentatorer så snart någon journalist eller debattör skriver om en generös flyktingpolitik..." utan också i FB-valet. De etablerade partierna verkar traska patrull på nätet, trots stora och omskrivna satsningar.

Facebookvalet kapat av SD

På Facebook kan man lägga sin röst i 'Riksdagsvalet 2010'. SD är där stort och största parti bland unga upp till 30 års ålder. De utnyttjar siffrorna för att framstå som ett parti på frammarsch - om än i en icke-representativ enkät, färgad av SD:s effektiva utnyttjande av nätet. Ett bidrag till att få ett sannolikt mer rättvisande utfall, och vrida facebookvapnet ur Sverigedemokraternas nävar är att gå kvinna och man ur huse och rösta antirasistiskt, för social integration, nu på Facebook och den 19 september. Därtill: Begrunda opinionsläget och rösta så att risken för en minoritetsregering med (SD) som stödparti minimeras.

Åke Sandberg, 2010-09-08 22:54 139 13
Åke Sandberg har kommenterat på:

Hela sanningen om Natanael Derwinger och Wetterstrands kärlekshistoria

Om Tonchi Percans PR i egen sak och ovidkommande skvaller’journalistik: Att Tonchi Percan vill sälja sin bok är uppenbart - och det är det enda underliggande syfte jag kan finna i artikeln. Perchan skriver om att han har en tes, men hur han än tuggar finner jag bara PR i egen sak, samt att skvaller om journalisters och politikers ungdomsbravader och förhållanden skulle vara angelägen journalistik. Högerkommentatorerna här i tråden kan man inte ta på allvar, de som är upprörda över att SVT, och kanske SR, som enda tunga medier har en pluralism och balans. De föredrar, verkar det, papperstidningsvärlden med 90 % borgerlig dominans - det är den högervridningen de tar för given och ser som den objektiva journalistiken. Inte så konstigt om man t.ex. läser Stockholms båda morgontidningar - man kunde frestas tro att när båda dessa tunga opinionsbildare ger likartat stöd för den borgerliga alliansen och dito kritik av de rödgröna, så är politiken avgjord. Tänker man ett steg ser man omedelbart deras knytningar till högertraditionen - i dess konservativt-moderata och dess högerliberala varianter. I särskilt den ena tidningens fall, DN, genomsyrande även s.k. analyser på nyhetsplats, exempelvis i fallet Henrik Brors. Kan en minister debattera om 'skit-år' så må det tillåtas en enkel forskare att i ett debattinlägg skriva om en 'sk-t-artikel'. Jag kommer inte att läsa boken men förmodar den är av samma slag, bara oändligt lååång. Hellre läser jag högerledarna i DN och SvD - de är åtminstone läsbara och ger inte sällan upphov till tankar och skärpning av den egna analysen. Men än hellre lyssnar på Ekot eller TV:s samhällsprogram. Där sitter nu exempelvis DN:s politiske redaktör Peter Wolodarski och delar tittaruppmärksamhet och tid med Dagens Arenas chefredaktör Nisha Besara. Den vanliga situationen är däremot den att det står 9 (cirka!) Wolodarskiar på var sin talartribun och en Besara, på en ganska liten trälåda, och söker nå ut med sina respektive budskap. Och nu ska jag – först som sist – bekänna att jag är granne med Natanael Derwinger; lika bra avslöja det, så besparar jag Percan lite research i hans fortsatta undersökande journalistik. Om N:s ungdom vet jag bara att han för decennier sedan haft ett förhållande med en annan numera känd person; och jag har inte talat med N. om vare sig Peruans bok - visste inte ens om den - och än mindre om den aktuella artikeln. Jag är ny på Newsmill, och när jag inför skrivande av en egen artikel zappade runt lite kom Peruans artikel upp. Med en granne på fotot läser jag förstås. Natanael har, som Percan faktiskt riktigt antyder, medverkat i en rad program i olika genrer. Ett tungt arbete de senaste par åren har gällt just skolfrågor, med UR-programmet Skolfront, som lyckats förmedla kunskap och spännande perspektiv på utbildningsvärlden - något som väl inte minst tilltalar folkpartiet och partiledaren Björklund. Vad två av de medverkandes relation för ett par decennier sedan har att göra med en debatt idag om skolan, det vet nog bara Percan. I övrigt kan jag, som bidrag till Percans research, rapportera att den Vespa N. idag kör är röd, det var den i vart fall för några veckor sedan. Vad Percan hade för fordon för tjugo år sen, om ens behörig framföra annat än ev. cykel, vet jag inte, än mindre känner jag det ev. fordonets färg. Men, varken det ena eller det andra intresserar mig och väl knappast någon annan heller.


 • 1

För denna sida ansvarar Åke Sandberg


annons:

Mest millat


Alla    Arg    Uttråkad    Nyfiken    Glad
 1. Folket
 2. Jimmie Åkesson
 3. Humanisterna
 4. Socialdemokratins framtid
 5. Meritokraterna
 6. Nytänkande i landsbygdsutvecklingen
 7. Majoritetsregering
 8. Utjämnad politisk spelplan
 9. Neutralisera SD
 10. Socialliberalt S
 1. Mona Sahlin
 2. Alliansen
 3. Alliansseger
 4. Humanisterna
 5. Miljöpartiet
 6. Anders Borg
 7. Valresultatet
 8. Moderaterna
 9. Aftonbladets kultursida
 10. Lars Ohlys vägran att sminkas med Jimmy Åkesson
 1. Mona Sahlin
 2. Alliansen
 3. Israel
 4. Vänsterpartiet
 5. Svensk trupp i Afghanistan
 6. Miljöpartiet
 7. Alliansens människosyn
 8. Moderaterna
 9. Socialdemokraterna
 10. Nytänkande i landsbygdsutvecklingen
 1. Israel
 2. Mona Sahlin
 3. Svensk trupp i Afghanistan
 4. Moderaterna
 5. Ship to Gaza
 6. Miljöpartiet
 7. Carl Bildt
 8. sexköpslagen
 9. Socialdemokraterna
 10. Jan Guillou
 1. Jimmie Åkesson
 2. Humanisterna
 3. Neutralisera SD
 4. Moderaterna i Göteborg
 5. Karl Rove
 6. Maria Wetterstrand
 7. sverige
 8. Aftonbladets kultursida
 9. undefined
 10. Rödgrönt samarbete
 1. Mona Sahlin
 2. Miljöpartiet
 3. Aftonbladets kultursida
 4. Lars Ohlys vägran att sminkas med Jimmy Åkesson
 5. rödgrön miljöpolitik
 6. Ung Vänster
 7. Neutralisera SD
 8. Socialdemokraterna
 9. Islam
 10. Alliansens människosyn
 1. Mona Sahlin
 2. Vänsterpartiet
 3. Alliansens människosyn
 4. Miljöpartiet
 5. Socialdemokraterna
 6. Socialdemokraterna i förorten
 7. Aftonbladets kultursida
 8. Moderaterna
 9. Blasfemiförbud
 10. GMO
 1. Mona Sahlin
 2. Ship to Gaza
 3. sexköpslagen
 4. Carl Bildt
 5. Iran
 6. Moderaterna
 7. Jan Guillou
 8. Ilmar Reepalu
 9. Miljöpartiet
 10. Socialdemokraterna
 1. Socialdemokratins framtid
 2. Meritokraterna
 3. Majoritetsregering
 4. Utjämnad politisk spelplan
 5. Sociala medier
 6. Aftonbladets kultursida
 1. Adeln
 2. Socialdemokratins framtid
 3. Meritokraterna
 4. Fritt Palestina
 5. Syrianska FC
 6. Sociala medier
 7. Maria Wetterstrand
 8. Idrottsrörelsen
 9. Gråsossar
 10. Opinionsmätningarna
 1. Maria Wetterstrand
 2. Gråsossar
 3. Adeln
 4. Ingvar Carlsson
 5. Socialdemokratins framtid
 6. opinionsundersökningar
 7. Meritokraterna
 8. Fritt Palestina
 9. Facebook-kampanj
 10. Klimatfrågan
 1. Talibantalet
 2. Adeln
 3. Drottning Silvia
 4. Stureplan
 5. Tiger Woods
 6. Åttiotalisterna
 7. Pridefestivalen
 8. Gråsossar
 9. DN-kultur
 10. jämlikhet
 1. Nytänkande i landsbygdsutvecklingen
 2. Socialliberalt S
 1. Utbudsteorin
 2. Vänsterantisemitism
 3. Självkritik
 4. Fildelare
 5. Parapsykologi
 6. Globala utmaningar
 7. Valutareform
 8. Klimatnationalism
 9. Skolan
 10. Främlingsfientlig debatt
 1. Utbudsteorin
 2. Globala utmaningar
 3. Finanskrisens biverkningar
 4. Myter
 5. Valprognos
 6. Fyraprocentsspärren
 7. Fildelare
 8. väljarna
 9. Ola Tunander
 10. Offentlig-Privat Samverkan
 1. Ubåtsjakten
 2. Utomjordingar
 3. Istid
 4. Vulkaner
 5. Thomas Quick
 6. Den nya istiden
 7. Rickard Sandler
 8. Nick Clegg
 9. Herman van Rompuy
 10. Dokumentären Sämre än djur
 1. Folket
 2. Anders Borg
 3. Adeln
 4. Folkpartiets socialpolitik
 5. Delad föräldraförsäkring
 6. Hopp, glädje, mod
 7. Sverigedemokraterna de
 8. Socialliberalt S
 9. Privat vård
 10. demokrati
 1. Alliansseger
 2. Anders Borg
 3. Alliansen
 4. Moderaterna
 5. Valresultatet
 6. Humanisterna
 7. Israel
 8. Fredrik Reinfeldt
 9. Svensk trupp i Afghanistan
 10. sverige
 1. Israel
 2. Alliansen
 3. Svensk trupp i Afghanistan
 4. Blockbytare
 5. konkurrens
 6. Alliansseger
 7. Nytänkande i landsbygdsutvecklingen
 8. Anders Borg
 9. Valresultatet
 10. Skattesänkningar
 1. Israel
 2. Svensk trupp i Afghanistan
 3. Lars Vilks
 4. Cannabis
 5. RUT-avdraget
 6. Anders Jacobsson
 7. Företagare
 8. Tobias Billström
 9. Burkaförbud
 10. USA
annons:

Newsmill-bloggen

Hos oss får ingen kapa kommentarsfälten

Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen och ska behandlas på samma sätt som alla andra ...

Om Newsmill

Newsmill är det första sociala mediet i Sverige som spinner kring nyheter och debatt. Vi publicerar varje dag olika personer med exklusiv kunskap om dagens viktiga händelser. Om du har egna erfarenheter av de frågor vi tar upp kan du omedelbart medverka i debatten. Du kan kommentera och skriva egna inlägg som publiceras på hög nivå eller medverka genom din blogg.

 

Läs mer om Newsmill

Newsmill-bloggen

Hos oss får ingen kapa kommentarsfälten

Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen och ska behandlas på samma sätt som alla andra ...

Vad är att Milla?

Millningen är ett sätt att kommentera med känslor. Du väljer ett ord eller ett namn som du vill mäta i opinionen och läsarna kommenterar genom att välja en av fyra känslolägen som representeras av fyra färger. Rött är arg, blått är glad, grön nyfiken och gult är uttråkad. Resultatet visas direkt och rubriken på artikeln färgas med den färg som de flesta väljer.


 
© 2008 Newsmill. All rights reserved.