Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
Lidická 11/124
37086 České Budějovice
Tel: 386713111
Fax: 386713130


Ing. Stanislav Němeček

Poslední aktualizace: 19.10.2010 10:37

Verze aplikace: 1.8.7

Formuláře

Podání pro katastr nemovitostí

Vysvětlivky k formulářům
Vysvětlivky k formulářům (PDF) (DOC)
Přílohy nezbytné k podání návrhu na vklad a k ohlášení změn do katastru nemovitostí (PDF) (DOC)
Tabulka - podklady pro změnu druhu pozemku a způsobu využití nemovitosti a jednotky (PDF) (DOC)
Volitelné přílohy (rozšíření formulářů) číslo form.
Příloha A - Seznam pozemků 6.100-2005 (PDF) (DOC)
Příloha B - Seznam budov 6.101-2005 (PDF) (DOC)
Příloha C - Seznam jednotek 6.102-2005 (PDF) (DOC)
Příloha D - Seznam účastníků 6.103-2005 (PDF) (DOC)
Příloha E - Seznam vlastníků a jiných oprávněných 6.109-2005 (PDF) (DOC)
Příloha F - Dům s jednotkami 6.121-2005 (PDF) (DOC)
Příloha G - Změněné údaje o budovách 6.124-2005 (PDF) (DOC)
Příloha H - Změněné údaje o jednotce 6.125-2005 (PDF) (DOC)
Příloha I - Změněné údaje o pozemcích 6.126-2005 (PDF) (DOC)
Příloha J - Návrh na vklad práva k nemovitosti 6.108-2005 (PDF) (DOC)
Příloha K - Návrh na vklad práva k jednotce 6.127-2005 (PDF) (DOC)
VKLAD číslo form. ukázka
Návrh na vklad práva k nemovitosti 6.87-2005 (PDF) (DOC)
Návrh na vklad práva k jednotce 6.111-2005 (PDF) (DOC)
ZÁZNAM číslo form. ukázka
Ohlášení změny práva k nemovitosti do katastru nemovitostí 6.88-2008 (PDF) (DOC)
Ohlášení změny práva k jednotce 6.122-2005 (PDF) (DOC)
Potvrzení o zániku podzástavního práva (6.107-2008) 6.107-2008 (PDF) (DOC)
Potvrzení o zániku věcného práva předkupního 6.112-2008 (PDF) (DOC)
Potvrzení o zániku věcného práva předkupního k jednotce (6.113-2005) 6.113-2005 (PDF) (DOC)
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (pro osobu) 6.114-2008 (PDF) (DOC)
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (spojené s vlastnictvím nemovitosti) 6.115-2008 (PDF) (DOC)
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro osobu) 6.116-2005 (PDF) (DOC)
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k nemovitosti (pro jednotku) 6.117-2005 (PDF) (DOC)
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) 6.118-2008 (PDF) (DOC)
Potvrzení o zániku zástavního práva 6.120-2008 (PDF) (DOC)
Potvrzení o zániku zástavního práva k jednotce 6.119-2005 (PDF) (DOC)
Potvrzení o zániku podzástavního práva k jednotce 6.123-2005 (PDF) (DOC)
Souhlasné prohlášení o vzniku změně zániku práva k nemovitosti 6.110-2008 (PDF) (DOC)
(PDF)
ZÁPIS NOVÝCH BUDOV A JEDNOTEK číslo form. ukázka
Ohlášení nové stavby do KN
6.93.1-2009 Formát A4(PDF)
Formát A3(PDF)
(DOC)

(DOC)
Vzory (1)
(2)
Ohlášení rozestavěné budovy do KN
6.94.1-2009 Formát A4 (PDF)
Formát A3 (PDF)
(DOC)

(DOC

(PDF)
Ohlášení změny rozestavěné budovy na budovu dokončenou k zápisu do katastru nemovitostí 6.133.1-2009 Formát A4 (PDF)
Formát A3 (PDF)
(DOC)

(DOC)
Čestné prohlášení - příloha k žádosti o zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí 6.95-2008
(PDF)

(DOC)
Souhlasné prohlášení manželů, že stavba je v jejich společném jmění 6.105-2008
(PDF)

(DOC)

(PDF)
ZMĚNA JINÝCH ÚDAJŮ číslo form. ukázka
Návrh na opravu chyby 6.106-2005 (PDF) (DOC)
Návrh na sloučení parcel 6.98-2005 (PDF) (DOC)
Ohlášení změny údajů o stavbě 6.89-2008 (PDF) (DOC)
Ohlášení změny údajů o jednotce 6.90-2005 (PDF) (DOC)
Ohlášení změny údajů o pozemku 6.91-2005 (PDF) (DOC)
Ohlášení změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném 6.92-2008 (PDF) (DOC)
Poslední aktualizace: 11. 02. 2010

Další formuláře v resortu

    Katastrální pracoviště

  • Formuláře pro vyhotovení geometrických plánů
  • Žádost o výdej dat z KN v elektronické podobě (výstup z ISKN ve výměnném formátu)
    (RTF)
  • Žádost o poskytnutí přehledu vlastnictví z území České republiky (PDF) (RTF)
  • Žádost o poskytnutí kopie listiny ze sbírky listin katastru (PDF) (RTF)
  • POZN.: Pokud žádost není podávána osobně, je třeba opatřit žádost úředně ověřeným podpisem - více.
Poslední aktualizace: 2.6.2010
(C) Český úřad zeměměřický a katastrální