Start för SVT2 HD

2010-11-01. Måndag 1 november startar sändningen av SVT2 HD. Samma dag startar även sändningarna i marknätet, för både SVT1 HD och SVT2 HD.

SVT2 HD är Sveriges smartaste tv-kanal. Den är utmanande, nyfiken och söker ständigt svar på små som globala frågor. Från och med våren 2011 kommer andelen program producerade i HD successivt att öka. Programtablån för SVT2 HD är densamma som för ordinarie SVT2*

För mer information om hur du kan få tillgång till SVT2 HD (och även SVT1 HD) kontakta kundtjänsten hos din tv-operatör.

* Enda undantaget är regionala program där SVT2 HD till en början bara kan sända ut en regional version. Av produktionstekniska skäl kommer kanalen att visa ABC-områdets program, men det går alltid att se andra regionala program via ordinarie SVT2.

SVT Kommunikation

Alternativ bild för flash innehåll.
Foto: Scanpix

Folkmusikvärlden befinner sig på krigsstigen SD och företrädare för folk- och världsmusiken debatterar.

Senaste nyheterna