English version Osobní stránky prezidenta ČR


Pražský hrad

„Věříme v demokracii, věříme ve svobodu - a ve svobodu vždy větší a větší...“
z Prohlášení nezávislosti československého národa vydaného v Paříži dne 18. října 1918


Subnavigace sekce Prezident ČR


Hlavní stránka - Prezident ČR - Rozhodnutí prezidenta - Jmenování, odvolání, rozhodnutí - Profesoři vysokých škol

Profesoři vysokých škol

Jmenování profesorů vysokých škol

Pravomoc prezidenta republiky jmenovat profesory vysokých škol vyplývá ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

30. 4. 2010

1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc.
Obor otorinolaryngologie
Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze

2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.
Obor fyzika molekulárních a biologických struktur
Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze

3. doc. Ing. Jaroslav Boušek, CSc.
Obor elektrotechnická a elektronická technologie
Vědecká rada Vysokého učení technického v Brně

4. doc. Ing. Radim Briš, CSc.
Obor technická kybernetika
Vědecká rada Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

5. doc. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
Obor fyziologie rostlin
Vědecká rada Mendelovy univerzity v Brně

6. doc. PhDr. Jana Burešová, CSc.
Obor historie
Vědecká rada Univerzity Palackého v Olomouci

7. doc. Ing. Jana Dostálová, CSc.
Obor chemie a analýza potravin
Vědecká rada Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

8. doc. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc.
Obor aplikovaná matematika
Vědecká rada Vysokého učení technického v Brně

9. doc. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
Obor biochemie
Vědecká rada Univerzity Palackého v Olomouci

10. doc. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.
Obor molekulární biologie a genetika
Vědecká rada Masarykovy univerzity

11. doc. Ing. Michal Haindl, DrSc.
Obor technická kybernetika
Vědecká rada Západočeské univerzity v Plzni

12. doc. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
Obor historie – obecné dějiny
Vědecká rada Masarykovy univerzity

13. doc. Ing. Pavel Hazdra, CSc.
Obor elektronika a lékařská technika
Vědecká rada Českého vysokého učení technického v Praze

14. doc. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
Obor patologie
Vědecká rada Masarykovy univerzity

15. doc. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Obor biochemie
Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze

16. doc. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc
Obor český jazyk
Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze

17. Doc. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
Obor infekční nemoci
Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze

18. doc. PhDr. Marta Horňáková, PhD.
Obor speciální pedagogika
Vědecká rada Masarykovy univerzity

19. doc. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Obor management a ekonomika podniku
Vědecká rada Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

20. doc. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Obor historie – české dějiny
Vědecká rada Masarykovy univerzity

21. doc. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.
Obor kinantropologie
Vědecká rada Univerzity Palackého v Olomouci

22. doc. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Obor lékařská chemie a biochemie
Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze

23. doc. RNDr. Jana Kašpárková, Ph.D.
Obor biofyzika
Vědecká rada Univerzity Palackého v Olomouci

24. doc. Ing. Jaroslav Klokočník, DrSc.
Obor geodézie a kartografie
Vědecká rada Českého vysokého učení technického v Praze

25. doc. Ing. Jozef Kobza, CSc.
Obor pedologie
Vědecká rada České zemědělské univerzity v Praze

26. doc. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Obor informatika a výpočetní technika
Vědecká rada Západočeské univerzity v Plzni

27. doc. MUDr. Marie Kopecká, CSc.
Obor lékařská biologie
Vědecká rada Masarykovy univerzity

28. doc. akademický sochař Marius Kotrba
Obor sochařství – volná tvorba
Umělecká rada Akademie výtvarných umění v Praze

29. doc. MgA. Václav Kunt
Obor hudební umění
Umělecká rada Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

30. doc. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.
Obor didaktika matematiky
Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze

31. doc. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Obor ochrana životního prostředí
Vědecká rada Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

32. doc. Ing. Imrich Lukovics, CSc.
Obor strojírenská technologie
Vědecká rada Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

33. doc. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Obor archeologie středověku
Vědecká rada Masarykovy univerzity

34. doc. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.
Obor matematika – pravděpodobnost a matematická statistika
Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze

35. doc. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
Obor geologie
Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze

36. doc. RNDr. Eva Milková, Ph.D.
Obor systémové inženýrství a informatika
Vědecká rada Univerzity Hradec Králové

37. doc. RNDr. Milan Navrátil, CSc.
Obor botanika
Vědecká rada Univerzity Palackého v Olomouci

38. doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
Obor aplikovaná fyzika
Vědecká rada Vysokého učení technického v Brně

39. doc. MUDr. Jan Novotný, CSc.
Obor kinantropologie
Vědecká rada Univerzity Palackého v Olomouci

40. doc. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
Obor management a ekonomika podniku
Vědecká rada Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

41. doc. Ing. Daniela Pavlíková, CSc.
Obor agrochemie a výživa rostlin
Vědecká rada České zemědělské univerzity v Praze

42. doc. Jindřich Pazdera
Obor hudební umění – housle
Umělecká rada Akademie múzických umění v Praze

43. doc. Dr. Ing. Michal Pěchouček, M.Sc.
Obor technická kybernetika
Vědecká rada Českého vysokého učení technického v Praze

44. doc. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
Obor obchodní právo
Vědecká rada Masarykovy univerzity

45. doc. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
Obor dopravní prostředky a infrastruktura
Vědecká rada Univerzity Pardubice

46. doc. MgA. Jaroslav Rybář
Obor hudební umění – hudební režie
Umělecká rada Akademie múzických umění v Praze

47. doc. MUDr. Beata Sániová, PhD.
Obor anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Vědecká rada Masarykovy univerzity

48. doc. MUDr. František Saudek, DrSc.
Obor vnitřní nemoci
Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze

49. doc. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Obor chemická metalurgie
Vědecká rada Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

50. doc. Ing. Celestýn Scholz, Ph.D.
Obor konstrukční a procesní inženýrství
Vědecká rada Českého vysokého učení technického v Praze

51. doc. Ing. Věra Skřivanová, CSc.
Obor speciální zootechnika
Vědecká rada České zemědělské univerzity v Praze

52. doc. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
Obor lékařská imunologie
Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze

53. doc. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D.
Obor molekulární a buněčná biologie a genetika
Vědecká rada Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

54. doc. Ing. Boris Šimák, CSc.
Obor inženýrská informatika v dopravě a spojích
Vědecká rada Českého vysokého učení technického v Praze

55. doc. MUDr. Jan Štulík, CSc.
Obor ortopedie
Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze

56. doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník, CSc.
Obor fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Vědecká rada Vysokého učení technického v Brně

57. doc. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
Obor analytická chemie
Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze

58. doc. Ing. Jana Tučková, CSc.
Obor teoretická elektrotechnika
Vědecká rada Českého vysokého učení technického v Praze

59. doc. Priv.-Doz. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Obor německý jazyk
Vědecká rada Univerzity Palackého v Olomouci

60. doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc.
Obor materiálové vědy a inženýrství
Vědecká rada Vysokého učení technického v Brně

61. doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Obor právní dějiny
Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze

62. doc. Ing. Rudolf Volner, Ph.D.
Obor dopravní technika a technologie
Vědecká rada Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

63. doc. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Obor historie – obecné dějiny
Vědecká rada Masarykovy univerzity

64. doc. Barbara Maria Willi, Ph.D.
Obor hudební umění
Umělecká rada Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

65. doc. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
Obor informatika
Vědecká rada Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

66. doc. Ing. Ivan Zemánek, CSc.
Obor teoretická elektrotechnika
Vědecká rada Českého vysokého učení technického v Praze

67. doc. Ing. Ladislav Zemčík, CSc.
Obor strojírenská technologie
Vědecká rada Vysokého učení technického v Brně

68. doc. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
Obor hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Vědecká rada Univerzity obrany

18. 9. 2009

1.  doc. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA
pro obor oftalmologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

2.  doc. Ing. Pavel Baňka
pro obor grafika a vizuální komunikace
návrh Umělecké rady Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze

3.  doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
pro obor neurologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

4. doc. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
pro obor egyptologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

5.  doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D
pro obor konstrukční a procesní inženýrství
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

6.  doc. PhDr. Mečislav Borák, CSc.
pro obor historie se zaměřením na české a československé dějiny
návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě

7.  doc. Ing. Lubomír Brančík, CSc.
pro obor teoretická elektrotechnika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

8.  doc. RNDr. Martin Braniš, CSc.
pro obor environmentální vědy
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

9.  doc. Ing.  Ivo Dlouhý, CSc.
pro obor materiálové vědy a inženýrství
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

10. doc. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., Dr.h.c.
pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

11. doc. Ing. Aleš Dudáček, Dr.
pro obor bezpečnost a požární ochrana
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

12. doc. MUDr. Markéta Dušková, CSc.
pro obor chirurgické obory
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

13. doc. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
pro obor chirurgie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

14. doc. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
pro obor anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

15. doc. Ing. Nikolaj Ganev, CSc.
pro obor strojírenská technologie
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

16.doc. Ing. Eva Gescheidtová, CSc.
pro obor teoretická elektrotechnika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

17. doc. Magdaléna Hajóssyová
pro obor hudební umění - zpěv
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

18. doc. Martin Hof, Dr., DSc.
pro obor fyzikální chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

19. doc. MUDr. Milan Holeček, DrSc.
pro obor lékařská fyziologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

20. doc. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.
pro obor psychiatrie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

21. doc. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
pro obor výtvarná výchova - teorie a tvorba
návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.Labem

22. doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
pro obor farmaceutická chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

23. doc. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
pro obor biochemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

24. doc. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.
pro obor systémové inženýrství a informatika
návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové

25. doc. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
pro obor kinantropologie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

26. doc. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.
pro obor oční lékařství
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

27. doc. Ing. Miroslav Jůzl, CSc.
pro obor obecná a speciální produkce rostlinná
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

28. doc. Ing. Petr Kabele, Ph.D.
pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

29. doc. Ing. Andréa Kalendová, Dr.
pro obor chemie a technologie anorganických materiálů
návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

30. doc. PhDr. Pavel Kalina, CSc.
pro obor dějiny architektury a ochrana památek
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

31. doc. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D
pro obor radiologie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

32. doc. Dr. Ing. Simeon Karamazov
pro obor materiálové vědy a inženýrství
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

33. Ing. Bohumil Kasal, MS, PhD
pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

34. doc. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.
pro obor chirurgie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

35. doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
pro obor historie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

36. doc. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
pro obor genetika živočichů
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

37. doc. RNDr. Josef Komenda, CSc.
pro obor biochemie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

38. doc. RNDr. Milan Konečný, CSc.
pro obor geodézie a kartografie
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

39. doc. Ing. Jan Krňanský, CSc.
pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

40. doc. Dr. Ing. Boris Krška
pro obor zahradnictví
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

41. doc. RNDr. Ludmila Křivánková, CSc.
pro obor analytická chemie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

42. doc. Dr. Ing. Jan Kuchtík
pro obor obecná a speciální zootechnika
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

43. doc. MUDr. Egon Kurča, PhD.
pro obor neurologie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

44. doc. Ing. Tomáš Kvítek, CSc.
pro obor úpravy vodního režimu krajiny
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

45. doc. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík
pro obor biochemie
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

46. doc. Ing. Jiří Lettl, CSc.
pro obor dopravní prostředky a infrastruktura
návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

47. doc. PhDr. Silva Macková
pro obor dramatická umění
návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

48. doc. Ing. Jan Macháč, DrSc.
pro obor teoretická elektrotechnika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

49. doc. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.
pro obor regionální a sociální rozvoj
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

50. doc. MgA. Karel Makonj
pro obor dramatická umění - teorie a kritika
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

51. doc. Ing. Jan Masák, CSc.
pro obor biotechnologie
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

52. doc. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

53. doc. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
pro obor informatika
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

54. doc. PhDr. Alena Morávková
pro obor dramatická umění - teorie a kritika
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

55. doc. Ing. Petr Novák, Dr.
pro obor řízení strojů a procesů
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

56. doc. MgA. František Novotný
pro obor hudební umění
návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

57. doc. PhDr. Bohumil Nuska, CSc.
pro obor dramatická umění - teorie a kritika
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

58. doc. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
pro obor chemická metalurgie
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

59. doc. Ing. Milan Oravec, PhD.
pro obor bezpečnost a požární ochrana
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

60. doc. Ing. Pavel Ošmera, CSc.
pro obor řízení strojů a procesů
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

61. doc. PhDr. Marta Pančíková, CSc.
pro obor polský jazyk
návrh Vědecké rady Ostravské univerzity v Ostravě

62. doc. Ing. Milan Pavelek, CSc.
pro obor aplikovaná mechanika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

63. doc. Dr. Ing. Karel Pavelka
pro obor geodézie a kartografie
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

64. doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.
pro obor pozemní stavby
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

65. doc. Ing. Miloslav Pekař, CSc.
pro obor fyzikální chemie
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

66. doc. RNDr. Luboš. Pick, CSc.
pro obor matematika - matematická analýza
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

67. doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.
pro obor strojírenská technologie
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

68. Ing. Alexey Popov, DrSc.
pro obor strojírenská technologie
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

69. doc. RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
pro obor botanika
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

70. doc. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
pro obor ekologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

71. doc. Ing. Petr Ráb, DrSc.
pro obor rybářství
návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

72. doc. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
pro obor andragogika
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

73. doc. Vladimír Rejlek
pro obor hudební umění - trubka
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

74. doc. Ing. Petr Sklenička, CSc.
pro obor aplikovaná a krajinná ekologie
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

75. doc. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D.
pro obor konstrukce a dopravní stavby
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

76. doc. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
pro obor materiálové vědy a inženýrství
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

77. doc. Ing. Josef Soukup, CSc.
pro obor obecná produkce rostlinná
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

78. doc. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
pro obor filozofie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

79. doc. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.
pro obor botanika
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

80. doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
pro obor český jazyk
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

81. doc. RNDr. Miloš Šeda, Ph.D.
pro obor konstrukční a procesní inženýrství
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

82. doc. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.
pro obor historie se zaměřením na české a československé dějiny
návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě

83. doc. Ing. Ladislav Ševčík, CSc.
pro obor konstrukce strojů a zařízení
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

84. doc. PaedDr. akademická sochařka Jaroslava Šicková, PhD.
pro obor výtvarná výchova - teorie a tvorba
návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.Labem

85. doc. Mgr. Jindřich Štreit
pro obor volné a užité umění
návrh Umělecké rady Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze

86. doc. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
pro obor chemie a technologie anorganických materiálů
návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

87. doc. RNDr. Anna Tirpáková, CSc.
pro obor statistika
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

88. doc. PhDr. Ing. et Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. et  Ph.D.
pro obor finance
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

89. doc. RNDr. Jan Trlifaj, CSc.
pro obor matematika - algebra a teorie čísel
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

90. doc. RNDr. David Trunec, CSc.
pro obor fyzika plazmatu
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

91. doc. Ing. Marek Turčáni, PhD.
pro obor ochrana lesa a myslivost
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

92. doc. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.
pro obor teoretická fyzika a astrofyzika
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

93. doc. Ing. Jiří Vala, CSc.
pro obor konstrukce a dopravní stavby
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

94. doc. Ing. Karel Ventura, CSc.
pro obor analytická chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

95. doc. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
pro obor vodní hospodářství a vodní stavby
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

96. doc. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
pro obor výtvarná výchova - teorie a tvorba
návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.Labem

97. doc. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
pro obor teorie literatury
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

98. doc. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.
pro obor astronomie a astrofyzika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

99. doc. Ing. arch. Robert Votický
pro obor architektura
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

100. doc. Mgr. Noemi Zárubová - Pfeffermannová
pro obor taneční umění - nonverbální komunikace
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

101. doc. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel
pro obor architektura
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

102. doc. RNDr. Josef Zelenka, CSc.
pro obor systémové inženýrství a informatika
návrh Vědecké rady Univerzity Hradec Králové

103. doc. Ing. Tomáš Zelinka, CSc.
pro obor inženýrská informatika v dopravě a spojích
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

104. doc. MUDr. Marek Trněný, CSc.
pro obor onkologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

2. 3. 2009

1. doc. akademický sochař Jan Ambrůz
pro obor volné a užité umění
návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

2. doc. RNDr. Melánia Babincová, CSc.
pro obor biofyzika
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

3. doc. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
pro obor urologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

4. doc. Ing. Jaroslav Beran, CSc.
pro obor konstrukce strojů a zařízení
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

5. doc. Ing. Josef Brychta, Dr.
pro obor strojírenská technologie
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

6. doc. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
pro obor veterinární mikrobiologie, parazitologie a imunologie
návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně

7. doc. MUDr. David Cibula, CSc.
pro obor gynekologie a porodnictví
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

8. doc. MUDr. Renata Cífková, CSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

9. doc. MUDr. Jan Čáp, CSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

10. doc. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.
pro obor anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

11. doc. Ing. Pavel Dvořák, CSc.
pro obor finance
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

12. doc. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.
pro obor trestní právo
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

13. doc. akademický sochař Michal Gabriel
pro obor volné a užité umění
návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

14. doc. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
pro obor pedagogika
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

15. doc. Ing. Ladislav Hájek, CSc.
pro obor ekonomie
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

16. doc. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.
pro obor patologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

17. doc. Ing. Leonard Hobst, CSc.
pro obor fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

18. doc. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
pro obor analytická chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

19. doc. MUDr. Jiří Horáček, CSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

20. doc. Ing. Renáta Hótová, Dr.
pro obor podniková ekonomika a management
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

21. doc. RNDr. Oto Hudec, CSc.
pro obor systémové inženýrství a informatika
návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

22. doc. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
pro obor botanika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

23. doc. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
pro obor ekonomie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

24. doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr.
pro obor geologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

25. doc. Ing. Miroslav Jelínek, DrSc.
pro obor aplikovaná fyzika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

26. doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
pro obor sociologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

27. doc. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D
pro obor historie-obecné dějiny
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

28. doc. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

29. doc. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
pro obor lékařská mikrobiologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

30. doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
pro obor neurologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

31. doc. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
pro obor pediatrie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

32. doc. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA
pro obor odvětvová ekonomika a management
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

33. doc. Dr. Jiří Kozelka, Ph.D.
pro obor anorganická chemie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

34. doc. PhDr. Miroslav Kryl, CSc.
pro obor historie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

35. doc. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
pro obor konstrukční a procesní inženýrství
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

36. doc. MUDr. Zuzana Kubová, CSc.
pro obor lékařská fyziologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

37. doc. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
pro obor moderní dějiny
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

38. doc. RNDr. Aleš Linka, CSc.
pro obor textilní technika
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

39. doc. RNDr. Karol Marhold, CSc.
pro obor botanika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

40. doc. Ing. Eva Mazancová, CSc.
pro obor materiálové vědy a inženýrství
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava

41. doc. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
pro obor lékařská fyziologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

42. doc. Andreas Ortmann, Ph.D.
pro obor ekonomie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

43. doc. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc.
pro obor přírodovědné inženýrství
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

44. doc. Ing. Luboš Pazdera, CSc.
pro obor fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

45. doc. Ing. Petr Pernica, CSc.
pro obor podniková ekonomika a management
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

46. doc. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.
pro obor veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat
návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně

47. doc. PhDr. Alena Plháková, CSc.
pro obor klinická psychologie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

48. doc. PhDr. Milan Pol, CSc.
pro obor pedagogika
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

49. doc. PhDr. PaedDr. Miloň Potměšil, Ph.D.
pro obor speciální pedagogika
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

50. doc. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc.
pro obor matematika - matematická logika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

51. doc. PhDr. Jitka Radimská, Dr.
pro obor teorie literatury
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

52. assoc. prof. Dr. habil. Janusz Rak, M.D., Ph.D.
pro obor onkologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

53. doc. Ing. Miroslav Raudenský, CSc.
pro obor aplikovaná mechanika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

54. doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
pro obor gynekologie a porodnictví
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

55. doc. RNDr. Eva Samcová, CSc.
pro obor lékařská chemie a biochemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

56. doc. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
pro obor chirurgie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

57. doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
pro obor pedagogická psychologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

58. doc. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.
pro obor fyzika-fyzika kondenzovaných látek
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

59. doc. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.
pro obor biomolekulární chemie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

60. doc. Ing. Jan Trávníček, CSc.
pro obor obecná zootechnika
návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

61. doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
pro obor finance
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

62. doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

63. doc. Ing. Jaromír Volf, DrSc.
pro obor měřicí technika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

64. doc. MUDr. Karel Vondra, DrSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

65. doc. Ing. Zdeněk Wimmer, DrSc.
pro obor organická chemie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

66. doc. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
pro obor aplikovaná fyzika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

67. doc. RNDr. Jiří Zima, CSc.
pro obor analytická chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

68. doc. RNDr. Jan Kohout, CSc.
pro obor materiálové vědy a inženýrství
návrh Vědecké rady Univerzity obrany

31. 10. 2008

1. doc. MgA. René A d á m e k
pro obor hudební umění
návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

2. doc. RNDr. Peter B a b i n e c, CSc.
pro obor přírodovědné inženýrství
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

3. doc. RNDr. Miroslava B e k l o v á, CSc.
pro obor veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat
návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

4. doc. PhDr. Petr B í l e k, CSc.
pro obor dějiny novější české literatury
návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

5. doc. Ing. Radim Č a j k a, CSc.
pro obor teorie a konstrukce staveb
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava

6. doc. MUDr. Zuzana Č e r v i n k o v á, CSc.
pro obor lékařská fyziologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

7. doc. Mgr. František D e r f l e r
pro obor dramatická umění
návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

8. doc. Mgr. Peter Ď u r č o, CSc.
pro obor německý jazyk
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

9. doc. MUDr. Jan F i l i p o v s k ý, CSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

10. doc. Mgr. Milada F r a n k o v á, CSc., M.A.
pro obor dějiny konkrétních literatur - germánské literatury
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

11. doc. PhDr. Eduard G o m b á r, CSc.
pro obor mezinárodní politické vztahy
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

12. doc. Mgr. Štěpán G r y g a r
pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média - fotografie
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

13. doc. Ing. Milan H o r á č e k, CSc.
pro obor strojírenská technologie
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

14. doc. Ing. Zora J a n č í k o v á, CSc.
pro obor řízení průmyslových systémů
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava

15. doc. Ing. Zdeněk K o l k a, Dr.
pro obor elektronika a sdělovací technika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

16. Dr. hab. Zygfryd K o m i n e k, PhD.
pro obor matematika - matematická analýza
návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě

17. doc. Ing. Petr K o n v a l i n k a, CSc.
pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

18. doc. PhDr. Petr K o ť á t k o, CSc.
pro obor filosofie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

19. doc. RNDr. Miroslav K r b e c, DSc., DrSc.
pro obor matematika - matematická analýza
návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě

20. doc. Ing. arch. Ivan K r o u p a
pro obor architektura a design
návrh Umělecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

21. doc. Ing. Josef K r ý s a, Dr.
pro obor anorganická technologie
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

22. doc. František K u n e t k a, Th.D.
pro obor teologie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

23. doc. akademický malíř Boris K v a s n i c a
pro obor výtvarné umění - restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky
návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze

24. doc. Ing. Iva L a n g r o v á, CSc.
pro obor aplikovaná zoologie
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

25. doc. Ing. Petr L e n f e l d, Dr.
pro obor strojírenská technologie
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

26. doc. RNDr. Josef M á l e k, DSc.
pro obor matematika - matematická analýza
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

27. doc. RNDr. Pavel M a t ě j k a, Dr.
pro obor analytická chemie
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

28. doc. RNDr. Zdena P a l k o v á, CSc.
pro obor genetika, molekulární biologie a virologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

29. doc. Ing. Lubomír P e š í k, CSc.
pro obor konstrukce strojů a zařízení
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

30. doc. MUDr. Richard P l a v k a, CSc.
pro obor pediatrie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

31. doc. MUDr. Ludmila P r o k e š o v á, CSc.
pro obor lékařská imunologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

32. doc. Ing. Helena R a c l a v s k á, CSc.
pro obor úpravnictví
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava

33. doc. Ing. Karel R o z u m, CSc.
pro obor konstrukční a procesní inženýrství
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava

34. doc. MUDr. Zdeněk R u š a v ý, Ph.D.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

35. doc. MgA. Přemysl R u t
pro obor dramatická umění - herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

36. doc. Ing. Hana Ř e z a n k o v á, CSc.
pro obor statistika
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

37. doc. akademický sochař Petr S i e g l
pro obor výtvarné umění - restaurování výtvarných děl sochařských
návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze

38. doc. Ing. Mgr. Markéta S e d m í k o v á, Ph.D.
pro obor anatomie, fyziologie a reprodukce hospodářských zvířat
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

39. doc. RNDr. PhDr. Antonín S l a b ý, CSc.
pro obor informační management
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

40. doc. MVDr. Zbyšek S l á d e k, Ph.D.
pro obor morfologie a fyziologie zvířat
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

41. doc. MUDr. Miroslav S o u č e k, CSc.
pro obor vnitřní lékařství
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

42. doc. RNDr. Jiří S p o u s t a, PhD.
pro obor aplikovaná fyzika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

43. doc. RNDr. Beáta S t e h l í k o v á, CSc.
pro obor statistika
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

44. doc. Ing. Ivo Š a f a ř í k, DrSc.
pro obor biochemie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

45. doc. Ing. Michal Š e j n o h a, Ph.D.
pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

46. doc. PhDr. Dušan Š i m e k
pro obor andragogika
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

47. doc. PaedDr. Jaromír Š i m o n e k, Ph.D.
pro obor kinantropologie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

48. doc. Ing. Bohumil Š u l c, CSc.
pro obor řízení strojů a procesů
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

49. doc. PaedDr. Milan V a l e n t a, Ph.D.
pro obor speciální pedagogika
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

50. doc. PhDr. Zdeněk V e s e l ý, CSc.
pro obor mezinárodní politické vztahy
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

51. doc. MUDr. Libor V í t e k, Ph.D., MBA
pro obor lékařská chemie a biochemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

52. doc. MgA. Alena V l a s á k o v á
pro obor hudební umění
návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

53. doc. RNDr. Jiří V l č e k, CSc.
pro obor klinická a sociální farmacie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

54. doc. RNDr. Blanka V l č k o v á, CSc.
pro obor fyzikální chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

55. doc. MUDr. Josef V y m a z a l, DSc.
pro obor radiologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

56. doc. Ing. Vladimír W s ó l, Ph.D.
pro obor biochemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

57. doc. Ing. Jaroslav Z a p o m ě l, DrSc.
pro obor aplikovaná mechanika
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava

58. doc. MUDr. Jan Ž i ž k a, Ph.D.
pro obor radiologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

59. doc. Ing. Jiří U r b á n e k, CSc.
pro obor ochrana vojsk a obyvatelstva
návrh Vědecké rady Univerzity obrany

19. 5. 2008

1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr.
pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

2. doc. Václav B e r n á š e k, CSc.
pro obor hudební umění - violoncello
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

3. doc. JUDr. Martin B o h á č e k, CSc.
pro obor obchodní právo
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

4. doc. Ing. Jana B u ch t o v á, CSc.
pro obor řízení průmyslových systémů
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava

5. doc. Ing. Václav C e m p í r e k, Ph.D.
pro obor technologie a management v dopravě a telekomunikacích
návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

6. doc. Ing. Radek Č a d a, CSc.
pro obor strojírenská technologie
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava

7. doc. Ing. Alena Č e j k o v á, CSc.
pro obor biotechnologie
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

8. doc. PhDr. Ivana Č e ň k o v á, CSc.
pro obor translatologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

9. doc. JUDr. Stanislava Č e r n á, CSc.
pro obor obchodní právo
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

10. doc. Ing. Zdeněk Č e r n o š e k, CSc.
pro obor chemie a technologie anorganických materiálů
návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

11. doc. MUDr. Luděk Č e r v e n k a, CSc.
pro obor lékařská fyziologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

12. doc. Ing. Jana Č o p í k o v á, CSc.
pro obor technologie potravin
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

13. doc. Ing. Vladislav Č u r n, Ph.D.
pro obor šlechtění a semenářství
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

14. doc. Ing. Dana D l u h o š o v á, Dr.
pro obor finance
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava

15. doc. Lubor D o h n a l
pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média - scenáristika a dramaturgie
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

16. doc. RNDr. Aleš D r á p a l, CSc.
pro obor matematika - algebra a teorie čísel
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

17. doc. Marie D ü s e r o v á
pro obor hudební umění - klavír
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

18. doc. Mgr. Jaroslav E t l í k
pro obor dramatická umění - teorie a kritika
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

19. doc. Ing. Vladimír F i l i p, CSc.
pro obor technologie potravin
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

20. doc. Ing. arch. akad. arch. Václav G i r s a
pro obor dějiny architektury a ochrana památek
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

21. doc. PhDr. Hana G l a d k o v a, CSc.
pro obor slavistika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

22. doc. Mgr. Dorota G r e m l i c o v á, PhD.
pro obor taneční umění - taneční věda
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

23. doc. Mgr. Radomír H a l a š, Dr.
pro obor algebra a geometrie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

24. doc. MUDr. Martin H a l u z í k, CSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

25. doc. MUDr. Václav H á n a, CSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

26. doc. MUDr. Radek H a r t, Ph.D.
pro obor chirurgie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

27. doc. Ing. Pavel H a s a l, CSc.
pro obor chemické inženýrství
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

28. doc. Ing. František H o l e š o v s k ý, Dr.
pro obor strojírenská technologie
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava

29. doc. Ing. Pavel H r a d i l, CSc.
pro obor organická chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

30. doc. JUDr. Antonín H r d i n a
pro obor teologie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

31. doc. MUDr. Jaroslav H r u d a, CSc.
pro obor pediatrie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

32. doc. Boris H y b n e r
pro obor taneční umění - nonverbální a komediální divadlo
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

33. doc. Ing. Ivan J á č, CSc.
pro obor podniková ekonomika a management
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

34. doc. RNDr. Petr J a n č a r, CSc.
pro obor informatika
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

35. doc. PhDr. Drahomír J a n č í k, CSc.
pro obor hospodářské a sociální dějiny
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

36. doc. RNDr. Zbyněk J a ň o u r, DrSc.
pro obor strojní inženýrství
návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

37. doc. JUDr. Jiří J e l í n e k, CSc.
pro obor trestní právo, kriminologie a kriminalistika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

38. doc. PhDr. Jan J i r á k, Ph.D.
pro obor mediální studia
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

39. doc. MUDr. Alexandra J i r k o v s k á, CSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

40. doc. Ing. Vladimír J u r č a, CSc.
pro obor technika a mechanizace zemědělství
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

41. doc. Ing. Zdeněk K a l a, Ph.D.
pro obor konstrukce a dopravní stavby
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

42. doc. RNDr. Ing. František K o c o u r e k, CSc.
pro obor ochrana rostlin
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

43. doc. Inź. Jaroslaw K o z a c z k a, Dr.
pro obor energetické stroje a zařízení
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

44. doc. MUDr. Michal K r š e k, CSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

45. doc. MUDr. Zdeněk K r š k a, CSc.
pro obor chirurgie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

46. doc. RNDr. Vlastimil K ř i v a n, CSc.
pro obor aplikovaná matematika
návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

47. doc. PhDr. Vladimír K ř i v á n e k, CSc.
pro obor dějiny slovanských literatur se zaměřením na dějiny české literatury
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

48. doc. Ing. Vladislav L a š, CSc.
pro obor mechanika
návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

49. doc. Ing. Martin L i b r a, CSc.
pro obor energetika
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

50. doc. RNDr. Miloš M a ch o l á n, CSc.
pro obor zoologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

51. doc. PhDr. Bohuslav M á n e k, CSc.
pro obor dějiny anglické a americké literatury
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

52. doc. Ing. Jiří M a r e k, Dr.
pro obor konstrukční a procesní inženýrství
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

53. doc. Ing. Petr M a r e k, CSc.
pro obor účetnictví a finanční řízení
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

54. doc. MUDr. Jaroslav M i ch á l e k, Ph.D.
pro obor pediatrie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

55. doc. PhDr. Libor M u s i l, CSc.
pro obor sociální politika a sociální práce
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

56. doc. Ing. Naděžda N a d ě ž d i n a, CSc.
pro obor ekologie lesa
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

57. doc. Ing. Miloslav O k r o u h l í k, CSc.
pro obor fyzikální a materiálové inženýrství
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

58. doc. PhDr. Petr O s o l s o b ě, Ph.D.
pro obor dramatická umění
návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

59. doc. RNDr. Jiří P á ch a, DrSc.
pro obor fyziologie živočichů
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

60. doc. RNDr. Václava P á n k o v á, CSc.
pro obor ekonometrie a operační výzkum
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

61. doc. MUDr. Hana P a p e ž o v á, CSc.
pro obor psychiatrie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

62. doc. Ing. arch. Petr P e l č á k
pro obor architektura
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

63. doc. MUDr. Jan P e r e g r i n, CSc.
pro obor radiologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

64. doc. MUDr. Jiří P e t e r a, Ph.D.
pro obor onkologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

65. doc. MUDr. Luboš P e t r u ž e l k a, CSc.
pro obor onkologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

66. doc. MUDr. Petr P o h u n e k, CSc.
pro obor pediatrie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

67. doc. Ing. Vladimír R a t a j, PhD.
pro obor technika a mechanizace zemědělství
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

68. doc. Ing. Václav Ř e p a, CSc.
pro obor informatika
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

69. doc. Steven S a x o n b e r g, Ph.D.
pro obor sociologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

70. doc. Ing. Miloš S e d l á k, DrSc.
pro obor organická chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

71. doc. RNDr. Ľubomír S n o h a, DSc.
pro obor matematika - matematická analýza
návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě

72. doc. PhDr. Michaela S o l e i m a n P o u r H a s h e m i, CSc.
pro obor dějiny slovanských literatur se zaměřením na dějiny české literatury
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

73. doc. PhDr. Vladimíra S p i l k o v á, CSc.
pro obor pedagogika
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

74. doc. MUDr. Jiří S t u l í k, CSc.
pro obor lékařská imunologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

75. doc. Ing. Libuše S v a t o š o v á, CSc.
pro obor systémové inženýrství
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

76. doc. Ing. Miroslav S v í t e k, Dr.
pro obor inženýrská informatika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

77. doc. Ing. Viola Š e b e s t í k o v á, CSc.
pro obor podniková ekonomika a management
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

78. doc. Ing. Josef Š í m a, Ph.D.
pro obor ekonomie
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

79. doc. MUDr. Pavel Š l a m p a, CSc.
pro obor onkologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

80. doc. ThDr. Jan Š t e f a n
pro obor evangelická teologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

81. doc. RNDr. Jan T a ch e z y, Ph.D.
pro obor parazitologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

82. doc. Ing. Helena T i ch á, CSc.
pro obor chemie a technologie anorganických materiálů
návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

83. doc. RNDr. Marie U r b a n o v á, CSc.
pro obor biofyzika
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

84. doc. PhDr. Jaroslav V a c u l í k, CSc.
pro obor historie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

85. doc. Vladimír V l a s á k
pro obor hudební umění - bicí nástroje
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

86. doc. PhDr. Vít V l n a s, Ph.D.
pro obor moderní dějiny
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

87. doc. RNDr. René W o k o u n, CSc.
pro obor hospodářská politika
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

88. doc. Ing. Pavel Z a h r a d n í k, CSc.
pro obor telekomunikační technika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

89. doc. MUDr. Miroslav Z a v o r a l, Ph.D.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

90. doc. Ing. Josef Ž á č e k, DrSc.
pro obor fyzika - subjaderná fyzika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

91. pplk. doc. MUDr. Jan Ö s t e r r e i c h e r, Ph.D.
pro obor vojenská radiobiologie
návrh Vědecké rady Univerzity Obrany

92. doc. Ing. Dušan Ma g a , Ph.D.
pro obor vojenská technika - elektrotechnická
návrh Vědecké rady Univerzity Obrany

93. doc. Ing. Vladimír H o r á k, CSc.
pro obor letecká a raketová technika
návrh Vědecké rady Univerzity Obrany

94. doc. Ing. Alexej C h o v a n e c, Ph.D.
pro obor dopravní stroje a zařízení
návrh Vědecké rady Univerzity Obrany

5. 11. 2007

1. doc. Ing. Karel A d á m e k , CSc.
pro obor aplikovaná mechanika
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

2. doc. Ing. Miloš B a r t á k , CSc.
pro obor fyziologie rostlin
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

3. doc. Ing. Karel B a r t u š e k , DrSc.
pro obor teoretická elektrotechnika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

4. doc. MUDr. Milan B r á z d i l , Ph.D.
pro obor neurologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

5. doc. MgA. Zdeňka B r e t t s c h n e i d e r o v á
pro obor dramatická umění
návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

6. doc. akademický malíř Ladislav Č a r n ý
pro obor výtvarná umění - intermediální tvorba
návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze

7. doc. Ing. Marie Č e c h o v á , CSc.
pro obor obecná a speciální zootechnika
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

8. doc. RNDr. Ivana Č e r n á , CSc.
pro obor informatika
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

9. doc. MVDr. Alois Č í ž e k , CSc.
pro obor veterinární mikrobiologie, parazitologie a imunologie
návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

10. doc. MUDr. Jan D a n e š , CSc.
pro obor radiologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

11. doc. Ing. Jarmila D ě d k o v á , CSc.
pro obor teoretická elektrotechnika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

12. doc. MUDr. Petr D o b š á k , CSc.
pro obor patologická fyziologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

13. doc. MUDr. Dagmar D o t ř e l o v á , CSc.
pro obor oční lékařství
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

14. doc. Ing. Eva D u c h á č k o v á , CSc.
pro obor finance
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

15. doc. PhDr. Tomáš D u r d í k , DrSc.
pro obor dějiny architektury a ochrana památek
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

16. doc. Ing. Lilia D v o ř á k o v á , CSc.
pro obor řízení průmyslových systémů
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

17. doc. Ing. Karel D y b a , CSc.
pro obor hospodářská politika
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

18. doc. Ing. Radim F a r a n a , CSc.
pro obor řízení strojů a procesů
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

19. doc. MUDr. Antonín F a s s m a n n , CSc.
pro obor stomatologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

20. doc. RNDr. Jaroslav F l e g r , CSc.
pro obor ekologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

21. doc. Ing. Marcela F r i d r i c h o v á , CSc.
pro obor fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

22. doc. RNDr. Zdeněk G l a t z , CSc.
pro obor biochemie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

23. doc. MgA. Arnošt G o l d f l a m
pro obor dramatická umění
návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

24. doc. MUDr. Robert G ü r l i c h , CSc.
pro obor chirurgie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

25. doc. RNDr. Jan H a j i č , Dr.
pro obor informatika - matematická lingvistika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

26. doc. Mgr. Jan H a l i š k a
pro obor hudební umění
návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

27. doc. RNDr. Lubomír H a n e l , CSc.
pro obor ekologie
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

28. doc. PaedDr. Jiří H o l u b e c , Ph.D.
pro obor hudební teorie a pedagogika
návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

29. doc. RNDr. Pavel H o z á k , DrSc.
pro obor lékařská biologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

30. doc. RNDr. Zdeněk H u b á l e k , DrSc.
pro obor veterinární mikrobiologie, parazitologie a imunologie
návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

31. doc. Ing. Gustav C h l á d e k , CSc.
pro obor obecná a speciální zootechnika
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

32. doc. MUDr. Viktor C h r o b o k , CSc., Ph.D.
pro obor otorinolaryngologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

33. doc. Ing. Vratislav I z á k , CSc.
pro obor finance
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

34. doc. PhDr. Alena J a k l o v á , CSc.
pro obor český jazyk
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

35. doc. RNDr. Josef J a n y š k a , CSc.
pro obor matematika - geometrie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

36. doc. MUDr. Zdeněk K a l a , CSc.
pro obor chirurgie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

37. doc. MUDr. Petr K a ň o v s k ý , CSc.
pro obor neurologie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

38. doc. JUDr. Marie K a r f í k o v á , CSc.
pro obor finanční právo a finanční věda
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

39. doc. RNDr. Petr K l á n , Ph.D.
pro obor organická chemie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

40. doc. MUDr. Milan K o l á ř , Ph.D.
pro obor lékařská mikrobiologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

41. doc. PhDr. Lubomír K o n e č n ý
pro obor dějiny umění
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

42. doc. RNDr. Vojtěch K o p s k ý , CSc.
pro obor fyzika
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

43. doc. RNDr. Jan K o v á ř , DrSc.
pro obor buněčná a vývojová biologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

44. doc. RNDr. František K r a h u l e c , CSc.
pro obor botanika
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

45. doc. RNDr. Antonín K u č e r a , Ph.D.
pro obor informatika
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

46. doc. RNDr. Jiří L a m k a , CSc.
pro obor humánní a veterinární farmakologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

47. doc. Gerhard L a m m e l , Ph.D.
pro obor chemie životního prostředí
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

48. doc. akademický malíř Jiří L i n d o v s k ý
pro obor výtvarná umění - kresba a grafika
návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze

49. doc. RNDr. Martin L o e b l , CSc.
pro obor informatika - teoretická informatika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

50. doc. PaedDr. Jiří L u s k a , CSc.
pro obor hudební teorie a pedagogika
návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

51. doc. Ing. Jiří M á c a , CSc.
pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

52. doc. Lubomír M á t l
pro obor hudební umění
návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

53. doc. Ing. Karel M e l z o c h , CSc.
pro obor biotechnologie
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

54. doc. RNDr. Ing. Josef N e v r l ý , CSc.
pro obor aplikovaná mechanika
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

55. doc. Ing. Pavel N o v á k , Ph.D.
pro obor geodézie a kartografie
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

56. doc. MUDr. Zdeněk N o v á k , CSc.
pro obor chirurgie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

57. doc. Ing. Pavel P e c h a č , Ph.D.
pro obor radioelektronika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

58. doc. MUDr. Daniel P e l l a , PhD.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

59. doc. Jindřich P e t r á š
pro obor hudební umění
návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

60. doc. JUDr. Richard P o m a h a č , CSc.
pro obor správní právo a správní věda
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

61. doc. Ing. Jiří P o s p í š i l , CSc.
pro obor geodézie a kartografie
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

62. doc. Ing. Josef R e i t š p í s , PhD.
pro obor bezpečnost průmyslu, větrání a požární ochrana
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

63. doc. RNDr. Zbyněk R o č e k , DrSc.
pro obor zoologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

64. doc. Ing. Milan S i g m u n d , CSc.
pro obor elektronika a sdělovací technika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

65. doc. RNDr. Petr S o l i c h , CSc.
pro obor analytická chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

66. doc. MUDr. Robert S t a f f a , Ph.D.
pro obor chirurgie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

67. doc. RNDr. Marie S t i b o r o v á , DrSc.
pro obor lékařská chemie a biochemie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

68. doc. Ing. Eva S t r a k o v á , Ph.D.
pro obor výživa, zootechnika a zoohygiena
návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

69. doc. Mgr. Marek Š e b e l a , Dr.
pro obor biochemie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

70. doc. RNDr. Vladislav Š i m á k , DrSc.
pro obor fyzika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

71. doc. Ing. Jan Š i r o k ý , CSc.
pro obor finance
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

72. doc. Ing. Josef Š p a k , DrSc.
pro obor ochrana rostlin
návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

73. doc. MUDr. Julius Š p i č á k , CSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

74. doc. MUDr. Ivan Š t e r z l , CSc.
pro obor lékařská imunologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

75. doc. Ing. Milan Š t o r k , CSc.
pro obor elektronika
návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

76. doc. Ing. Ivan Š v a n c a r a , Dr.
pro obor analytická chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

77. doc. Zdenka Š v a r c o v á , Dr.
pro obor lingvistika konkrétního jazyka - japonský jazyk
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

78. doc. Ing. Jozef T u r z a , CSc.
pro obor konstrukční a procesní inženýrství
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

79. doc. PhDr. Břetislav V a c h a l a , CSc.
pro obor egyptologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

80. doc. MUDr. Tomáš V a n ě k , CSc.
pro obor anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

81. doc. MUDr. Josef V e s e l k a , CSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

82. doc. Ing. Miluše V í t e č k o v á , CSc.
pro obor řízení strojů a procesů
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

83. doc. RNDr. Michaela V o r l í č k o v á , DrSc.
pro obor biofyzika
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

84. doc. Ing. Miloslav V o š v r d a , CSc.
pro obor finance
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

85. doc. Ing. Otakar W i l f e r t , CSc.
pro obor elektronika a sdělovací technika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

86. doc. MUDr. Václav Z e m a n , CSc.
pro obor kinantropologie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

87. doc. MUDr. Alexandra Ž o u r k o v á , CSc.
pro obor psychiatrie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

16. 4. 2007

1. doc. MUDr. Miloš A d a m e c , CSc.
pro obor chirurgie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

2. doc. Ing. Josef A r l t , CSc.
pro obor statistika
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

3. doc. MUDr. Milan B a y e r , CSc.
pro obor pediatrie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

4. doc. PhDr. Miloslav B e d n á ř , CSc.
pro obor filozofie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

5. doc. RNDr. Karel B e z o u š k a , CSc.
pro obor biochemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

6. doc. Ing. Zdeněk B ě l o h l a v , CSc.
pro obor organická technologie
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

7. doc. PhDr. Vladimír B o r e c k ý , CSc.
pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média -
teorie filmové a multimediální tvorby
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

8. doc. RNDr. Zdeněk B o u c h a l , Dr.
pro obor optika a optoelektronika
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

9. doc. RNDr. Vladimír Č e c h , Ph.D.
pro obor aplikovaná fyzika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

10. doc. Ing. Petr D o u c e k , CSc.
pro obor informatika
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

11. doc. RNDr. Miloslav D u š e k , Dr.
pro obor optika a optoelektronika
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

12. doc. MUDr. Jiří E h r m a n n , Ph.D.
pro obor patologie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

13. doc. MUDr. Lubomír E l b l , CSc.
pro obor vnitřní lékařství
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

14. doc. Ing. Jaromír G o t t v a l d , CSc.
pro obor hospodářská politika
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

15. doc. Ing. Karel H a m o u z , CSc.
pro obor speciální produkce rostlinná
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

16. doc. Ing. Otakar H a s í k , DrSc.
pro obor teorie a konstrukce staveb
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

17. doc. Jiří H u d e c
pro obor hudební umění - kontrabas
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

18. doc. Ing. Josef H ů l a , CSc.
pro obor technika a mechanizace zemědělství
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

19. doc. MUDr. Lydie I z a k o v i č o v á H o l l á , Ph.D.
pro obor patologická fyziologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

20. doc. Ing. Karel J a n d e č k a , CSc.
pro obor strojní inženýrství
návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

21. doc. MUDr. Jiří J o n á k , DrSc.
pro obor lékařská chemie a biochemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

22. doc. Ing. Petr K a l e n d a , CSc.
pro obor technologie makromolekulárních látek
návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

23. doc. PhDr. Jan K l á p š t ě , CSc.
pro obor archeologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

24. doc. MUDr. Jiří K l e i n , Ph.D.
pro obor chirurgie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

25. doc. Mgr. Bořivoj K l e j d u s , Ph.D.
pro obor analytická chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

26. doc. JUDr. Ján K l u č k a , CSc.
pro obor mezinárodní právo veřejné
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

27. doc. Ing. Jiří K o p á č e k , Ph.D.
pro obor hydrobiologie
návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

28. doc. MUDr. Miroslav K u b a , CSc.
pro obor patologická fyziologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

29. doc. Ing. Jiří K u n z , CSc.
pro obor fyzikální a materiálové inženýrství
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

30. doc. Ing. Ivo K u p k a , CSc.
pro obor pěstování lesů
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

31. doc. MUDr. Milan K v a p i l , CSc., MBA
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

32. doc. PhDr. Vojtěch L a h o d a , CSc.
pro obor dějiny umění
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

33. doc. ThDr. Jan Blahoslav L á š e k
pro obor teologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

34. doc. Ing. Jiří L i m p o u c h , CSc.
pro obor aplikovaná fyzika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

35. doc. RNDr. Alena L u k a s o v á , CSc.
pro obor informatika
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

36. doc. MUDr. Milan L u k á š , CSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

37. doc. Ing. Mgr. Ivo M e d e k , Ph.D.
pro obor hudební umění - skladba
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

38. doc. PhDr. Dagmar M o c n á , CSc.
pro obor dějiny slovanských literatur (česká literatura)
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

39. doc. RNDr. Tomáš O p a t r n ý , Dr.
pro obor obecná fyzika a matematická fyzika
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

40. doc. PaedDr. Milan P a z ú r i k , CSc.
pro obor hudební teorie a pedagogika
návrh Vědecké rady Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

41. doc. Mgr. Miroslav P e t ř í č e k , Dr.
pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média -
teorie filmové a multimediální tvorby
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

42. doc. RNDr. Jaromír P l á š e k , CSc.
pro obor fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

43. doc. RNDr. Tomáš P o l í v k a , Ph.D.
pro obor biofyzika
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

44. doc. RNDr. Milan P o u r , Ph.D.
pro obor organická chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

45. doc. RNDr. Michael P ö s c h l , CSc.
pro obor zpracování zemědělských produktů
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

46. doc. PhDr. Jan R a t a j , CSc.
pro obor politologie
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

47. doc. Ing. Tomáš R o u b í č e k , DrSc.
pro obor matematika - matematická analýza
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

48. doc. Ing. Stanislav R u s z, CSc.
pro obor strojírenská technologie
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

49. doc. MUDr. Aleš R y š k a , Ph.D.
pro obor patologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

50. doc. Dr. Ing. David S e d m i d u b s k ý
pro obor anorganická chemie
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

51. doc. PhDr. Eva S e m o t a n o v á , DrSc.
pro obor české dějiny
návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

52. doc. MUDr. Jana S k ř i č k o v á , CSc.
pro obor vnitřní lékařství
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

53. doc. PhDr. Petr S o m m e r , CSc.
pro obor dějiny umění
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

54. doc. Ing. Jan S u c h á n e k , CSc.
pro obor strojírenská technologie
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

55. doc. Ing. Jan S ý k o r a , CSc.
pro obor radioelektronika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

56. doc. PhDr. Stanislav Š t e c h , CSc.
pro obor pedagogická psychologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

57. doc. PhDr. Ludvík Š t ě p á n , Ph.D.
pro obor dějiny konkrétních literatur (slovanské literatury)
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

58. doc. MUDr. Jaroslav Š t ě r b a , Ph.D.
pro obor onkologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

59. doc. MUDr. Tomáš T l á s k a l , CSc.
pro obor chirurgie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

60. doc. RNDr. Pavel T l u s t ý , CSc.
pro obor statistika
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

61. doc. MUDr. Jan T r k a , Ph.D.
pro obor lékařská genetika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

62. doc. RNDr. Vladimír V a š i n e k , CSc.
pro obor elektronika a sdělovací technika
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

63. doc. RNDr. Jan Ámos V í š e k , CSc.
pro obor matematika - pravděpodobnost a matematická statistika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

64. doc. MVDr. Lenka V o r l o v á , Ph.D.
pro obor hygiena a technologie potravin
návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

65. doc. RNDr. Vít V o ž e n í l e k , CSc.
pro obor geoinformatika
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

66. doc. Ing. Martin Z a t l o u k a l , Ph.D.
pro obor technologie makromolekulárních látek
návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

67. doc. Ing. Zdeněk Ž a l u d , Ph.D.
pro obor obecná a speciální produkce rostlinná
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

68. doc. Ing. Jiří Ž á r a , CSc.
pro obor výpočetní technika a informatika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

6. 11. 2006

1. doc. MUDr. Jitka A b r a h á m o v á , DrSc.
pro obor onkologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

2. doc. RNDr. Luboš B r i m , CSc.
pro obor informatika
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

3. doc. PhDr. Lubomír B r o k l
pro obor politologie
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

4. doc. Ing. Milan B r o ž e k , CSc.
pro obor technika a mechanizace zemědělství
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

5. doc. MUDr. Radim Č e r n ý , CSc.
pro obor lékařská chemie a biochemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

6. doc. MUDr. Richard Č e š k a , CSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

7. Assoc. Prof. Gerry M. D o r r e s t e i n , DVM, PhD
pro obor choroby zvířat zájmových chovů
návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

8. doc. Ing. Zuzana D v o ř á k o v á , CSc.
pro obor podniková ekonomika a management
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

9. doc. JUDr. Josef F i a l a , CSc.
pro obor občanské právo
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

10. doc. PhDr. Petr F i d l e r
pro obor české dějiny
návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

11. doc. MUDr. Stanislav F i l i p , Ph.D.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

12. doc. MUDr. Jiří F o r e j t , DrSc.
pro obor genetika, molekulární biologie a virologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

13. doc. RNDr. Martin G a v a l e c , CSc.
pro obor aplikovaná matematika
návrh Vědecké rady Ostravské univerzity v Ostravě

14. doc. Ing. Petr H á j e k , CSc.
pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

15. doc. RNDr. Richard H a m p l , DrSc.
pro obor biochemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

16. doc. Ing. Stanislav H a n u s , CSc.
pro obor elektronika a sdělovací technika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

17. doc. RNDr. Petr H a r m a n e c , DrSc.
pro obor astronomie a astrofyzika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

18. doc. Ing. Martin H a r t l , Ph.D.
pro obor konstrukční a procesní inženýrství
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

19. doc. Ing. Aleš H e l e b r a n t , CSc.
pro obor chemie a technologie anorganických materiálů
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

20. doc. MUDr. Miroslav H e ř m a n , Ph.D.
pro obor radiologie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

21. doc. Ing. Libor H l a v á č , Ph.D.
pro obor aplikovaná fyzika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

22. doc. PhDr. Milan H l a v a č k a , CSc.
pro obor české dějiny
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

23. doc. PhDr. Anna H o g e n o v á , CSc.
pro obor kinantropologie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

24. doc. MUDr. Petr H u s a , CSc.
pro obor vnitřní lékařství
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

25. doc. RNDr. Václav H y p š a , CSc.
pro obor parazitologie
návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

26. doc. Ing. Vratislav C h r o m ý , CSc.
pro obor analytická chemie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

27. doc. Ing. Dagmar J u c h e l k o v á , Ph.D.
pro obor energetické stroje a zařízení
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

28. doc. Ing. Karel K a b e l e , CSc.
pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

29. doc. akademický malíř Vladimír K o k o l i a
pro obor výtvarná umění - kresba a grafika
návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze

30. doc. RNDr. František K o l á ř , CSc.
pro obor lékařská fyziologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

31. doc. Ing. Alexander K r a k o v s k ý , CSc.
pro obor bezpečnost průmyslu, větrání a požární ochrana
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

32. doc. RNDr. Mojmír K ř e t í n s k ý , CSc.
pro obor informatika
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

33. doc. PhDr. Eduard K u b ů , CSc.
pro obor české dějiny
návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

34. doc. Ing. Lumír K u l h á n e k , CSc.
pro obor ekonomie
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

35. doc. Dr. Ing. Zdeněk K ů s
pro obor textilní technika
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

36. doc. PhDr. Petr K y l o u š e k , CSc.
pro obor dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

37. doc. MUDr. Jan L a t a , CSc.
pro obor vnitřní lékařství
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

38. doc. PhDr. Hana L u k á š o v á , CSc.
pro obor pedagogika
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

39. doc. RNDr. Julius L u k e š , CSc.
pro obor parazitologie
návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

40. doc. Ing. Vladimír M a j e r , CSc.
pro obor fyzikální chemie
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

41. doc. MUDr. Bohuslav M e l i c h a r , Ph.D.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

42. doc. Ing. Valéria M e s s i n g e r o v á , CSc.
pro obor technika v lesním hospodářství a zpracování dřeva
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

43. doc. Ing. Zdeněk M i k o l á š , CSc.
pro obor podniková ekonomika a management
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

44. doc. PhDr. František M u s i l , CSc.
pro obor historie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

45. doc. Ing. Radimír N o v o t n ý , DrSc.
pro obor technika v lesním hospodářství a zpracování dřeva
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

46. doc. MUDr. Karel P a c á k , DrSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

47. doc. MUDr. Jan P a c h l , CSc.
pro obor anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

48. doc. Ing. Jindřich P e t r u š k a , CSc.
pro obor aplikovaná mechanika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

49. doc. MUDr. Karel P i z i n g e r , CSc.
pro obor dermatovenerologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

50. doc. PhDr. Roman P r a h l , CSc.
pro obor dějiny umění
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

51. doc. JUDr. Květoslav R ů ž i č k a , CSc.
pro obor mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

52. doc. Ing. Miloš S c h l e g e l , CSc.
pro obor technická kybernetika
návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

53. doc. Ing. Jana S i m e o n o v o v á , CSc.
pro obor zpracování zemědělských produktů
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

54. doc. Jiří S k o v a j s a
pro obor hudební umění
návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

55. doc. Ing. arch. Milan S t e h l í k , CSc.
pro obor architektura
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

56. doc. Ing. Antonín S t r a t i l , DrSc.
pro obor obecná zootechnika
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

57. doc. JUDr. Pavel Š á m a l , Ph.D.
pro obor trestní právo, kriminologie a kriminalistika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

58. doc. RNDr. Vladimír Š í m a , CSc.
pro obor strojírenská technologie
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

59. doc. Ing. Pavel T o m š í k , CSc.
pro obor management
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

60. doc. JUDr. Jiří Rajmund T r e t e r a
pro obor právní dějiny
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

61. doc. Ing. Jan T y w o n i a k , CSc.
pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

62. doc. RNDr. Stanislav V a c e k , DrSc.
pro obor pěstování lesů
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

63. doc. Ing. Peter Z á v o d n ý , CSc.
pro obor manažerská informatika
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

31. 8. 2006

1. pplk. doc. Ing. Jiří B a l l a, CSc.
pro obor vojenská technika, zbraně a munice
návrh Vědecké rady Univerzity obrany v Brně

2. doc. Ing. Jaroslav Č e ch á k, Ph.D.
pro obor vojenská technika - elektrotechnická
návrh Vědecké rady Univerzity obrany v Brně

3. plk. doc. MUDr. Jiří K a s s a, CSc.
pro obor toxikologie
návrh Vědecké rady Univerzity obrany v Brně

4. doc. MUDr. Leoš N a v r á t i l, CSc.
pro obor ochrana vojsk a obyvatelstva
návrh Vědecké rady Univerzity obrany v Brně

2. 5. 2006

1. doc. Ing. Alois A d a m u s , Dr.
pro obor hornictví
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

2. doc. PhDr. Ladislav B a r e š , CSc.
pro obor egyptologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

3. doc. PhDr. Pavel B a r š a , M.A., Ph.D.
pro obor politologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

4. doc. PhDr. Mária B á t o r o v á , DrSc.
pro obor dějiny konkrétních literatur (slovanské literatury)
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

5. doc. MUDr. RNDr. Jiří B e n e š , CSc.
pro obor lékařská biofyzika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

6. doc. PhDr. Jiří B l á h a , CSc.
pro obor podniková ekonomika a management
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

7. doc. PhDr. Marek B l a t n ý , CSc.
pro obor sociální psychologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

8. doc. Ing. arch. Jan B o č a n
pro obor architektura
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

9. doc. RNDr. Ivo B u d i l , Ph.D.
pro obor antropologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

10. doc. MUDr. Jan B u l t a s , CSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

11. doc. RNDr. Pavel B u r d a , CSc.
pro obor aplikovaná matematika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

12. doc. Ing. Vladimír Č a b o u n , CSc.
pro obor pěstování lesů
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

13. doc. RNDr. Pavel D e m o , CSc.
pro obor fyzika - fyzika kondenzovaných látek
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

14. doc. Ing. Jana D o b r o v s k á , CSc.
pro obor chemická metalurgie
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

15. doc. MVDr. Ing. Petr D o l e ž a l , CSc.
pro obor výživa a krmení hospodářských zvířat
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

16. doc. Ing. Jaroslava E h r e n b e r g e r o v á , CSc.
pro obor šlechtění a semenářství
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

17. doc. František E m m e r t
pro obor hudební umění
návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

18. doc. RNDr. Miroslav E n g l i š , DrSc.
pro obor matematika - matematická analýza
návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě

19. doc. Ing. Pavol F e d o r , PhD.
pro obor elektrické stroje, přístroje a pohony
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

20. doc. RNDr. Tomáš F i c k e r , DrSc.
pro obor fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

21. doc. Ing. Ladislav F u k a l , CSc.
pro obor biochemie
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

22. doc. RNDr. Juraj G l o s í k , DrSc.
pro obor fyzika - fyzika plazmatu
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

23. doc. MUDr. Roman H á j e k , CSc.
pro obor onkologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

24. doc. PhDr. František X. H a l a s , CSc.
pro obor historie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

25. doc. Jana H l a v á č o v á
pro obor Dramatická umění - herectví činoherního divadla
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

26. doc. PaedDr. Miloš H o n s , Ph.D.
pro obor hudební teorie a pedagogika
návrh Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

27. doc. Ing. Radim H r d i n a , CSc.
pro obor technologie organických látek
návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

28. doc. MUDr. Michal H r d l i č k a , CSc.
pro obor psychiatrie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

29. doc. Dr. Ing. Ludvík H u b
pro obor řízení strojů a procesů
návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

30. doc. PhDr. Kateřina C h a r v á t o v á , CSc.
pro obor české dějiny
návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

31. doc. MUDr. Antonín J a b o r , CSc.
pro obor lékařská chemie a biochemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

32. doc. RNDr. Vojtěch J a r o š í k , CSc.
pro obor ekologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

33. doc. Ing. Pavel J u r a , CSc.
pro obor technická kybernetika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

34. doc. PhDr. Jiří K a b e l e , Ph.D.
pro obor sociologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

35. doc. Ing. Miroslav K a s a l , CSc.
pro obor elektronika a sdělovací technika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

36. doc. Ing. Christiana K l i k o v á , CSc.
pro obor ekonomie
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

37. doc. Viktor K o l á ř
pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média - fotografie
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

38. doc. Ing. arch. Ivan K o l e č e k
pro obor architektura
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

39. doc. Ing. Václav K o p e c k ý , CSc.
pro obor přírodovědné inženýrství
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

40. doc. RNDr. Martin K o t o r a , CSc.
pro obor organická chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

41. doc. MUDr. Antonín K r a j i n a , CSc.
pro obor radiologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

42. doc. Jiří K r e j č í k
pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média - režie
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

43. doc. MVDr. Jiří K r i n k e , CSc.
pro obor normální a patologická morfologie
návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

44. doc. Ing. Martin K ř í ž e k , CSc.
pro obor zemědělská chemie
návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

45. doc. Ing. Jiří K u l h a v ý , CSc.
pro obor ekologie lesa
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

46. doc. PhDr. Jiří K u n c , CSc.
pro obor politologie
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

47. doc. RNDr. Bohumila L e n c o v á , CSc.
pro obor aplikovaná fyzika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

48. doc. Ing. Pavel L h o t á k , CSc.
pro obor organická chemie
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

49. doc. Ing. Otomar L i n h a r t , DrSc.
pro obor obecná zootechnika
návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

50. doc. MgA. Ivana L o u d o v á
pro obor hudební umění - skladba
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

51. doc. Ing. Ladislav L u k š a n , DrSc.
pro obor technická kybernetika
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

52. doc. Dr. Ing. Martina M a c k o v á
pro obor mikrobiologie
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

53. doc. PhDr. Ján M l y n á r i k , CSc.
pro obor české dějiny
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

54. doc. MUDr. Jaroslav M o k r ý , Ph.D.
pro obor histologie a embryologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

55. doc. RNDr. Vladimír M ü l l e r , DrSc.
pro obor matematika - matematická analýza
návrh Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě

56. prof. Dr. phil. PhDr. Marek N e k u l a
pro obor český jazyk
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity

57. doc. Ing. Jindřich N e r u d a , CSc.
pro obor lesnická a dřevařská technika
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

58. doc. MgA. Jan N ě m e c
pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média - režie
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

59. doc. Ing. Edita P e l a n t o v á , CSc.
pro obor aplikovaná matematika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

60. doc. RNDr. Josef P e š á k , CSc.
pro obor lékařská biofyzika
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

61. doc. Jan P ě r u š k a
pro obor hudební umění - viola
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

62. doc. Ing. Tomáš P o d r á b s k ý , CSc.
pro obor materiálové vědy a inženýrství
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

63. doc. RNDr. Robert P o n e c , DrSc.
pro obor organická chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

64. doc. MUDr. Richard P r ů š a , CSc.
pro obor lékařská chemie a biochemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

65. doc. RNDr. Jiří P ř í h o d a , CSc.
pro obor anorganická chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

66. doc. MUDr. Jan S c h ü t z n e r , CSc.
pro obor chirurgie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

67. doc. RNDr. Ladislav S k r b e k , DrSc.
pro obor fyzika - fyzika kondenzovaných látek
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

68. doc. JUDr. Vladimír S l á d e č e k , DrSc.
pro obor správní právo a správní věda
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

69. doc. RNDr. Václav S n á š e l , CSc.
pro obor informatika
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

70. doc. RNDr. Jaroslav S p í ž e k , DrSc.
pro obor molekulární a buněčná biologie a genetika
návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

71. doc. Ing. Petr S p u r n ý , CSc.
pro obor obecná a speciální zootechnika
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

72. doc. Ing. Miloš S t a r ý , CSc.
pro obor vodní hospodářství a vodní stavby
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

73. doc. Ing. Miluše S v o b o d o v á , CSc.
pro obor speciální produkce rostlinná
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

74. doc. Ing. Pavel Š a f a ř í k , CSc.
pro obor aplikovaná mechanika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

75. doc. RNDr. Pavel Š a n d e r a , CSc.
pro obor aplikovaná fyzika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

76. doc. Ing. Ondřej Š a ř e c , CSc.
pro obor technika a mechanizace zemědělství
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

77. doc. Ing. Jan Š k o r p i l , CSc.
pro obor elektroenergetika
návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

78. doc. Jela Š p i t k o v á
pro obor hudební umění - housle
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

79. doc. PhDr. Pavel Š t ě p á n e k , Ph.D.
pro obor dějiny výtvarných umění
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

80. doc. Ing. Jan Š u l c , CSc.
pro obor vodní hospodářství a vodní stavby
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

81. doc. Ing. Otakar Š v á b e n s k ý , CSc.
pro obor geodézie a kartografie
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

82. doc. JUDr. PhDr. Michal T o m á š e k , DrSc.
pro obor evropské právo
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

83. doc. akademický malíř Rostislav V a n ě k
pro obor grafika a vizuální komunikace
návrh Vědecké rady Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

84. doc. PhDr. František V a r a d z i n , CSc.
pro obor ekonomie
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

85. doc. Ing. Jan V a š á k , CSc.
pro obor speciální produkce rostlinná
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

86. doc. PhDr. Viktor V i k t o r a , CSc.
pro obor dějiny slovanských literatur (česká literatura)
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

87. doc. RNDr. Antonín V l č e k , CSc.
pro obor anorganická chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

88. doc. RNDr. Petr V o ň k a , CSc.
pro obor fyzikální chemie
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

89. doc. RNDr. Jiří Z a h r a d n í k , DrSc.
pro obor geofyzika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

90. doc. Mgr. Ján Z a v a r s k ý
pro obor dramatická umění
návrh Umělecké rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

91. doc. Ing. Jiří Z e g z u l k a , CSc.
pro obor konstrukční a procesní inženýrství
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

31. 10. 2005

1.doc. RNDr. Jiří  B a j e r ,  CSc.
pro obor optika a optoelektronika
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

2. doc. PhDr. Boris  B a n á r y ,  CSc.
pro obor hudební teorie a pedagogika
návrh Vědecké rady Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

3. doc. RNDr. Jiří  B a r e k ,  CSc.
pro obor analytická chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

4. doc. PhDr. Milena  B a r t l o v á ,  CSc. 
pro obor dějiny umění
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

5. doc. PhDr. Jan  B a ž a n t ,  CSc.
pro obor archeologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

6. doc. Ing. Petr  B e r k a ,  CSc.
pro obor informatika
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

7.  doc. Michael  B i e l i c k y
pro obor výtvarná umění - nová média
návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze

8. doc. Ing. Zdeněk  B o h u s l á v e k ,  CSc.
pro obor energetika
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

9. doc. Dr. Ing. Luboš  B o r ů v k a
pro obor pedologie
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

10. doc. MUDr. Zdeněk  B r o u k a l ,  CSc. 
pro obor stomatologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

11. doc. RNDr. Ignác  C a p e k ,  DrSc. 
pro obor technologie makromolekulárních látek
návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

12. doc. Ing. Jiří  Č e j k a ,  DrSc. 
pro obor anorganická technologie
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

13. doc. PhDr. Ivo  Č e r m á k ,  CSc. 
pro obor obecná psychologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

14. doc. Ing. Jiří  Č t y r o k ý ,  DrSc.
pro obor aplikovaná fyzika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

15. doc. JUDr. Milan  D a m o h o r s k ý ,  DrSc.
pro obor právo životního prostředí
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

16. doc. RNDr. Josef  D a n ě č e k ,  CSc. 
pro obor aplikovaná matematika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

17. doc. RNDr. Petr  D u b ,  CSc.
pro obor aplikovaná fyzika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

18. doc. PhDr. Marcela  E f m e r t o v á ,  CSc.
pro obor české dějiny
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

19. doc. RNDr. Agáta  F a r g a š o v á ,  DrSc.
pro obor ekologie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

20. doc. MUDr. Martin  F i l i p e c ,  CSc.
pro obor oční lékařství
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

21. doc. Ing. Rudolf  F o r e t ,  CSc.
pro obor materiálové vědy a inženýrství
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

22. doc. Ing. Jaroslav  F o ř t ,  CSc.
pro obor aplikovaná matematika-
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

23. doc. RNDr. Jan  F r a n c ů ,  CSc. 
pro obor aplikovaná matematika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

24. doc. Dr. Ing. Libor  G r e g a 
pro obor podniková ekonomika a management
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

25. doc. Ing. Bohumil  H a v r l a n d ,  CSc.
pro obor technika a mechanizace zemědlství
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

26. doc. PhDr. Milan  H o l a s ,  CSc.
pro obor hudební teorie a pedagogika
návrh Vědecké rady Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

27. doc. PhDr. Anna  H o u s k o v á ,  CSc.
pro obor konkrétní národní literatura - španělská a hispanoamerická literatura
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

28. doc. Ing. Vlastimil  H u d e č e k ,  CSc.
pro obor hornictví
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

29. doc. PhDr. Ivan  J a k u b e c ,  CSc.
pro obor hospodářské a sociální dějiny
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

30. doc. Ing. Miloslav  J a n h u b a ,  CSc.
pro obor účetnictví a finanční řízení
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

31. doc. RNDr. Mgr. Marie  J a r o š o v á ,  CSc.
pro obor lékařská genetika
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

32. doc. RNDr. Daniela  J a r u š k o v á ,  CSc.
pro obor aplikovaná matematika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

33. doc. Ing. Vladimír  J e n í č e k ,  DrSc.
pro obor světová ekonomika
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

34. doc. Ing. Ondřej  J i ř í č e k ,  CSc.
pro obor aplikovaná fyzika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

35. doc. MUDr. Josef  K a u t z n e r ,  CSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

36. doc. MVDr. Vladimír  K m e ť ,  DrSc.
pro obor zemědělská mikrobiologie
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

37. doc. RNDr. Hana  K o v á ř ů ,  DrSc.
pro obor lékařská chemie a biochemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

38. doc. Ing. Vladimír  K ř e n ,  DrSc.
pro obor lékařská chemie a biochemie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

39. doc. RNDr. Petr  K u l h á n e k ,  CSc.
pro obor aplikovaná fyzika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

40. doc. Ing. Stanislav  K u ž e l ,  CSc.
pro obor agrochemie a výživa rostlin
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

41. doc. Ing. Petr  L o u d a ,  CSc.
pro obor strojírenská technologie
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

42. doc. akademický malíř Martin  M a i n e r
pro obor výtvarné umění - malířství
návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze

43. doc. PhDr. Ľudmila  M a l í k o v á ,  CSc.
pro obor politologie
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

44. doc. MUDr. Miloslav  M a r e l ,  CSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

45. doc. PhDr. Jiří  M a r v a n ,  Ph.D.
pro obor slavistika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

46. doc. Dr. Ing. Jiří  M a r y š k a ,  CSc.
pro obor technická kybernetika
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

47. doc. Dr. Ing. Bohuslav  M a š e k
pro obor strojní inženýrství
návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

48. doc. RNDr. Alexander  M e d u n a ,  CSc.
pro obor výpočetní technika a informatika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

49. doc. Ing. Jitka  M o r a v c o v á ,  CSc.
pro obor organická chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

50. doc. Ing. Jan  M ü h l b a c h e r ,  CSc.
pro obor elektroenergetika
návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

51. doc. Ing. Ľudmila  N a g y o v á ,  PhD.
pro obor management a marketing
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

52. doc. Ing. Mirko  N a v a r a ,  DrSc.
pro obor aplikovaná matematika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

53. doc. MUDr. Jiří  N e v o r a l ,  CSc.
pro obor pediatrie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

54. doc. RNDr. Vojtěch  N o v o t n ý ,  CSc.
pro obor ekologie
návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

55. doc. MVDr. Ivo  P a v l í k ,  CSc.
pro obor infekční choroby a epizootologie
návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

56. doc. Ing. Pavel  P e c h ,  CSc.
pro obor zemědělská a lesnická hydrologie
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

57. doc. MUDr. Daniela  P e l c l o v á ,  CSc. 
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

58. doc. Miroslav  P e t r á š
pro obor hudební umění - violoncello
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

59. doc. Ing. Petr  P i p e k ,  CSc.
pro obor technologie potravin
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

60. doc. Ing. Ivo  P r o v a z n í k ,  Ph.D.
pro obor elektronika a sdělovací technika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

61. doc. RNDr. Petr  P ř i k r y l ,  CSc.
pro obor aplikovaná matematika
návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

62. doc. Ing. Vojtěch  R a d a ,  CSc.
pro obor zemědělská mikrobiologie
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

63. doc. Ing. Aleš  R i c h t e r ,  CSc.
pro obor technická kybernetika
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

64. doc. Ing. Milan  R ů ž i č k a ,  CSc.
pro obor aplikovaná mechanika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

65. doc. MUDr. Katarína  S c h m i d t o v á,  CSc.
pro obor anatomie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

66. doc. Ing. Milan  S l a v í k ,  CSc.
pro obor management
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

67. doc. Ing. Zlata  S o j k o v á ,  CSc.
pro obor ekonometrie a operační výzkum
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

68. doc. PhDr. Libuše  S p á č i l o v á ,  Dr.
pro obor německý jazyk
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

69. doc. MUDr. Zbyněk  S t r a k a ,  CSc.
pro obor kardiochirurgie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

70. doc. PhDr. Jiří  S v o b o d a ,  DrSc.
pro obor antropologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

71. doc. Ing. Hana  Š a n t r ů č k o v á,  CSc.
pro obor ekologie
návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

72. doc. PhDr. Leoš  Š a t a v a ,  CSc.
pro obor etnologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

73. doc. MUDr. Anna  Š e d i v á ,  CSc.
pro obor pediatrie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

74. doc. Ing. arch. Jiří  Š k a b r a d a ,  CSc.
pro obor dějiny architektury a ochrana památek
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

75. doc. Ing. Jan  Š m i d r k a l ,  CSc.
pro obor technologie potravin
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

76. doc. MUDr. Lenka  Š p i n a r o v á ,  Ph.D.
pro obor vnitřní lékařství
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

77. doc. PhDr. Jiří  Š t a i f ,  CSc.
pro obor hospodářské a sociální dějiny
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

78. doc. Ladislav  T i c h ý ,  Th.D.
pro obor teologie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

79. doc. PhDr. Jiří  T r á v n í č e k ,  M.A.
pro obor česká literatura
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

80. doc. JUDr. Vladimír  T ý č ,  CSc.
pro obor mezinárodní právo veřejné
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

81. doc. Karel  V a c h e k
pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média - dokumentární tvorba
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

82. doc. MVDr. Vladimír  V e č e r e k ,  CSc.
pro obor veřejné veterinární lékařství a toxikologie
návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

83. doc. JUDr. PhDr. Miloš  V e č e ř a ,  CSc.
pro obor teorie, filozofie a sociologie práva
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

84. doc. Ing. Stanislav  V e j v o d a ,  CSc.
pro obor konstrukční a procesní inženýrství
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

85. doc. Ing. Zdeněk  V o t r u b a ,  CSc.
pro obor inženýrská informatika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

86. doc. MUDr. Rostislav  V y z u l a ,  CSc.
pro obor onkologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

87. doc. Ing. Richard  W a s s e r b a u e r,  DrSc.
pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

88. doc. RNDr. Jiří  W i l h e l m ,  Ph.D. 
pro obor lékařská chemie a biochemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

89. doc. Jindřich  Z e i t h a m m l
pro obor výtvarné umění - sochařství
návrh Umělecké rady Akademie výtvarných umění v Praze

90.doc. Ing. Oldřich  Z m e š k a l ,  CSc. 
pro obor materiálové inženýrství
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

91. doc. MUDr. Aleš  Ž á k ,  DrSc. 
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

25. 4. 2005

1. doc. Mgr. Mieczysław B a l o w s k i , CSc.
pro obor polský jazyk
návrh Vědecké rady Ostravské univerzity v Ostravě

2. doc. Ing. František B a u e r , CSc.
pro obor technika a mechanizace zemědělství
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

3. doc. RNDr. Radim B ě l o h l á v e k , Dr., Ph.D.
pro obor informatika
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

4. doc. PhDr. Lenka B o b k o v á , CSc.
pro obor české dějiny
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

5. doc. Dr. Ing. Karel B o u z e k
pro obor anorganická technologie
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

6. doc. MUDr. Karel C v a c h o v e c , CSc.
pro obor anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

7. doc. MUDr. Ivan Č a p o v , CSc.
pro obor chirurgie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

8. doc. Ing. Tomáš Č e c h á k , CSc.
pro obor aplikovaná fyzika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

9. doc. Ing. Viktória Č e j k o v á , PhD.
pro obor finance
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

10. doc. RNDr. Zuzana D o š l á , CSc.
pro obor matematika - matematická analýza nar. 29. prosince 1956
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

11. doc. Ing. Dalimil D v o ř á k , CSc.
pro obor organická chemie
návrh Vědecké rady vysoké školy chemicko-technologické v Praze

12. doc. MVDr. Iva D y k o v á , DrSc.
pro obor parazitologie
návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

13. doc. Ing. Jan Evangelista D y r , DrSc.
pro obor biochemie
návrh Vědecké rady vysoké školy chemicko-technologické v Praze

14. doc. RNDr. Ivo F r é b o r t , CSc.
pro obor biochemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

15. doc. MUDr. Martin F r i e d, CSc.
pro obor chirurgie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

16. doc. PhDr. Mgr. Július G a j d o š , Ph.D.
pro obor dramatická umění - teorie a kritika
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

17. doc. RNDr. Bohuslav G a š , CSc.
pro obor fyzikální chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

18. doc. PhDr. Sylva H a m p l o v á , CSc.
pro obor lingvistika konkrétních jazyků (románské jazyky)
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

19. doc. Ing. Milan H o f r e i t e r , CSc.
pro obor řízení strojů a procesů
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

20. doc. RNDr. Petr H o r á k , Ph.D.
pro obor parazitologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

21. doc. PhDr. Blahoslav H r u š k a , DrSc.
pro obor historie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

22. doc. MUDr. Petr H ů l e k , CSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

23. doc. MUDr. Václav C h a l o u p e c k ý , CSc.
pro obor pediatrie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

24. doc. Ing. Petr C h l e b i š , CSc.
pro obor elektrické stroje, přístroje a pohony
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

25. doc. Ing. Ladislav J a k l , CSc.
pro obor mezinárodní obchod
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

26. doc. Ing. Jan J o h n , CSc.
pro obor jaderná chemie
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

27. doc. Lenka K a r f í k o v á , Dr. theol.
pro obor evangelická teologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

28. doc. MUDr. Otomar K i t t n a r , CSc.
pro obor lékařská fyziologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

29. doc. RNDr. Jindřich K l ů f a , CSc.
pro obor statistika
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

30. doc. PhDr. Jana K r á l o v á , CSc.
pro obor lingvistika konkrétních jazyků (románské jazyky)
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

31. doc. PhDr. Josef K r o b , CSc.
pro obor filozofie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

32. doc. Mgr. Jiří K u b í č e k
pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média
- animovaná a multimediální tvorba
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

33. doc. RNDr. Radan K u č e r a , CSc.
pro obor matematika - algebra a teorie čísel
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

34. doc. JUDr. Jan K u k l í k , DrSc.
pro obor právní dějiny
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

35. doc. Ing. Jindřich L e i t n e r , DrSc.
pro obor materiálové inženýrství
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

36. doc. Ing. Pavel L e j č e k , DrSc.
pro obor metalurgie
návrh Vědecké rady vysoké školy chemicko-technologické v Praze

37. doc. Jiří M a c á k
pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média - kamera
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

38. doc. Ing. Eduard M a l e n o v s k ý , DrSc.
pro obor aplikovaná mechanika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

39. doc. PhDr. Petr M a t ě j ů , Ph.D.
pro obor sociologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

40. doc. MUDr. Miroslav M e r t a , CSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

41. doc. RNDr. Vladimír M i k e š , CSc.
pro obor biochemie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

42. doc. Ing. Jan N á h l í k , CSc.
pro obor řízení strojů a procesů
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

43. doc. Dr. Ing. Miloš N ě m č e k
pro obor konstrukční a procesní inženýrství
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

44. doc. PhDr. František O c h r a n a , DrSc.
pro obor finance
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

45. doc. PhDr. Vilém P r e č a n , CSc.
pro obor historie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

46. doc. RNDr. Miroslav R a a b , CSc.
pro obor technologie makromolekulárních látek
návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

47. doc. PhDr. Lenka R o v n á , CSc.
pro obor mezinárodní teritoriální studia
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

48. doc. JUDr. Naděžda R o z e h n a l o v á , CSc.
pro obor mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

49. doc. RNDr. Jitka R y c h t a ř í k o v á , CSc.
pro obor demografie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

50. doc. RNDr. Jaroslav Ř í m a l , DrSc.
pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

51. doc. Ing. Igor S c h r e i b e r , CSc.
pro obor chemické inženýrství
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

52. doc. Ing. Antonín S l a n ý , CSc.
pro obor hospodářská politika
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

53. doc. PhDr. Andrej S t a n č á k , CSc.
pro obor lékařská fyziologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

54. doc. RNDr. Tomáš Š i k o l a , CSc.
pro obor aplikovaná fyzika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

55. doc. RNDr. Jan Š m a r d a , CSc.
pro obor molekulární biologie a genetika
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

56. doc. Ing. PaedDr. Róbert Š t e f k o , Ph.D.
pro obor podniková ekonomika a management
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

57. doc. RNDr. Miloš T i c h ý , CSc.
pro obor biochemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

58. doc. Ing. Ján T u č e k , CSc.
pro obor geoinformatika
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

59. doc. Ing. Karel U l b r i c h , DrSc.
pro obor makromolekulární chemie
návrh Vědecké rady vysoké školy chemicko-technologické v Praze

60. doc. RNDr. Jiřina V á v r o v á , CSc.
pro obor lékařská biofyzika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

61. doc. Ing. Miroslav V l č e k , CSc.
pro obor anorganická chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

62. doc. Ing. Jiří V o n d r á k , DrSc.
pro obor elektrotechnická a elektronická technologie
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

63. doc. Ing. Tomáš W á g n e r , CSc.
pro obor anorganická chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

64. doc. Ing. Dana Z a d r a ž i l o v á , CSc.
pro obor mezinárodní obchod
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

65. doc. PhDr. Bohumil Z a v a d i l , CSc.
pro obor lingvistika konkrétních jazyků (románské jazyky)
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

66. doc. RNDr. Rudolf Z i m k a , CSc.
pro obor ekonometrie a operační výzkum
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

67. doc. Ing. Rudolf Ž i t n ý , CSc.
pro obor konstrukční a procesní inženýrství
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

5. 10. 2004

1. doc. PhDr. Ivo B a r t e č e k , CSc.
pro obor historie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

2. doc. Ing. Josef B a s l , CSc.
pro obor informatika
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

3. doc. PhDr. Ivan B l e c h a , CSc.
pro obor filozofie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

4. doc. Ing. Eva C i h e l k o v á , CSc.
pro obor světová ekonomika
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

5. doc. RNDr. Pavla Č a p k o v á , DrSc.
pro obor fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

6. doc. Ing. František Č i h á k , DrSc.
pro obor vodní hospodářství a vodní stavby
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

7. doc. Ing. Jiří D v o ř á č e k , CSc.
pro obor podniková ekonomika a management
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

8. doc. MUDr. Tomáš E c k s c h l a g e r , CSc.
pro obor onkologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

9. doc. RNDr. Jiří E n g l i c h , DrSc.
pro obor fyzika - fyzika kondenzovaných látek
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

10. doc. RNDr. Ing. Petr F i a l a , CSc., MBA
pro obor ekonometrie a operační výzkum
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

11. doc. Ing. Jan F l u s s e r , DrSc.
pro obor aplikovaná matematika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

12. doc. JUDr. Vladimír F r a n z

pro obor dramatická umění - dramaturgie činoherního divadla
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

13. doc. PhDr. Jana G e r š l o v á , CSc.
pro obor ekonomie
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

14. doc. MUDr. Jana H e r c o g o v á , CSc.
pro obor dermatovenerologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

15. doc. RNDr. Antonín H o l ý , DrSc., Dr.h.c.
pro obor organická chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

16. doc. MUDr. Jaromír H r a d e c , CSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

17. doc. ThDr. Mgr. Helena H r e h o v á , PhD.
pro obor teologie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

18. doc. RNDr. Helena I l l n e r o v á , DrSc.
pro obor fyziologie živočichů
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

19. doc. MUDr. Andrej J e n č a , CSc.
pro obor stomatologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

20. doc. Ing. Jiřina J í l k o v á , CSc.
pro obor hospodářská politika
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

21. doc. Ing. Milan J i r á s e k , DrSc.
pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

22. doc. PhDr. Josef K a n d e r t , CSc.
pro obor dějiny a kultura zemí Asie a Afriky
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

23. doc. MVDr. Petr K l e m e n t , Ph.D.
pro obor fyziologie
návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

24. doc. Ing. Evžen K o č e n d a , PhD.
pro obor ekonomie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

25. doc. MVDr. Břetislav K o u d e l a , CSc.
pro obor veterinární mikrobiologie, parazitologie a imunologie
návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

26. doc. MUDr. Karel K o u d e l a , CSc.
pro obor chirurgie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

27. doc. RNDr. Jan K r a j í č e k , DrSc.
pro obor matematika - matematická logika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

28. doc. RNDr. Vladimír K r á l , CSc.
pro obor analytická chemie
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

29. doc. Vítězslav K u z n í k
pro obor hudební umění - housle
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

30. doc. MUDr. Aleš L i n h a r t , DrSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

31. doc. MUDr. Milan M a c e k , DrSc.
pro obor lékařská genetika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

32. doc. RNDr. Aleš M a c e l a , DrSc.
pro obor veterinární mikrobiologie, parazitologie a imunologie
návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

33. doc. Ing. Martin M a n d e l , CSc.
pro obor finance
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

34. doc. RNDr. Antonín M i k š , CSc.
pro obor aplikovaná fyzika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

35. doc. Ing. Miloš N e v ř i v a , DrSc.
pro obor anorganická chemie
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

36. doc. Ing. Pavel P e l i k á n , CSc.
pro obor hospodářská politika
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

37. doc. MUDr. František P e r l í k , DrSc.
pro obor lékařská farmakologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

38. doc. Ing. Jiří P l u r a , CSc.
pro obor řízení průmyslových systémů
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

39. doc. Ing. Přemysl P o k o r n ý , CSc.
pro obor konstrukce strojů a zařízení
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

40. doc. RNDr. Pavla R o v n a n í k o v á , CSc.
pro obor fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

41. doc. PhDr. Ing. Jan R o y t
pro obor dějiny umění
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

42. doc. PhDr. Milada Ř í h o v á , CSc.
pro obor dějiny lékařství
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

43. doc. RNDr. Karel S e g e t h , CSc.
pro obor aplikovaná matematika
návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

44. doc. PhDr. Olga S e t t a r i , CSc.
pro obor hudební teorie a pedagogika
návrh Vědecké rady Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

45. doc. Ing. Vilém S r o v n a l , CSc.
pro obor technická kybernetika
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

46. doc. MUDr. Ivo S t á r e k , CSc.
pro obor otorinolaryngologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

47. doc. PhDr. Jiří S t r o m š í k , CSc.
pro obor konkrétní národní literatura - germánská literatura
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

48. doc. MUDr. Richard Š k á b a , CSc.
pro obor chirurgie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

49. doc. Ing. František Š o l c , CSc.
pro obor technická kybernetika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

50. doc. RNDr. Josef Š t ě p á n e k , CSc.
pro obor fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

51. doc. MUDr. Jiří Š t o r k , CSc.
pro obor dermatovenerologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

52. doc. MVDr. Emil T k a d l e c , CSc.
pro obor ekologie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

53. doc. Ing. Miroslav T ů m a , CSc.
pro obor technická kybernetika
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

54. doc. PhDr. Josef U n g e r , CSc.
pro obor antropologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

55. doc. RNDr. Olga V a l e n t o v á , CSc.
pro obor biochemie
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

56. doc. Ing. Tomáš V o g e l , CSc.
pro obor vodní hospodářství a vodní stavby
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

57. doc. PhDr. PaedDr. Jindřich V y b í r a l, CSc.
pro obor dějiny umění
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

58 doc. MUDr. Jiří W i d i m s k ý , CSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

59. doc. PhDr. Pavel Z a t l o u k a l
pro obor architektura
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

60. doc. Ing. František Z e z u l k a , CSc.
pro obor technická kybernetika
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

1. 6. 2004

1. doc. JUDr. PhDr. Karolina A d a m o v á , CSc.
pro obor právní dějiny
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

2. doc. RNDr. Jaromír A n t o c h , CSc.
pro obor matematika - pravděpodobnost a matematická statistika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

3. doc. RNDr. Vladimír A u b r e c h t , CSc.
pro obor teoretická elektrotechnika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

4. doc. MUDr. Jan B a r t o n í č e k , DrSc.
pro obor ortopedie
návrh Vědecké rady Univerzita Karlovy v Praze

5. doc. Ing. Luděk B a r t o š , DrSc.
pro obor obecná zootechnika
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

6. doc. PhDr. Jozef B á t o r a , DrSc.
pro obor pravěká archeologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

7. doc. PhDr. Jan B e r n a r d , CSc.
pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média - teorie filmové a multimediální tvorby
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

8. doc. Ing. Pavel B e z o u š e k , CSc.
pro obor dopravní prostředky a infrastruktura
návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

9. doc. MUDr. Vladimír B l á h a , CSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

10. doc. MUDr. Jan B o r o v a n s k ý , CSc.
pro obor lékařská chemie a biochemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

11. doc. MUDr. Petr B r h e l , CSc.
pro obor vnitřní lékařství
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

12. doc. Ing. Zdeněk B r y k n a r , CSc.
pro obor fyzika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

13. doc. Ing. Petr B u j o k , CSc.
pro obor ložisková a průzkumná geologie
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

14. doc. Ing. Milena C í s l e r o v á , CSc.
pro obor vodní hospodářství a vodní stavby
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

15. doc. Pavel D i a s
pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média - fotografie
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

16. doc. RNDr. Hana D o č e k a l o v á , CSc.
pro obor konstrukční a procesní inženýrství
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

17. doc. Ing. Mirko D o h n a l , DrSc.
pro obor odvětvová ekonomika a management
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

18. doc. MUDr. Taťjana D o s t á l o v á , DrSc.
pro obor stomatologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

19. doc. RNDr. Jiří D o š k a ř , CSc.
pro obor molekulární biologie a genetika
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

20. doc. MVDr. Jaroslav D o u b e k , CSc.
pro obor morfologie a fyziologie
návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

21. doc. RNDr. Pavel D r a š a r , CSc.
pro obor organická chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

22. doc. MUDr. Jana D u š k o v á , DrSc.
pro obor stomatologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

23. doc. Edgar D u t k a
pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média - scenáristika a dramaturgie
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

24. doc. RNDr. Ing. Stanislav Ď o u b a l , CSc.
pro obor lékařská biofyzika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

25. doc. Ing. Jiří F á r e k , CSc.
pro obor podniková ekonomika a management
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

26. doc. Ing. František F r e i b e r g , CSc.
pro obor ekonomika a management strojírenského podniku
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

27. doc. MUDr. Tomáš H a n u š , CSc.
pro obor urologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

28. doc. Ing. Vladimír H a v l e n a , CSc.
pro obor technická kybernetika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

29. doc. MVDr. Alfred H e r a , CSc.
pro obor veterinární farmakologie, toxikologie, výživa a dietetika
návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

30. doc. PhDr. Tomáš H l o b i l , CSc.
pro obor teorie literatury
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

31. doc. MUDr. Jiří H o c h , CSc.
pro obor chirurgie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

32. doc. RNDr. Ivan H o r á č e k , CSc.
pro obor zoologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

33. doc. Ing. Magdalena H r a b á n k o v á , CSc.
pro obor odvětvová ekonomika a management
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

34. doc. Ing. František H r d l i č k a , CSc.
pro obor konstrukční a procesní inženýrství
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

35. doc. JUDr. Milana H r u š á k o v á , CSc.
pro obor občanské právo
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

36. doc. Ing. Jaroslav H y ž í k
pro obor konstrukce strojů a zařízení
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

37. doc. Věra C h y t i l o v á
pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média - režie
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

38. doc. Ing. Josef J a b l o n s k ý , CSc.
pro obor ekonometrie a operační výzkum
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

39. doc. Ing. Libor J a n s k ý , CSc.
pro obor tvorba a ochrana krajiny
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

40. doc. RNDr. PhDr. Evžen K i n d l e r , CSc.
pro obor aplikovaná matematika
návrh Vědecké rady Ostravské univerzity v Ostravě

41. doc. PhDr. Aleš K l é g r
pro obor anglický jazyk
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

42. doc. RNDr. Alois K l í č , CSc.
pro obor aplikovaná matematika
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

43. doc. MUDr. Darina K l u c h o v á , CSc.
pro obor anatomie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

44. doc. Ing. Jaroslav K o b l i h a , CSc.
pro obor pěstování lesů
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

45. doc. RNDr. Josef K o m á r e k , DrSc.
pro obor analytická chemie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

46. doc. Ing. arch. Jan K o u t n ý , CSc.
pro obor urbanismus
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

47. doc. RNDr. Jan K r e j s e k , CSc.
pro obor lékařská imunologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

48. doc. RNDr. Olga K r u p k o v á , DrSc.
pro obor obecná fyzika a matematická fyzika
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

49. doc. Ing. Václav K u b i š t a , CSc.
pro obor mezinárodní obchod
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

50. doc. Ing. Václav K ů s , CSc.
pro obor elektrotechnika
návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni

51. doc. Ing. Hana M a c h k o v á , CSc.
pro obor mezinárodní obchod
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

52. doc. PhDr. Petr M a r e š , CSc.
pro obor český jazyk
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

53. doc. RNDr. Zdeněk N ě m e č e k , DrSc.
pro obor fyzika - fyzika plazmatu
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

54. doc. MUDr. Petr N i e d e r l e , DrSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

55. doc. Miroslav N o v á k
pro obor politologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

56. doc. MUDr. Jaroslav O p a v s k ý , CSc.
pro obor neurologie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

57. doc. Ing. Jaroslav P a c o v s k ý , CSc.
pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

58. doc. PhDr. Nina P a v e l č í k o v á , CSc.
pro obor české a československé dějiny se zaměřením na hospodářské a sociální dějiny
návrh Vědecké rady Ostravské univerzity v Ostravě

59. doc. Ing. Jaroslav P e t r , DrSc.
pro obor anatomie, fyziologie a reprodukce hospodářských zvířat
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

60. doc. Ing. Štěpán P o d z i m e k , CSc.
pro obor makromolekulární chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

61. doc. Ing. Rudolf P o l e d n e , CSc.
pro obor lékařská chemie a biochemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

62. doc. RNDr. Miloslav P o s p í š i l , DrSc.
pro obor biochemie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

63. doc. Ing. Josef P o š t a , CSc.
pro obor technika a mechanizace zemědělství
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

64. doc. PhDr. Martin P r o c h á z k a , CSc.
pro obor anglická a americká literatura
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

65. doc. Ing. Roman P r o k o p , CSc.
pro obor technická kybernetika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

66. doc. Ing. Karel R a i s , CSc., MBA
pro obor odvětvová ekonomika a management
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

67. doc. MUDr. Hana R o s o l o v á , CSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

68. doc. MUDr. Miroslav R y s k a , CSc.
pro obor chirurgie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

69. doc. Ing. Petr Ř e ř i c h a , DrSc.
pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

70. doc. Ing. Jaromír Ř í h a , CSc.
pro obor vodní hospodářství a vodní stavby
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

71. doc. Ing. Zdeněk S e d l á č e k , DrSc.
pro obor lékařská biologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

72. doc. MUDr. Zdeněk S e i d l , CSc.
pro obor neurologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

73. doc. Ing. Vladimír S m e j k a l , CSc.
pro obor odvětvová ekonomika a management
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

74. doc. RNDr. Jaroslav S m r ž , CSc.
pro obor zoologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

75. doc. MVDr. Iva S t e i n h a u s e r o v á , CSc.
pro obor hygiena a technologie potravin a veřejné veterinární lékařství
návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

76. doc. MUDr. František S t o ž i c k ý , DrSc.
pro obor pediatrie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

77. doc. PhDr. Maxmilián S t r m i s k a , Ph.D.
pro obor politologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

78. doc. Ing. Michael Š e b e k , DrSc.
pro obor technická kybernetika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

79. doc. Ing. Miloslav Š i m e k , CSc.
pro obor zemědělská mikrobiologie
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

80. doc. MUDr. Karel Š o n k a , DrSc. 7
pro obor neurologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

81. doc. RNDr. Eva T á b o r s k á , CSc.
pro obor veterinární chemie, biochemie a biofyzika
návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

82. doc. MVDr. Miroslav T o m a n , CSc.
pro obor veterinární mikrobiologie, parazitologie a imunologie
návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

83. doc. RNDr. Zdeněk T r á v n í č e k , Ph.D.
pro obor anorganická chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

84. doc. PhDr. Stanislav U l v e r
pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média - teorie filmové a multimediální tvorby
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

85. doc. Rikard von U n g e , PhD
pro obor teoretická fyzika a astrofyzika
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

86. doc. MUDr. Anna V a š k ů , CSc.
pro obor patologická fyziologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

87. doc. Drahomíra V i h a n o v á
pro obor filmové, televizní a fotografické umění a nová média - střihová skladba
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

88. doc. Ing. Jan V í t e k , CSc.
pro obor teorie stavebních konstrukcí a materiálů
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

89. doc. Ing. Vlastimil V o d á r e k , CSc.
pro obor materiálové vědy a inženýrství
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

90. doc. PhDr. Petr V o r e l , CSc.
pro obor české dějiny
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

91. doc. RNDr. Jiří W i e d e r m a n n , DrSc.
pro obor informatika - teoretická informatika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

92. doc. Ing. Jana Z á b r a n s k á , CSc.
pro obor chemie a technologie ochrany životního prostředí
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

93. doc. MUDr. Petr Z a t l o u k a l , CSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

94. doc. RNDr. Michal Z e m a n , DrSc.
pro obor fyziologie živočichů
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

95. doc. RNDr. Jan Z i m a , DrSc.
pro obor zoologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

96. doc. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal 
bpro obor finance
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

97. doc. Ing. Vladimír Ž i d e k , CSc.
pro obor geoinformatika
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

98. doc. Ing. Jan Ž i ž k a , CSc.
pro obor strojírenská technologie
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

99. doc. MUDr. Ivana Ž o f k o v á , DrSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

100. doc. MVDr. Alois N e č a s , Ph.D.
pro obor choroby zvířat zájmových chovů
návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

7. 11. 2003

1. doc. RNDr. Anton B e z á k , DrSc.
pro obor sociální geografie a regionální rozvoj
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

2. doc. Ing. Oldřich B i l í k , CSc.
pro obor strojírenská technologie
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

3. doc. RNDr. Václav B l a ž e k , CSc.
pro obor srovnávací indoevropská jazykověda
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

4. doc. Ing. Albert B r a d á č , DrSc.
pro obor soudní inženýrství
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

5. doc. RNDr. Zdeněk B r a n d l , CSc.
pro obor ekologie
návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

6.doc. MUDr. Pavel B r y c h t a , CSc
pro obor chirurgie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

7.doc. Ing. Jaroslav Č e c h , CSc.
pro obor strojírenská technologie
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

8.doc. RNDr. Juraj Č e r n á k , CSc.
pro obor anorganická chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

9.doc. RNDr. Mirko Č e r n á k , CSc.
pro obor fyzika plazmatu
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

10.doc. PhDr. Ladislav D a n i e l , Ph.D.
pro obor dějiny výtvarných umění
návrh Vědecké rady Univerzity Palack ého v Olomouci

11.doc. PhDr. Vladimíra D v o ř á k o v á , CSc.
pro obor politologie
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

12.doc. MUDr. Pavel E l i á š , CSc.
pro obor radiologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

13.doc. RNDr. Pavel E x n e r , DrSc.
pro obor fyzika - teoretická fyzika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

14.doc. Ing. Jana F i b í r o v á , CSc.
pro obor účetnictví a finanční řízení
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

15.doc. PhDr. Miroslav F o r e t , CSc
pro obor management
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

16.doc. Ing. Jiří H o l č í k , CSc.
pro obor elektronika a lékařská technika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

17.doc. RNDr. Ivana H o r o v á , CSc.
pro obor aplikovaná matematika
návrh Vědecké rady Ostravské univerzity v Ostravě

18.doc. Ing. Karel H r b á č e k , DrSc.
pro obor materiálové vědy a inženýrství
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

19.doc. Ing. Jiří H r u b ý , CSc.
pro obor strojírenská technologie
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

20.doc. Ing. Miroslav H u č k a , CSc.
pro obor podniková ekonomika a management
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

21.doc. MUDr. Jan J a n d a , CSc
pro obor pediatrie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

22.doc. RNDr. Václav J a n i š , DrSc.
pro obor fyzika - teoretická fyzika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

23.doc. PhDr. Eva J e n č k o v á , CSc.
pro obor hudební teorie a pedagogika
návrh Vědecké rady Ostravské univerzity v Ostravě

24.doc. Ing. Igor J e x , DrSc.
pro obor fyzika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

25.doc. JUDr. Dalibor J í l e k , CSc
pro obor mezinárodní právo veřejné
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

26.doc. RNDr. Jiří K a l v o d a , CSc.
pro obor geologické vědy se zaměřeními
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

27.doc. RNDr. Viktor K a n i c k ý , DrSc.
pro obor analytická chemie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

28.doc. RNDr. Vladimír K a r p e n k o , CSc
pro obor filozofie a dějiny přírodních věd
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

29.doc. PhDr. Josef K o l m a š , DrSc
pro obor antropologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

30.doc. PhDr. Peter K ó n y a , PhD.
pro obor československé dějiny
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

31.doc. MVDr. František K o v á ř ů , DrSc.
pro obor morfologie a fyziologie
návrh Vědecké rady Veterinárn í a farmaceutické univerzity Brno

32.doc. RNDr. Jan K r a t o c h v í l , CSc.
pro obor informatika - teoretická informatika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

33.doc. Ing. Jan K ř e n , CSc.
pro obor obecná a speciální produkce rostlinná
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

34.doc. Ivanka K u b i c o v á
pro obor taneční umění - choreografie
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

35.doc. RNDr. Luděk K u č e r a , DrSc.
pro obor informatika - teoretická informatika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

36.doc. RNDr. Petr K ů r k a , CSc.
pro obor informatika - teoretická informatika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

37.doc. MUDr. Miloš L a n g m e i e r , DrSc.
pro obor lékařská fyziologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

38.doc. RNDr. Karel L e m r , Ph.D.
pro obor analytická chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

39.doc. PhDr. Petr M a c e k , CSc
pro obor sociální psychologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

40.doc. RNDr. František M a r e c , CSc
pro obor molekulární a buněčná biologie a genetika
návrh Vědecké rady Jihočesk é univerzity v Českých Budějovicích

41.doc. Ing. Petr M a r t i n e c , CSc.
pro obor hornické stavitelství
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

42.doc. Ing. Jan M e l i c h a r , CSc.
pro obor konstrukční a procesní inženýrství
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

43.doc. RNDr. Vojtěch M o r n s t e i n , CSc.
pro obor lékařská biofyzika
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

44.doc. PhDr. Jiří M u s i l , CSc.
pro obor klinická psychologie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

45.doc. Ing. Petr M u s í l e k , Ph.D.
pro obor finance
návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze

46.doc. Ing. Milan N a g y , CSc.
pro obor farmakognozie
návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

47.doc. Ing. Iva N o v á , CSc
pro obor strojírenská technologie
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

48.doc. MUDr. Dalibor P a c í k , CSc.
pro obor chirurgie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

49.doc. MUDr. Jana P a ř í z k o v á , DrSc.
pro obor hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

50.doc. Ing. Stanislav P e k á r e k , CSc.
pro obor fyzikální inženýrství
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

51.doc. MUDr. Jindřiška P e r u š i č o v á , DrSc.
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

52.doc. MUDr. Martin P e t ř e k , CSc.
pro obor lékařská imunologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

53.doc. RNDr. Karel P i v n i č k a , DrSc.
pro obor ekologie
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

54.doc. PhDr. Jana P l e s k a l o v á , CSc.
pro obor český jazyk
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

55.doc. Ing. Pavel P ř i b y l, CSc.
pro obor inženýrská informatika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

56.doc. Ing. Jaromír P ř í h o d a , CSc
pro obor aplikovaná mechanika
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

57.doc. Ing. Konstantin R a c l a v s k ý , CSc.
pro obor mineralogie a geologie
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

58.doc. Dr. Ing. Zbyněk R a i d a
pro obor elektronika a sdělovací technika
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

59.doc. Svatava R a k o v á , CSc.
pro obor světové dějiny a obecné dějiny
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

60.doc. Ing. Oldřich R e j n u š , CSc.
pro obor odvětvová ekonomika a management
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

61.doc. MVDr. Jiří R u b e š , CSc.
pro obor reprodukce, chov a genetika zvířat
návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

62.doc. MUDr. Evžen R ů ž i č k a , DrSc.
pro obor neurologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

63.doc. Ing. Vladimír S c h e j b a l , CSc.
pro obor dopravní prostředky a infrastruktura
návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

64.doc. akademický malíř Jan S c h m i d
pro obor dramatické umění - režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla
návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze

65.doc. RNDr. Jan S c h r a m l , DrSc.
pro obor analytická chemie
návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko technologické v Praze

66.doc. Ing. Jan S k a l l a , CSc.
pro obor konstrukce strojů a zařízení
návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci

67.doc. PhDr. Marie S o b o t k o v á , CSc.
pro obor dějiny české literaturynar. 4. května 1947
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

68.doc. Ing. Oldřich S t a r ý , CSc.
pro obor management a ekonomika elektrotechniky a energetiky
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

69.doc. MUDr. Sylvie S u l k o v á , DrSc
pro obor vnitřní nemoci
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

70.doc. RNDr. Jana Š a f r á n k o v á , DrSc.
pro obor fyzika - fyzika plazmatu
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

71.doc. RNDr. Juraj Š e v č í k , Ph.D.
pro obor analytická chemie
návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci

72.doc. Ing. Josef Š i m o n í k , CSc.
pro obor technologie makromolekulárních látek
návrh Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

73.doc. Ing. arch. Jiljí Š i n d l a r , CSc.
pro obor architektura
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

74.doc. Ing. Luděk Š i š á k , CSc.
pro obor podniková ekonomika a management
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

75.doc. RNDr. Jan Š u b e r t , CSc.
pro obor farmaceutická chemie
návrh Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

76.doc. Ing. Michal T a k á t s , CSc.
pro obor konstrukční a procesní inženýrství
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

77.doc. Ing. Ladislav T i c h ý , DrSc.
pro obor chemie a technologie anorganických materiálů
návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice

78.doc. Ing. Josef T l u s t ý , CSc.
pro obor elektroenergetika
návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze

79.doc. Ing. František T o m a n , CSc.
pro obor tvorba a ochrana krajiny
návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

80.doc. Ing. Eva T ů m o v á , CSc.
pro obor speciální zootechnika
návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze

81.doc. MUDr. Vlastimil V á l e k , CSc.
pro obor radiologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

82.doc. RNDr. Milada V á v r o v á , CSc.
pro obor chemie a technologie ochrany životního prostředí
návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně

83.doc. Ing. Karel V l č e k , CSc.
pro obor informatika
návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

84.doc. MUDr. Miroslav V o t a v a , CSc.
pro obor lékařská mikrobiologie
návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

85.doc. RNDr. Jan Ž ď á r e k , DrSc.
pro obor zoologie
návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

1. 5. 2003

1. doc. MUDr. Jiřina   B a r t ů ň k o v á , DrSc.
pro obor lékařská imunologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
2. doc. Ing. Jiří B i l í k , CSc.

pro obor metalurgická technologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
3.
doc. Ing. Alois B u r ý, CSc.
pro obor řízení strojů a procesů
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
4.
doc. PhDr. Jiří C i e s l a r
pro obor filmová věda
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
5.
doc. Ing. Aleš Č e p e k, CSc.
pro obor geodézie a kartografie
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
6.
doc. Ing. František Č e r n ý, DrSc.
pro obor aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
7.
doc. Ing. Jaroslav D a ň h e l, CSc.
pro obor finance
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
8.
doc. Ing. Jan D o h n a l, CSc.
pro obor informatika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
9.
doc. Ing. Jiří D r a h o š, DrSc.
pro obor chemické inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
10.
doc. Ing. Jaromír  D r á p a l a, CSc.
pro obor metalurgická technologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
11.
doc. JUDr. Jan  D v o ř á k, CSc.
pro obor občanské právo
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
12.
doc. Ing. Pavel F i a l a, CSc.
pro obor aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
13.
doc. PhDr. Ingeborg F i a l o v á, Dr.
pro obor dějiny německé literatury
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
14.
doc. ThDr. et ThDr. Otakar A. F u n d a
pro obor filozofie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně
15.
doc. MUDr. Petr G á l, Ph.D.
pro obor chirurgie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně
16.
doc. MUDr. Vladimír G e r š l, CSc.
pro obor humánní a veterinární farmakologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
17.
doc. MUDr. Miloš G r i m, DrSc.
pro obor anatomie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
18.
doc. MUDr. Michael H a l a š k a, DrSc.
pro obor gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
19.
doc. Ing. Václav H o s n e d l, CSc.
pro obor speciální produkce rostlinná
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
20.
doc. RNDr. Miroslav H r a b o v s k ý, DrSc.
pro obor energetické stroje a zařízení
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
21.
doc. RNDr. Zdeněk H r a d i l, CSc.
pro obor optika a optoelektronika
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
22.
doc. RNDr. Zdeněk  C h o b o l a, CSc.
pro obor fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
23.
doc. Ing. Miloslav  J a n e č e k, DrSc.
pro obor ochrana půdy a meliorace
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
24.
doc. Ing. Ivo J a n í k, CSc.
pro obor řízení průmyslových systémů
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
25.
doc. RNDr. Jaroslav J e ž e k, DrSc.
pro obor matematika - algebra a teorie čísel
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
26.
doc. MUDr. Pavel K a l v a c h, CSc.
pro obor neurologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
27.
doc. PhDr. Pavel K l a p i l, CSc.
pro obor hudební teorie a pedagogika
na návrh Vědecké rady Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
28.
doc. MVDr. Ing. Tomáš K o m p r d a, CSc.
pro obor zpracování zemědělských produktů
na návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
29.
doc. RNDr. Michal K o t o u l, DrSc.
pro obor aplikovaná mechanika
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
30.
doc. PhDr. Pavel K o u b a
pro obor filozofie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
31.
doc. Ing. Vojtěch K r e b s, CSc.
pro obor hospodářská politika
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
32.
doc. Ing. Vladimír K r o č k o, CSc.
pro obor technika a mechanizace zemědělství
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
33.
doc. RNDr. Michal K ř í ž e k , DrSc.
pro obor matematika - přibližné a numerické metody
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
34.
doc. MUDr. Hana K u b e š o v á , CSc.
pro obor vnitřní lékařství
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně
35.
doc. Ing. Lubomír L a p č í k, CSc.
pro obor materiálové vědy a inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
36.
doc. MUDr. Jan L e b l, CSc.
pro obor pediatrie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
37.
doc. PhDr. Zuzana L e h m a n n o v á, CSc.
pro obor mezinárodní politické vztahy
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
38.
doc. Ing. Jozef L e š č i š i n , CSc.
pro obor finance
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava
39.
doc. Ing. Ladislav M á c h a l, DrSc.
pro obor obecná a speciální zootechnika
na návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v  Brně
40.
doc. RNDr. Jan M a l ý, DrSc.
pro obor matematika - matematická analýza
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
41.
doc. RNDr. Petr M a l ý, DrSc.
pro obor fyzika - kvantová optika a optoelektronika
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
42.
doc. Ing. Jan M a r e č e k, DrSc.
pro obor technika a mechanizace zemědělství
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
43.
doc. PhDr. PaedDr. Pavel M a r e k, Dr.
pro obor české dějiny
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
44.
doc. MUDr. Alois  M a r t a n , DrSc.
pro obor gynekologie a porodnictví
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
45.
doc. MUDr. Pavel M a r t á s e k, DrSc.
pro obor vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
46.
doc. MgA. Petr M a t á s e k
pro obor dramatická umění - scénografie alternativního a loutkového divadla
na návrh Umělecké rady Akademie múzických umění v Praze
47.
doc. Ing. Karel M a t ě j k a, CSc.
pro obor aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
48.
doc. Ing. Václav M a t o u š e k , CSc.
pro obor informatika a výpočetní technika
na návrh Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni
49.
doc. Ing. Petr M i k u l á š e k, CSc.
pro obor chemické inženýrství
na návrh Vědecké rady Univerzity Pardubice
50.
doc. MUDr. Ladislav  M i r o s s a y, DrSc.
pro obor lékařská farmakologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
51.
doc. Ing. Vladimír  M o r a v e c, CSc.
pro obor konstrukční a procesní inženýrství
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
52.
doc. RNDr. Jana  M u s i l o v á, CSc.
pro obor obecná fyzika a matematická fyzika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně
53.
doc. Ing. František  N ě m e c, PhD.
pro obor řízení strojů a procesů
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
54.
doc. Ing. Drahomír  N o v á k, DrSc.
pro obor teorie a konstrukce staveb
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Br ně
55.
doc. Ing. arch. Alois  N o v ý, CSc.
pro obor architektura
na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického v Brně
56.
doc. Ing. Jiří  N o ž i č k a, CSc.
pro obor aplikovaná mechanika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
57.
doc. PaedDr. Vladimír  P a p o u š e k, CSc.
pro obor dějiny české literatury
na návrh Vědecké rady Ostravské univerzity v Ostravě
58.
doc. akademický architekt Jiří  P e l c l
pro obor architektura a design
na návrh Umělecké rady Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze
59.
doc. RNDr. Jan  P e l i k á n, CSc.
pro obor ekonometrie a operační výzkum
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
60.
doc. Ing. Ivan  P r o c h á z k a, DrSc.
pro obor aplikovaná fyzika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
61.
doc. RNDr. Jana  P ř í v r a t s k á, CSc., Ph.D.
pro obor fyzika
na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci
62.
doc. MUDr. Martin  R i e d e l, CSc.
pro obor vnitřní lékařství
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně
63.
doc. PhDr. Jan  R y c h l í k, DrSc.
pro obor české dějiny
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
64.
doc. RNDr. Tomáš  S c h o l z, CSc.
pro obor parazitologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
65.
doc. PhDr. Tomáš  S i r o v á t k a, CSc.
pro obor sociální politika a sociální práce
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně
66.
doc. Ing. Pavel  S l a v í k, CSc.
pro obor výpočetní technika a informatika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
67.
doc. Ing. Vladimír  S l i v k a, CSc.
pro obor mineralogie a geologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
68.
doc. MUDr. Karel  S m e t a n a, DrSc.
pro obor anatomie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
69.
doc. MUDr. Luboš  S o b o t k a, CSc.
pro obor vnitřní nemoci
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
70.
doc. Ing. Jindřich  S o u k u p, CSc.
pro obor ekonomie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
71.
doc. MUDr. Jan  S t a r ý, DrSc.
pro obor pediatrie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
72.
doc. Ing. Miroslav  S v a t o š, CSc.
pro obor odvětvová ekonomika a management
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
73.
doc. Ing. Jaromír  Š a n t r ů č e k, CSc.
pro obor speciální produkce rostlinná
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
74.
doc. RNDr. Karel  Š i m e k, CSc.
pro obor hydrobiologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
75.
doc. RNDr. Zbyněk  Š m a h e l, CSc.
pro obor antropologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
76.
doc. RNDr. Petr  Š p a t e n k a, CSc.
pro obor strojírenská technologie
na návrh Vědecké rady Technické univerzity v Liberci
77.
doc. Ing. Jan  Š u b r t, CSc.
pro obor obecná a speciální zootechnika
na návrh Vědecké rady Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
78.
doc. PhDr. Rostislav  Š v á c h a, CSc.
pro obor dějiny výtvarných umění
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
79.
doc. JUDr. Ivo  T e l e c, CSc.
pro obor občanské právo
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně
80.
doc. JUDr. Petr  T r ö s t e r, CSc.
pro obor pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
81.
doc. PhDr. Dalibor  T u r e č e k, CSc.
pro obor česká literatura
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně
82.
doc. Ing. Pavel  T v r d í k, CSc.
pro obor výpočetní technika a informatika
na návrh Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze
83.
doc. RNDr. Jitka  U l r i c h o v á , CSc.
pro obor lékařská chemie a biochemie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
84.
doc. RNDr. Štěpán  U r b a n, CSc.
pro obor analytická chemie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
85.
doc. Ing. Vladimír  V a š e k, CSc.
pro obor řízení strojů a procesů
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
86.
doc. MUDr. Jan  V a v ř i n e c, DrSc.
pro obor pediatrie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
87.
doc. MUDr. Jaroslav  V e s e l ý, CSc.
pro obor patologická fyziologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
88.
doc. MUDr. Jiří  V e s e l ý, CSc.
pro obor chirurgie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně
89.
doc. RNDr. Petr  V o l f, CSc.
pro obor parazitologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze
90.
doc. Ing. Hana  V o m á č k o v á, CSc.
pro obor účetnictví a finanční řízení
na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze
91.
doc. Ing. Věra  V o š t o v á, CSc.
pro obor dopravní technika a technologie
na návrh Vědecké rady Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
92.
doc. PhDr. Petr  W e i s s, Ph.D.
pro obor klinická psychologie
na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
93.
doc. MUDr. Peter  W e n d s c h e, CSc.
pro obor chirurgie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně
94.
doc. Ing. Zdeňka  W i t t l i n g e r o v á, CSc.
pro obor ekologie
na návrh Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze
95.
doc. Ing. Pavel  Z e z u l a, CSc.
pro obor informatika
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně
96.
doc. RNDr. Jan  Z r z a v ý, CSc.
pro obor zoologie
na návrh Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
97. 
doc. MUDr. Jan  Ž a l o u d í k , CSc.
pro obor chirurgie
na návrh Vědecké rady Masarykovy univerzity v Brně

tisknout nahoru


Informační servis

Kalendář 

Listopad 2010

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Tiskové zprávy 

Pro fulltextové vyhledávání pouze v tiskových zprávách využijte prosím toto pole.

Vyhledávání v tiskových zprávách