Avskedet

När en människa har gått bort har anhöriga ofta ett behov av att se den avlidne för att förstå det som har hänt.

löv i solnedgång

löv i solnedgång Foto: Maria Svensk

Om den bortgångne finns på ett sjukhus eller i ett omsorgsboende kan personalen tala om när det går att komma. Varje sjukhus och boende kan kontakta för- samlingens präster och medarbetare som kan delta vid detta tillfälle.
 
Se den avlidne
Är man osäker på om man vill se den avlidne kan det vara en hjälp att samtala med någon som har erfarenhet av en liknande situation. Är omständigheterna i situationen extra påfrestande och känslomässigt krävande är det särskilt angeläget att resonera om det. Allmänt kan man säga att det är en hjälp i sorgen att se den bortgångne och att det underlättar om det finns närstående som man kan samtala med. Avgörandet måste ske i varje enskilt fall.
 
Stilla stund vid utfärdsbön
Utfärdsbön förekommer i direkt anslutning till dödsfallet. Den innebär att de närmast berörda samlas till en stilla stund i samma rum som den avlidne. Finns personal, som har vårdat den avlidne, och har lärt känna honom eller henne, förekommer det att de deltar vid detta tillfälle. I Psalmbokens bönbok finns särskilda böner och ordningar för utfärdsbön, bisättning och gravsättning. (1985 års psalmbok med tillägg.) Det går bra att låna psalmbok av församlingen om man inte har en egen.
 
Själaringning
I vissa församlingar har man kvar seden att ringa i kyrkklockorna samma dag eller första vardagen efter det att dödsfallet inträffade, s.k. själaringning. I många församlingar har man idag en gemensam själaringning en gång i veckan när det har inträffat dödsfall i församlingen. På andra håll är själaringningen avskaffad helt.
 
Tacksägelse i kyrkan
Tacksägelsen är en offentlig kungörelse av dödsfallet av den som varit medlem i Svenska kyrkan. Anhöriga brukar inbjudas att delta vid den gudstjänst då tacksägelsen hålls. Den avlidnes namn läses upp och man ber en bön varefter klockorna ringer en stund. Om man inte har andra önskemål hålls tacksägelsen i den avlidnes hemförsamling. Tacksägelsen äger i regel rum vid huvudgudstjänsten söndagen efter dödsfallet. För anhöriga kan det på olika sätt vara värdefullt att delta vid detta tillfälle.

Bön vid saknaden

Skapad: 2009-06-08 15:31:00
Gud, kom med ditt ljus
i sorgens mörker.
Kom med din närhet
i saknadens smärta.
Kom med din frid
i liv och död.
 
Ur En liten bönbok, 2005