Siste fem år er antallet utmeldinger fra statskirken fordoblet i forhold til forrige femårsperiode.

– Jeg hadde i langt tid følt at jeg ikke var spesielt kristen eller religiøs. Under debatten om ekteskapsloven kom det noen ganske kontroversielle uttalelser fra kirkelig hold. Det ble en utløsende årsak til utmeldelsen, forteller Kjetil Hermansen fra Oslo.

Han meldte seg ut av Den norske kirke i 2008.

I perioden 2000-2004 meldte 20.491 personer seg ut av Den norske kirke. I femårsperioden 2005-2009 var utmeldingstallet 40.299.

Det viser Vårt Lands gjennomgang av kirkestatistikk for de ti siste ti årene.

Progressivt. De siste årene har antallet innmeldinger i Human-Etisk Forbund vært halvparten så stort som Den norske kirkes utmeldingstall.

– Jeg ville heller at kirkeskatten skulle gå til en organisasjon jeg identifiserer meg med og som står for positive og progressive verdier. Jeg opplever ikke at Bibelen eller religion er relevant i dagens samfunn, sier Hermansen.

Han meldte seg inn i Human-Etisk Forbund kort tid etter at han forlot kirken.

Reaksjoner. I fjor meldte nærmere 10.800 nordmenn seg ut av Den norske kirke. Tallet ligger nær opp til utmeldingsbølgen i rekordåret 1978.

De siste årene har tallet på utmeldinger ligget fra 3.600 til 8.300. Unntakene er 2009 og 1978, da 11.755 medlemmer forlot Den norske kirke.

– De viktigste faktorene tror jeg er reaksjoner på ting som har skjedd i kirken. Det kan være bispeutnevninger, kirkens engasjement i abortsaken, kvinnelige prester og andre spørsmål som fokuseres i media, mener seniorrådgiver Per Tanggaard i Kirkerådet.

Les mer om saken i papiravisen torsdag.