تبليغاتX
بی سرزمین تر از باد


بی سرزمین تر از باد

*~ این نوشته ها مخاطب خاص ندارد ~*
لی لا*

ley la * dead

لی لا* مرد ... .. . کشتیدش ... .. . چیزی که منتظرش بودی ... .. . حالا لی لا* تو برزخ منظرته ... .. .

+نوشته شده در چهارشنبه 4 آذر1388توسط لی لا * |