Södra Älvstranden fortsätter engagera

Fyra arkitektlag har lagt fram resultaten av det parallella uppdraget för Skeppsbron, en del av Södra Älvstranden i Göteborg. Få svenska stadsutvecklingsprojekt har blivit så grundligt diskuterade (åtminstone på hemmaplan).

Bara någon dag efter att de parallella uppdragen ställdes ut på Göteborgs Stadsmuseum var gästtyckarboken nästan fullskriven med kommentarer. Några få gjorde tummen ner för alla fyra förslagen, men i övrigt fördelade sig rösterna ganska jämnt mellan dem.

När Götatunneln stod färdig frigjordes ett stort område, centralt i stan vid älven. Kommunen inbjöd till parallella stadsanalyser, där sex lag med allmänhet och yrkesverksamma gemensamt tog fram sina visioner för Södra Älvstranden våren 2006. Därefter inträdde "den långa demokratiska tystnaden" där förslagen blöttes och stöttes medan den frustrerade lokalbefolkningen undrade varför kommunens ansvariga inte kom till skott.

I maj i år inbjöds så fyra arkitektgrupper till parallella uppdrag. Dock inte för hela Södra Älvstranden utan för det 500 meter långa området Skeppsbron. Dragningen av den ännu inte beslutade tågtunneln Västlänken bestämmer hur resten av Södra Älvstranden ska se ut.

I programmet har kommunen tagit fasta på önskemålen i de parallella stadsanalyserna om en stadsdel med blandade funktioner som utnyttjar det vattennära läget. Andra programpunkter har varit den fasta sträckningen av den kommande spårvägen, att utveckla och försköna värmeverket Rosenlundsverket, och hur älven kan utnyttjas.

De parallella uppdragen utvärderas av en grupp från bland annat stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling. Den ska lägga fram ett detaljplaneförslag under våren. Under 2008-2009 börjar gatunät, kaj och ny spårväg byggas, 2009 beräknas byggstart för bostäderna. Inflyttning sker 2010. Då ska också spårvägen vara klar.