Alternativt innehåll

Årets Julklapp

HUI har utsett en produkt till Årets Julklapp sedan 1988. Produkterna har genom åren varit stora som små, billiga som dyra, men Årets Julklapp har alltid givit upphov till diskussion. För att en produkt ska kunna bli utsett till Årets Julklapp ska något, eller flera, av följande kriterier uppfyllas:

  1. Produkten ska vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse för året 
  2. Produkten ska svara för ett högt försäljningsvärde eller säljas i ett stort antal enheter 
  3. Produkten ska representera den tid vi lever i

Arbetet med att utse Årets Julkapp pågår under hela året, men en projektgrupp bildas varje år efter sommaren och julklappen tillkännages vanligen i mitten av november månad. Genom åren har följande produkter blivit utsedda till Årets Julklapp:

1988 Bakmaskinen 2000 DVD-spelaren
1989 Videokameran 2001 Verktyget
1990 Woken 2002 Kokboken
1991 CD-spelaren 2003 Mössan
1992 TV-spelet 2004 Den platta tv:n
1993 En doft (parfym) 2005 Ett pokerset
1994 Mobiltelefonen 2006 Ljudboken
1995 CD-skivan 2007 GPS-mottagaren
1996 Internetpaketet 2008 En upplevelse
1997 Det elektroniska husdjuret 2009 Spikmattan
1998 Dataspelet  2010 Surfplattan
1999 Boken    


Frågor om Årets Julklapp och julhandelsprognosen besvaras av: 

Lena Larsson (julklappen)
Tel: 08-762 72 89
Mail: lena.larsson@hui.se

Jessica Lindblom (prognosen)
Tel: 08-762 72 85
Mail: jessica.lindblom@hui.se

© 2008 AB Handelns Utredningsinstitut (HUI). All rights reserved.  Information om Cookies