ผลงาน >> บ้านร้อยดอกไม้ Go to :
ใ น ว า ร วั น

ลงพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารสกุลไทย
ฉบับที่ 2561 ปีที่ 50 ประจำวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2546

พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1 [ก.พ.48]
สำนักพิมพ์อรุณ
ออกแบบปก :
ธิดารัตน์ ไทยานนท์
พิชชากร วรสิทธิกร
New

คํ า โ ป ร ย    
หนึ่งชีวิตคนเราก็ไม่ต่างจากหนึ่งวารวัน
หากการเริ่มชีวิตอย่างไร จบชีวิตแบบไหน ไม่สำคัญเท่ากับวิธีการใช้ชีวิตในวารวันหนึ่งนั้น
เพราะไม่มีใครเลือกเกิดได้ เท่าๆ กับที่ไม่มีใครเลือกได้ว่าชีวิตของตนจะจบลงที่ตรงไหนและอย่างไร
หากเส้นทางระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดจบต่างหากที่ทุกคนมีสิทธิ์เลือก มีสิทธิ์สร้าง...


คํ า แ น ะ นํ า  
นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่ "ปิยะพร ศักดิ์เกษม" เขียนด้วยความรักท่วมท้นที่มีต่อบ้านเกิดของเธอเองคือเมืองชลบุรี ด้วยหมายมุ่งให้เด็กรุ่นหลังได้รู้ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นที่อาจหาไม่ได้ในตำราโฮมเพจนี้ มิใช่โฮมเพจที่เป็นทางการ จัดทำขึ้นเพื่อมีเจตนาเผยแพร่ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณปิยะพร ศักดิ์เกษมและผลงานของเธอ
..มิได้ทำขึ้นเพื่อการค้าหรือผลประโยชน์อื่นใด ลิขสิทธิ์ของงานที่อ้างถึงและอ้างอิงยังเป็นของเจ้าของงานเช่นเดิม