Frågor och svar – Norkrill

Lär om hälsa och livnäring med Omega-3 fosfolipider från krillolja.
Frågorna är indelade i 3 huvudgrupper:

Livnäring

Vad innehåller NorKrill?
En kapsel från NorKrill innehåller 500 mg ren Superba krillolja, som är rik på Omega-3-fettsyror, marina fosfolipider och antioxidanter.

Den rekommenderade dygnsdosen för Norkrill är 1-2 kapslar, som ger:
- 400 mg Marine fosfolipider, varav 70 % Omega-3-Fosfolipider*
- 230 mg Omega-3-fettsyror: 115 mg EPA, 65 mg DHA och 50 mg övriga Omega-3-fettsyror
- 50 μg astaxanthin (antioxidanter)

* Omega-3-Fosfolipider är fosfolipid där i genomsnitt minst en av de två möjliga fettsyrepositionerna innehåller en Omega-3-fettsyra.

Vad är skillnaden mellan Superba krillolja och fiskolja/sälolja/tran?
Superba krillolja och de andra marina oljorna är olika i två viktiga avseenden. För det första är omega-3-fosfolipidinnehållet i fiskolja, sälolja och tran lika med noll. Det som i utgångspunkten finns av Omega-3-fosfolipider i till exempel fet fisk avlägsnas i produktionsprocessen från fisk till fiskolja. För det andra är krillolja naturligt rik på den naturliga och effektiva antioxidanten astaxanthin.

Ersätter Superba krillolja fisk?
Superba krillolja innehåller samma Omega-3-fettsyror som finns i fet fisk, som makrill, lax och sill.

Vad är Omega-3-fettsyror?
Omega-3 är nödvändiga fettsyror som är involverade i en lång rad processer i kroppen. Eftersom vi inte själva kan skapa Omega-3-fettsyror, måste vi få dem tillförda via kosten. Läs mer om dokumentation Omega-3

Vad är Omega-3-fosfolipider?

Det unika med krillolja är att en betydlig andel av Omega-3-fettsyrorna är bundna till fosfolipider. Omega-3-fosfolipiderna har bland annat den gynnsamma egenskapen att de, i motsats till Omega-3 från fiskolja, kan blandas med vatten. Detta kan påverka kroppens upptagning av Omega-3. Vissa studier antyder att Omega-3-fettsyror som är bundna till fosfolipider påverkar positivt kroppens upptagning av Omega-3.

Läs mer om Omega-3-fosfolipider.

Finns Omega-3-fosfolipider på andra ställen än i krill och krillolja?
Ja. Både i modersmjölk, fisk och annan havsmat finns Omega-3 bundet till fosfolipider.

Vad är EPA och DHA?
Det är de långkedjade Omega-3-fettsyrorna EPA (eikosapentaensyra) och DHA (dokosaheksaensyra) som är bäst dokumenterade vad gäller hälsoeffekter. Forskning har visat att EPA och DHA är bra för hjärtat, hjärnan och huden, och kan hjälpa vid lättare ledvärk.

Vad är antioxidanter?
Antioxidanter skyddar cellerna i kroppen mot fria radikaler. I krillolja finns naturlig astaxanthin, som är en naturlig och effektiv antioxidant. Läs mer om Omega-3 och antioxidanter.

Vad betyder det att oljan är naturligt ren och stabil?
Antarktisk krill lever i några av världens renaste farvatten och risken för upptagning och lagring av miljögifter är därför minimal. Med naturlig menas också att Superba krillolja inte har koncentrerats eller att molekylstrukturen i oljan inte har ändrats på något sätt. En stabil marin olja skyddar de gynnsamma Omega-3-fettsyrorna mot härskning (oxidation). I förhållande till andra marina oljor ger fosfolipiderna och antioxidanterna, som finns naturligt i Superba krillolja, ett överlägset skydd.


Vilken är den mest effektiva formen av Omega-3-fettsyror?
Omega-3-triglyserider (fiskolja, sälolja, tran) och Omega-3-fosfolipider (krillolja) bryts ner på olika sätt i tunntarmen. Kort sagt följer krillolja andra matsmältnings- och distributionsvägar än fiskolja. Olika studier antyder att Omega-3-fettsyror som är bundna till fosfolipider påverkar kroppens upptagning av Omega-3 positivt.

Läs mer om Dokumentation.

Har man dokumenterat att krillolja har en positiv effekt på kroppen?
Det finns en solid dokumentation på att marina oljor som innehåller Omega-3-fettsyrorna EPA och DHA (som finns i krillolja) är bra för hjärtat, hjärnan, hud och leder.

När på dagen bör man ta NorKrill ?
Ät de röda kapslarna när det passar bäst med hänsyn till andra dagliga rutiner. Vi rekommenderar att Norkrill intas tillsammans med mat – strax innan eller under måltiden.


Hälsa och trygghet

Förvaring och hållbarhet
Förvaras mörkt och torrt.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Hållbar till det utgångsdatum som är angivet på förpackningen.

Kan man kombinera Norkrill med blodförtunnande medikamenter?
Personer som går på blodförtunnande mediciner bör inte nyttja produkten före samråd med läkare.

Är produkten trygg att inta för fisk- och/eller skaldjursallergiker?
Produkten ska inte användas av personer som är överkänsliga mot något av de ingående ämnena och/eller har skaldjursallergi.
Är produkten trygg att använda av gravida och ammande?
Gravida och ammande rekommenderas rådgöra med läkare före användning.

Ordförklaring

Vad är astaxanthin?
Astaxanthin är en antioxidant. Vissa studier antyder att asaxanthin är en bättre antioxidant än andra karotenoider. Karotenoider är en grupp fettlösliga färgämnen som finns i både växter och djur. Det är astaxanthin som ger den rosa och röda färgen åt flera havsdjur. Läs mer om astaxanthin.

Vad betyder Euphausia superba?
Euphausia superba är det latinska namnet på Antarktisk krill. Läs mer om Euphausia superba.

Vad betyder EPA och DHA?
EPA och DHA är de två Omega-3-fettsyrorna som är bäst dokumenterade vad gäller gynnsamma hälsoeffekter. EPA är en förkortning av eikosapentaensyra och DHA är en förkortning av dokosaheksaensyra. Läs mer om dokumentation av EPA och DHA.

Vad är Fosfolipider?
Att Omega-3 är naturligt bundet till fosfolipider betyder att de gynnsamma Omega-3-fettsyrorna absorberas effektivt i tunntarmen och också fördelas effektivt ut i vävnaderna jämfört med Omega-3-triglyserider (fiskolja). Läs mer om Omega-3-fosfolipider