Rockheim - Brattørkaia 14B, Trondheim:

Rockheim

På eiendommen Brattørkaia 14B huser det nasjonale senteret for pop- og rock.

Det nye nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock er bygget av selskapet Brattørkaia AS. Eierne av selskapet er Entra Eiendom, Utstillingsplassen Eiendom og Koteng Holding. Ytterligere informasjon om selskapets eierstruktur finnes under punktet "Organisasjon" under "Om Entra Eiendom".

Valgt på grunn av pris, kvalitet og beliggenhet
Den 19. september 2007 offentliggjorde kulturminister Trond Giske at Bratterøkaia AS vant anbudskonkurransen om plassering og tilrettelegging. Det nye opplevelsessenteret for pop og rock blir i "Mellageret" på Brattøra 14 i Trondheim.
- Kriteriene som er lagt til grunn for å velge Brattøra har vært pris, funksjonalitet/kvalitet og beliggenhet. Statsbygg leverte sin innstilling til departementet 3. september 2007, og på grunnlag av denne har vi tatt avgjørelsen, sier kulturminister Trond Giske. 

Den faste utstillinga
Rockheims faste utstilling er lagt opp som en reise gjennom nyere norsk musikk- og kulturhistorie, fordelt på 1320 kvadratmeter. Her beveger du deg fra tiår til tiår, fra 1950-tallets gryende ungdomskultur til dagens digitale mediemangfold. I utstillinga løftes band, artister og bransje frem i lys av de ulike tiårenes kulturhistorie.

Mer enn bare utstilling
Kun halvparten av byggets areal er bygget som nettoareal vil være formidlingslokaler. Vel så viktig er det øvrige arealet som inneholder scene, verksteder, kafé og kontorer. Ved hjelp av det fremste innen formidlingsteknologi og interaktivitet skal senteret formidle norsk rock- og pophistorie og har ansvar for å samle inn, ta vare på og videreformidle norsk populærmusikk fra 1950-tallet og frem til i dag.
Bilder: