Idag letar vi skribenter med egna privata eller professionella erfarenheter av följande ämnen:

Finsk politik

På söndag har Finland riksdagsval. Läs (4) Skriv

Sverigedemokraterna i riksdagen

Hur förhåller sig riksdagspartierna till SD? Läs (4) Skriv

Valet på internet

Åke Sandberg om Valet på internet

Facebookvalet kapat av SD

På Facebook kan man lägga sin röst i 'Riksdagsvalet 2010'. SD är där stort och största parti bland unga upp till 30 års ålder. De utnyttjar siffrorna för att framstå som ett parti på frammarsch - om än i en icke-representativ enkät, färgad av SD:s effektiva utnyttjande av nätet. Ett bidrag till att få ett sannolikt mer rättvisande utfall, och vrida facebookvapnet ur Sverigedemokraternas nävar är att gå kvinna och man ur huse och rösta antirasistiskt, för social integration, nu på Facebook och den 19 september. Därtill: Begrunda opinionsläget och rösta så att risken för en minoritetsregering med (SD) som stödparti minimeras.


Om författaren

Åke Sandberg, professor em. vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. I anslutning till min forskning om arbete och företag, har jag noterat hur utländska arbetare, med villkor sämre än i svenska kollektivavtal, kan ge en grogrund för SD: invandraren blir syndabock för pressade löner, i stället för de EU- och svenska politiker som tillåter sådan 'lönedumpning'.

På Facebook finns en valenkät, applikationen 'Riksdagsvalet 2010'. I dag måndag lunch den 13 sept. har över 230.000 'röstat' och av dem är drygt 191.000 röstberättigade över 18 år. Fördelningen bland dessa 191.000 är den att (M) har 24 %, (S) 20 %, (SD) 17%, (MP) 10% (V) 9%, (FP) 6%, (PP, Piratpartiet) 5%.

Bland enkätsvaren hamnar övriga partier under fyra procent, i fallande storlek: (C), blankröstande, (KD), (Fi), annat parti. Anmärkningsvärd är främst SD:s storlek, liksom PP:s, samt att både C och KD hamnar på låga 2-3% . Fi får drygt 1% av de svarandes röster. Dessa siffor, och de mer detaljerade nedan, har varit mycket stabila de senaste par veckorna.

SD:s storlek är bekymmersam även om resultaten av enkäten förstås inte är representativa för alla röstberättigade över 18 år. De svarande är inget slumpurval ur hela befolkningen, och Facebook-användare i allmänhet, och även de som besvarat enkäten, är t.ex. yngre än befolkningssnittet. De som 'röstar' på Facebook är inte ens representativa för alla som är på Facebook, särskilt som man har skäl anta en organiserad röstningskampanj från SD.


Varför bekymra sig om en icke-representativ enkät på Facebook? Jo, det kan faktiskt vara så att SD är större bland ungdomar på Facebook och internet, än vad kanske trott utifrån frågor till slumpurval av alla ungdomar.


Väsentligare är att SD genom sina samordnade 'nätaktioner' troligen är uppblåst stora, och att de använder enkätsiffrorna för att hävda att man är stor och på väg bli större, ett sätt stärka de egna och värva nya sympatisörer i deras släptåg. Några medier har hakat på och spridit siffrorna, med en rubrik som ‘De unga väljer Sverigedemokraterna' i en nättidning. Danska Ekstrabladet rapporterar uppjagat om mätningen på Facebook: ‘Chokmåling: Sverigedemokraterna tredjestørst'.

Facebookundersökningen är, som jag bedömer det, seriös, gjord som ett hobbyprojekt av en datorintresserad ung marknadsundersökare från Stockholm. Några har misstänkt att SD skulle ligga bakom tillämpningsprogrammet, men den misstanken är såvitt jag kan finna helt ogrundad.

SD kan däremot sägas ha 'kapat' undersökningen i den meningen att SD är mycket aktiva på nätet, inte bara som rabiat missnöjda, oftast okunniga kommentatorer så snart någon journalist eller debattör skriver om en generös flyktingpolitik, eller för den delen helt enkelt om kultur - då kommer invändningar som att invandrare bara ställer till problem, och att kulturarbetare inte gör nytta för anslagen (i det senare instämmer för övrigt inte sällan helt vanliga marknadsdogmatiska nyliberaler). På den artikel du nu läser kommer den slags kommentarer, troligen att inflyta, SD-nätverken på sociala medier förefaller finmaskiga och snabba.

Facebookresultaten ger partiet självsäkerhet i slutspurten i valet och bidrar till att göra dess politik rumsren - ‘så många kan ju inte ha helt fel!' Opinionsmätningar om val kan, som valforskare framhållit, bidra till att stärka det parti som verkar ha medvind. Och SD blåser under genom att propagera med hjälp av facebooksiffrorna. Facebookenkätens hittillsvarande utfall kan således bidra till att osäkra, inte minst unga nätaktiva väljare, den 19 sept. röstar vare sig rödgrönt eller blått utan brun light.

Med dagens osäkra opinionsläge finns risken att Sverigedemokraterna blir vågmästare i riksdagen. Risken skärps av oklara besked från Reinfeldt och den borgerliga alliansen om hur man skulle ställa sig i en sådan situation. En borgerlig allians lutande sig åt höger på ett främlingsfientligt sluttande plan vore en mardröm som ett Sverige som glider isär inte behöver.

Därför, den som vill en human flykting- och invandringspolitik, en social integrering och ett inkluderande samhälle: Gå till www.facebook.com/riksdagsval, 'lägg din röst', använd möjligheten bjuda in vänner till 'valet' och publicera enkätlänken på hemsidor. Så kan kanske facebookvapnet vridas ur de främlingsfientligas händer.

Framför allt: Rösta 19 september mot rasism, som Fredrik Reinfeldt sa: Älskar du Sverige så rösta inte på SD. Kolla och begrunda vidare opinionsläget och lägg rösten på ett sätt som minimerar risken för en regering med stöd från SD, om än passivt.

Kanske kommer någon faktiskt överväga bli blockbytare?


Åke Sandberg
__________________________________________________________
Bakgrund och siffror: SD:s nätaktivism och 'valresultatet' på Facebook

SD är aktivt i val-enkäten på Facebook på flera sätt, genom ...
• - poster i SD:s Facebook-grupp, redan i somras när applikationen lades ut,
• - inlägg på lokala siter som t.ex. (SD) i Klippan i Skåne,
• - tecken på att man gjort massutskick med e-post till medlemmar och sympatisörer
• - en lång diskussionstråd på webben på Flashback, med ca 400 inlägg, med huvudtemat, en uppmaning att gå till Facebook och rösta (SD)
• - och dessutom ett youtube-klipp med samma maning, och där resultatet av enkäten kommenteras av SD i Jönköping med att trenden att de yngsta röstar SD är förväntad, och de konstaterar att målet bli tredje största parti i år är realistiskt.

SD är särskilt starka bland de unga som svarat. I svaren på enkäten finns i tättrion bland alla upp till 50 års ålder (M), (S) och (SD). Oroande och anmärkningsvärd är SD:s andel bland de unga svarande. SD är största partiet bland alla upp till 30 år; 24 % av dem under 18 år väljer, SD, 22 % av dem mellan 18 och 30 år.

Tabell: Rangordningen i enkötsvaren mellan de fem största partierna i olika ålderstrupper (måndag lunch, 13 sept)
• - Under 18 år: SD, M, S, PP, MP
• - 18-30 år: SD, M, S, MP, V
• - 30-50 år: M, S, SD, V, MP
• - 50 år och uppåt: S, M, V, SD. MP

Fler siffor och diagram finns på facebookenkätens statistiksida.
______________________________________________________________________

 


Trackback URL: http://www.newsmill.se/trackback/27748

13 kommentarer Logga in för att kommentera
I kommentarsfältet har kommentatorn juridiskt ansvar för sina inlägg.

Börjar inte detta bli lite fånigt nu? Okej att SD är ditten och datten, men nu börjar väl ändå desperationen inför valet på söndag ta väldigt pinsamma uttryck.

Permalänk | Anmäl #1 Fredrik Berggren, 2010-09-15, 02:11

Tack Fredrik Berggren
- du utgör inte ett representativt urval, men att du svarar och snabbt motsäger i vart fall inte en av mina teser, att SD och dess sympatisörer är snabba och effektiva i sociala medier. Bl.a. som jag skriver: "SD är mycket aktiva på nätet, inte bara som... kommentatorer så snart någon journalist eller debattör skriver om en generös flyktingpolitik..." utan också i FB-valet.

De etablerade partierna verkar traska patrull på nätet, trots stora och omskrivna satsningar.

Permalänk | Anmäl #2 Åke Sandberg, 2010-09-15, 13:58

Åke Sandberg, jag vet inte som jag ska skratta eller gråta åt detta.
Meningar som: "Begrunda opinionsläget och rösta så att risken för en minoritetsregering med (SD) som stödparti minimeras. "

"SD kan däremot sägas ha 'kapat' undersökningen i den meningen att SD är mycket aktiva på nätet, inte bara som rabiat missnöjda, oftast okunniga kommentatorer så snart någon journalist eller debattör skriver om en generös flyktingpolitik..."

Din artikel vittnar på ett mycket genomskinligt sett ett väljarförakt mot de som tänkt på SD. Jag litar på att folk har tillräckligt med eget kritiskt tänkande för att veta vad de ska rösta på, utan dig.

Permalänk | Anmäl #3 Karl Rosenqren, 2010-09-15, 15:44

Jag tänker rösta på socialdemokraterna eller miljöpartiet. Rösta inte på SD, för de skyller ju allt på invandrarna, istället för att hjälpa dem så att de får utbildning och jobb! D: Det är moderaternas :( fel att invandrarna tvingas jobba för låga löner så att de konkurrerar ut svenska arbetare som då röstar på SD. Svenska kollektiv avtal måste gälla också för invandrare. Skyll på moderaterna och inte på invandrarna

Permalänk | Anmäl #4 Klas Andersson, 2010-09-16, 18:25

Min artikel har hittills legat långt ner i bunten av inkommande newsmillbidrag, så inte så många har ännu sett den. Av dem som nu torsdag den 16:e vid halvsjutiden hittat artikeln och som 'millat' är nästan 70 % glada åt SD som stödparti, i riksdagen. Bara ca 20 % är arga.

Vilka kan de 70 procenten vara? Sverigedemokrater förtås och kanske några andra på yttersta högerkantan. Tillsammans utgör dessa två grupper långt ifrån 70 % av befolkningen eller deltagare i samhällsdebatten. Alltså, precis som jag skriver i artikeln: SD-sympatisörer är kraftigt överrepresenterade bland dem som engagerar sig i vissa frågor på nätet, inklusive 'valet' på Facebook.

Till K. Rosengren: a) I artikeln skrev jag att "SD kan däremot sägas ha 'kapat' undersökningen i den meningen att SD är mycket aktiva på nätet" och alltså fått uppblåsta opinionssiffror, siffror som de sen utnyttjar i sin propagande på nätet och vi valstugor. Skapar en kraftigt överdriven bild av vind i seglen.

b) Rosengren skriver att min "...artikel vittnar [om] ett väljarförakt mot de som tänkt på SD. Jag litar på att folk ... vet vad de ska rösta på, utan dig." Fel! Rosengren däremot verkar förakta kunskap och argument. Han bara påstår!

Jag kan visst förstå varför t.ex. en byggarbetare med pressade villkor funderar på att rösta SD. En byggarbetare som ser sin lön och villkor försämras, kanske avskedas, under trycket av konkurrens från entreprenadarbetare från andra länder, 'invandrare' som tvingas arbeta utan riktigt stöd i svenska kollektivavtal. Kunskapen om detta brister hos många. Skolan borde givit insikter om EU:s avreglering av dessa förhållanden. Fackliga och politiska studier och folkbildning likaså.

Nu blir 'invandrarna' syndabock. Det är förståeligt. Bättre kunskap och insikt skulle visa att orsaken finns i Bryssel och Stockholm, att skulden ligger på de politiker i EU och i Sverige som godtagit denna illojala konkurrens med dumpade löner.

För decennier sedan var det 'göteborgare' som kom till Värmland och tog jobben från byggjobbarna där, genom att bjuda under i lön och villkor. Då kallades det 'smutskonkurrens'. Det var en tid med försämrade villkor, med massarbetslöshet, då fascism och förakt för de annorlunda, för de svagaste, växte fram. Då som nu. Jag avser att återkomma till dessa frågor på min blogg, www.akesandberg.se

Ekot av 30-talet ljuder i fonden bakom SD:s frammarsch i dessa dagar. Låt oss stoppa de högerextrema och främlingsfientliga mens tid är. Ett sammanhållet samhälle, med minskade klyftor och med solidaritet med dem som är utsatta, både infödda svenska och dem som flytt eller flyttat hit - det är grunden för en demokratisk och mänsklig utveckling. Motsatsen, klyftor och ’satsa på dig själv’ är grogrunden för missnöje , och för SD.

Permalänk | Anmäl #5 Åke Sandberg, 2010-09-16, 19:16

Vi unga måste rösta på ett icke rasistiskt parti i FB-valet för att visa sverigedemokraterna att de inte har så stort stöd som de tror. Samt förhindra dem att använda sig av siffrorna i sin valpropaganda. Rösta om du är demokrat och anrirasist!

Permalänk | Anmäl #7 Viktor Bertilsson, 2010-09-17, 08:22

Vi unga måste rösta på ett icke rasistiskt parti i FB-valet för att visa sverigedemokraterna att de inte har så stort stöd som de tror. Samt förhindra dem att använda sig av siffrorna i sin valpropaganda. Rösta om du är demokrat och anrirasist!

Permalänk | Anmäl #8 Viktor Bertilsson, 2010-09-17, 08:22

Nu har jag skrivit mer om kommentarerna på min artikel, gå till http://www.akesandberg.se/2010/09/18/sd-are-superaktiva-pa-newsmill-med-...

Permalänk | Anmäl #9 Åke Sandberg, 2010-09-18, 07:58

De som vill har förändring brukar vara mer aktiva än de som nöjda.

Permalänk | Anmäl #10 Bo T, 2010-09-19, 11:24

Men bra Åke.. Nu kommer bara ännu fler gå in och rösta på SD på FB. Jobbar du åt dem? alla "anti"rasister borde distansera sig långt från dig.

Permalänk | Anmäl #11 Kamrat Vasilij Besedin, Politisk Officer, 2010-09-19, 11:24

Till de sista inläggen, anonyma förstås Bo T. Vasilij B: På nätet är SD-are uppenbarligen hyperaktiva. Hänger vid datorn och skriver insändare och 'millar'. Och uppmanas till det på alla SD-sidor, genom youtubeklipp och, verkar det , massmail till sympatisörer. Och nu verkar det i vart få för den här artikeln vara uttömt, få andra SD-are har varit här. Och även få andra för övrigt.

Det är först senaste timmen som artikeln har fått en sån placering här på¨newsmill att fler kan tänkas uppmärksamma den. Och nu är det valdag och kanske inte det mest angelägna att 'milla' och kommentera om facebookvalet - det var mer relevant för några dagar sedan.

Men lärdomarna är tydliga: SDare är synnerligen aktiva och välorganiserade på nätet. Andra partier och deras medlemmar förefaller i jämförelse passiva, trots stora och omtalade satsningar på sociala medier. Värt att utvärdera och reflektera över. För medborgare och partier.

Permalänk | Anmäl #12 Åke Sandberg, 2010-09-19, 12:48

Jag loggar pliktskyldigast in på Facebook en gång i veckan för att se om det finns något av värde där. Är det inte rörande patetiskt att bry sig mer om ett låtsasval där än den riktiga politiska debatten? Kan inte författaren hålla sig till det där farmar-spelet som är så poppis?

Permalänk | Anmäl #14 Mats Forssblad, 2010-09-19, 16:52

Sorry Åke, jag läste snabbt och missuppattade helt din sista kommentar, så ursäkta för delar av min kommentar som blev rätt dum.

Hursomhelst, ja de är uppenbart väldigt aktiva på sociala nätverk vilket inte så märkligt när det är den enda kanalen de få komma till tals utan en massa styrning och medial censur.

Permalänk | Anmäl #15 Kamrat Vasilij Besedin, Politisk Officer, 2010-09-19, 21:35


annons:
annons:

Dagens populäraste artiklar


 1. Sanningen om vad som hände i Ylva Johanssons rum
 2. Jag vill inte arbeta och bör få betalt för det
 3. Det finns inga raser, UR
 4. Sverige har infört inofficiellt hädelseförbud när det gäller islam
 5. Dataspelen behöver sin egen Ingmar Bergman
 6. Sveriges Radio inte opartiskt om Goldstonerapporten
 7. Sannfinländarna ett bevis på finska demokratins styrka
 8. Frankrike värnar inte demokratin i Elfenbenskusten
 9. Trams om sexsäljare, Schyman & Co
 10. Att kränka människors tro är inhumant
 1. Sveriges Radio inte opartiskt om Goldstonerapporten
 2. Sanningen om vad som hände i Ylva Johanssons rum
 3. Krigsbrotten i Gaza måste utredas
 4. Gymnasielärare: Katederundervisning fungerar utmärkt i en modern skola
 5. Våra kritiker struntar i de prostituerade personerna
 6. Japanska strålsäkerhetsmyndighetens INES 7-gradering endast temporär
 7. Det finns inga raser, UR
 8. Regeringens fördomar om kulturarbetare präglar vårbudgeten
 9. Är idén bakom ”multikulti” verkligen död?
 10. Sannfinländarna ett bevis på finska demokratins styrka
 1. Israel har rätt att försvara sig mot Hamas
 2. Jag vill inte arbeta och bör få betalt för det
 3. Sannfinländarna ett bevis på finska demokratins styrka
 4. Sveriges Radio inte opartiskt om Goldstonerapporten
 5. Barockt att inte respektera mig som tatuerad lärare
 6. Hur ska svenska politiker och medier hantera Goldstone-rapporten?
 7. Japans unga revolterar mot kärnkraften
 8. Abramowicz anklagelser grundlösa och saknar stöd
 9. Det finns inga raser, UR
 10. Hamas bekämpar allt som svensk socialdemokrati normalt står för

Newsmill-bloggen

Logga in med Facebook

Från och med idag är det möjligt att logga in och skapa konto på Newsmill via Facebook, detta ...

Om Newsmill

Newsmill är det första sociala mediet i Sverige som spinner kring nyheter och debatt. Vi publicerar varje dag olika personer med exklusiv kunskap om dagens viktiga händelser. Om du har egna erfarenheter av de frågor vi tar upp kan du omedelbart medverka i debatten. Du kan kommentera och skriva egna inlägg som publiceras på hög nivå eller medverka genom din blogg.

 

Läs mer om Newsmill

Newsmill-bloggen

Logga in med Facebook

Från och med idag är det möjligt att logga in och skapa konto på Newsmill via Facebook, detta ...

Vad är att Milla?

Millningen är ett sätt att kommentera med känslor. Du väljer ett ord eller ett namn som du vill mäta i opinionen och läsarna kommenterar genom att välja en av fyra känslolägen som representeras av fyra färger. Rött är arg, blått är glad, grön nyfiken och gult är uttråkad. Resultatet visas direkt och rubriken på artikeln färgas med den färg som de flesta väljer.


 
© 2008 Newsmill. All rights reserved.