Les også: Det er vanskelig å være etnisk norsk her

Synes du Oslo blir trangere? I så fall har du helt rett. For ifølge FNs befolkningsavdeling har Stor-Oslo vokst fra 818.000 til 888.000 innbyggere i perioden 2005–2010. Den gjennomsnittlige veksten pr. år har vært på 1,64 prosent. Det er høyest av samtlige storbyer i Europa.

- Dette henger sammen med at veksten i hele Norge nå er større enn i de fleste land i Europa. Norge er avvikeren i Europa, sier SSB-forsker Lars Østby.

Han peker på at Norge har et stort behov for arbeidskraft, og slapp billig unna finanskrisen.

- Det er naturlig at den største gruppen som kommer til Norge, kommer til Oslo, som har det største arbeidsmarkedet og er et vekstlokomotiv for landets næringsliv.

På de neste plassene i FNs oversikt følger Istanbul i Tyrkia, den spanske hovedstaden Madrid og Toulouse i Frankrike. Oversikten gjelder storbyområder med over 750000 innbyggere, og den tar ikke hensyn til hvor kommunegrensene går. Den nærmeste byen som vokser mer enn Oslo er Antalya i den asiatiske delen av Tyrkia, med en vekst på 2,62 prosent pr. år.

Tre årsaker

Ifølge Østby er det over tid tre viktige grunner til at befolkningen i Oslo vokser så fort:

  • Arbeidsinnvandring. Særlig fra EØS-landene. Det har kommet langt flere polakker til Norge enn til for eksempel Sverige og Danmark. De fleste fanges trolig opp av statistikken, unntatt de som skal være her mindre enn seks måneder.
  • Fødselsoverskudd. Hver oslokvinne føder nå i snitt 1,88 barn, en økning på 0,5 siden midten på 1980-tallet. I tillegg er det på grunn av innvandring og innenlandske flyttinger langt flere kvinner i fruktbar alder i Oslo.
  • Innenlands flytting. Mange asylsøkere og flyktninger flytter til Oslo, etter å ha blitt plassert på mottak rundt i landet. Samtidig flytter mange unge uten innvandrerbakgrunn til Oslo for å studere eller jobbe. Disse blir i større grad enn før boende etter at studietiden er over.

I 2009 opplevde Oslo kommune en samlet vekst i folketallet på rundt 11000 personer. Av disse utgjorde fødselsoverskuddet 6000, innvandringsoverskuddet 5500 og innenlands flytting rundt 600 personer, ifølge SSB.

Usikre tall

Helt sikre på at Oslo vokser mest i Europa, kan vi likevel ikke være. For ifølge Østby kan det være mange feilkilder i slike internasjonale sammenligninger. Det kan også variere hvor god statistikk hvert land er i stand til å produsere.

EUs statistikkontor Eurostat i Luxembourg kan heller ikke gi noe klart svar. De har kun tall for årene 2004–2008, og har ikke data fra alle europeiske land. Eurostats oversikt viser at Oslo har vokst med 1,6 prosent pr. år i denne perioden, noe som er mindre enn byer som Praha, Roma og flere spanske og tyrkiske byer.

- Etter min mening er det i hvert fall ikke tvil om at Oslo-området vokser mest i Nord-Europa, sier Østby i SSB, som har jobbet med befolkningsanalyser og flytting i over 40 år.

- Dette passer inn i en europeisk trend, der de aller største byene, som London og Paris, lider av kvelningsfornemmelser og ikke har rom for vekst. Derfor er det byene i sjiktet under som vokser mest, legger han til.

Boligbygging bekymrer

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) gleder seg over at Oslo trolig er Europas vekstmester. Det viser at Oslo er en veldig attraktiv by å bo i, mener han.

- Kan det bli for mye vekst?

- Rask vekst kan være krevende å håndtere, fordi det må bygges mye ny infrastruktur og boliger. Hvis veksten går mye raskere enn byggingen, kan Oslo fremstå som veldig trang. Det er bekymringsfullt.

- Hvor god kontroll har dere i dag?

- Når det gjelder infrastruktur, har vi god kontroll. Byggingen av nye boliger gir litt mer grunn til bekymring, for der går det noe tregt. Det er også en utfordring å vite hvor stor vekst vi skal planlegge for. Vi samarbeider tett med SSB og andre for å få oversikt, sier byrådslederen.

Flere og flere i Furu- huset

- Vi merker at Oslo vokser. Forrige tirsdag hadde vi 30 barn her, sier Anette Sandberg.

Hun er pedagogisk leder i Alna bydels åpne barnehage på Furuset. Hit til Furuhuset kan foreldre komme innom med barna og delta i aktiviteter og lek. Tilbudet er gratis, og svært populært i nærmiljøet.

- Heldigvis har vi plass til mange barn, for vi har så mange rømningsveier, legger Sandberg til.

Blant de faste brukerne er mødrene Saima Majid (27) og Nazia Shaheen (34). Majid har med seg ett av sine tre barn, mens Shaheen har med seg tre av sine fire.

- Dette er et veldig bra tilbud, også for oss voksne. Hit kan vi komme selv om vi har barn som er for små til å gå i vanlig barnehage, sier Shaheen med syv uker gamle Aisha på fanget.

- Hva tenker dere om at Oslo vokser så kraftig?

- Det er vel positivt det? Det er koselig med mange mennesker, sier Shaheen.

- Mange innvandrerkvinner får flere barn enn gjennomsnittet?

- Sånn er det. Alle må bestemme selv hvor mange barn de vil ha, sier de to.