Михаило ПЕТРОВИЋ, Алас

 

Михаило ПЕТРОВИЋ
(Београд, 24.4/6.5.1868. - Београд, 8.6.1943.)
математичар, предузетник у рибарству, проналазач и путописац
професор универзитета (Београд).

СКА: дописник (Академије природних наука) од 5. II 1897. Прави члан (Академије природних наука) од 4. II 1899. Секретар Академије природних наука СКА од 22. II 1902. до 22. II 1903; од 22. II 1905. до 22. II 1906; од 7. III 1941. до 8. VI 1943 (ван функције 6. IV до 6. X 1941).

Приступна беседа: О математичкој теорији активности узрока. Шт.: СКА Глас 59 (1900) 183–247. Проглашен 9. I 1900. (СКА Год. 13 (1899) 159–162).

Биографија, библиографија: СКА Год. 11 (1899) 141–154 и 13 (1900) 269–271 и 15 (1902) 273–274 и 18 (1905) 355–356 и 21 (1908) 427–428 и 22 (1909) 345–346 и 25 (1912) 331–332 и 26 (1914) 260–264 и 28 (1921) 237–240 и 34 (1926) 293–296 и 38 (1930) 163–167 и 42 (1934) 210–213 и 44 (1937) 266–269. – Споменица УБ, 105–109. - Poggendorff 7 : 6 (1979) 3976–3979. – Сабрана дела M. Петровића. Књ. 15. Бгд 1999 (Д. Трифуновић).

Некролог: Наука и техника 1 (1945) 321–322 (С. Бокшан). – САН Год. 51 (1946) 220–221 (Ј. Радонић) + 221–222 (M. Миланковић) + 222 (A. Билимовић) + 222–223 (Β. Мишковић) + 234–236 (J. Радонић + 256–260 (M. Миланковић). – Весник друштва математичара и физичара НРС 5 (1953) 1–2 (Аноним).

Фотографија: САНУ–Ф 261, 261/1 г