Հայկազունիների դինաստիա


 Թարմացում. 10.01.2005

ավելացվել է Կենաց Ծառի նկարը


 
Անուն Պաշտոն Ծագումը

Հայոց ավանդական Նահապետերն ու Թագավորները
  Հայկ Նահապետ Հայ ժողովրդի նախահայր
  Արմենակ Նահապետ Հայկի որդի
  Արամայիս Նահապետ Արմենակի որդի
  Ամասիա Նահապետ Արամայիսի որդի
  Գեղամ Նահապետ Ամասիայի որդի
  Սիսակ Նահապետ Գեղամի որդի
  Արմա Նահապետ Սիսակի որդի
  Արամ Նահապետ Արմայի որդի
  Արա Գեղեցիկ Նահապետ Արամի որդի
  Արա Կարդոս Նահապետ Արա Գեղեցիկի որդի
  Անուշավան Սոսանվեր Նահապետ Արա Կարդոսի որդի
  Պարետ Նահապետ Անուշավան Սոսանվերի որդի
  Արբակ Նահապետ Պարետի որդի
  Զավան Նահապետ Արբակի որդի
  Փառնակ Նահապետ Զավանի որդի
  Սուր Նահապետ Փառնակի որդի
  Հոնակ (Հավանակ) Նահապետ Սուրի որդի
  Վաշտակ Նահապետ Հոնակի որդի
  Հայկակ Ա Նահապետ Վաշտակի որդի
  Ամբակ Նահապետ Հայկակ Ա -ի որդի
  Առնակ Նահապետ Ամբակի որդի
  Շավարշ Նահապետ Առնակի որդի
  Նորայր Նահապետ Շավարշի որդի
  Վստամ Նահապետ Նորայրի որդի
  Կար Նահապետ Վստամի որդի
  Գոռակ Նահապետ Կարի որդի
  Հրանտ Նահապետ Գոռակի որդի
  Ընձաք Նահապետ Հրանտի որդի
  Գլակ (Գղակ) Նահապետ Ընձաքի որդի
  Հորոյ Նահապետ Գլակի որդի
  Զարմայր Նահապետ Հորոյի որդի
  Պերճ Նահապետ Զարմայրի որդի
  Արբուն Նահապետ Պերճի որդի
  Բազուկ Նահապետ Արբունի որդի
  Հոյ Նահապետ Բազուկի որդի
  Հուսակ Նահապետ Հոյի որդի
  Կայպակ Նահապետ Հուսակի որդի
  Սկայորդի Նահապետ Կայպակի որդի
  Պարույր Թագավոր Սկայորդու որդի
  Հրաչեա Թագավոր Պարույրի որդի
  Փառնավազ Թագավոր Հրաչեայի որդի
  Պաճույճ Թագավոր Փառնավազի որդի
  Կոռնակ Թագավոր Պաճույճի որդի
  Փառոս Թագավոր Կոռնակի որդի
  Հայկակ Բ Թագավոր Փառոսի որդի
  Երվանդ Սակավակյաց Թագավոր Հայկակ Բ -ի որդի
  Տիգրան Թագավոր Երվանդ Սակավակյացի որդի
  Վահագն Թագավոր Տիգրանի որդի
  Առավան Թագավոր Վահագնի որդի
  Ներսեհ Թագավոր Առավանի որդի
  Զարե Թագավոր Ներսեհի որդի
  Արմոգ Թագավոր Զարեի որդի
  Բագամ Թագավոր Արմոգի որդի
  Վահան Թագավոր Բագամի որդի
  Վահե Թագավոր Վահանի որդի

◄Վերադառնալ