LUM - Arkivet

LUM - Lunds universitet meddelar - nr 11 1997

Geografin 100-årsjubilerar i Lund

Geografi-ämnet hundraårsjubilerar i år i Lund. För att fira jubiléet anordnar de geografiska institutionerna tillsammans med Sydsvenska Geografiska Sällskapet en "Geografins Dag" den 6 december med forskningspresentationer, paneldiskussioner och eftersits.

"Varför byggdes Västkustbanan? Jo, för att de som ska åka mellan Lund och Göteborg ska slippa fara igenom det förbannade Småland. Varför kan man inte ligga i hängmatta i Argentina? Därför att det är för långt mellan träden."

Dessa anekdoter tillskrivs Hans Hugold von Schwerin. Han blev professor i geografi och historia i Lund 1897 och de två frågorna ingick i hans tentamenskatekes.

Ämnet geografi bröts ut ur statskunskapen och under Schwerins första år försiggick undervisningen i Universitetshuset. 1910 fick geografin sin institution i Lundagårdshuset, ett par rum i övre våningen och tornrummet över spiraltrappan. Professor Schwerin, som kom från Skarhults slott utanför Eslöv, dog redan 1912.

Samma år tog Arnold Norlind (bror till författaren och storkmålaren Ernst Norlind) vid och blev tillförordnad professor under fyra år. Den förste amanuensen vid institutionen var John Frödin, en stridbar och aktiv medlem i Lunds botaniska förening.

Om indianer

Ämnet fick inte någon lysande start i Lund. Den första framlagda och registrerade licentiatavhandlingen handlade om Västindiens indianer. Den kom 1905 men blev inte godkänd. Inte heller godkändes den andra spikade doktorsavhandlingen 1913, om Japans historiska geografi. Den första doktorsavhandlingen var Norlinds om utvecklingen av Rhendeltat före 1500.

Helge Nelson var den tredje professorn och tillträdde 1916. Flera av hans studenter kom att inrikta sin forskning på Östergötlands bergslag och på det sydsvenska höglandet.

Efter drygt 30 år avgick Helge Nelson med pension och efterträddes av Erik Ljungner 1947. 1950 delades ämnet i naturgeografi och kulturgeografi. Ljungner fortsatte som professor i naturgeografi och David Hannerberg blev Lunds förste professor i kulturgeografi.

Karl-Erik Bergsten tog över efter Ljungner och upprätthöll professuren i naturgeografi ända fram till 1977, då Anders Rapp från Uppsala tog över. Intresset väcktes då för forskning i i utvecklingsländer, exempelvis ökenspridningen i Afrika.

Professor Jan O Mattsson, som utvecklat studier kring lokalklimatologi, efterträdde Rapp 1992.

Kulturgeografin fick en ny professor i Torsten Hägerstrand efter Hannerberg 1956. Forskningen och undervisningen expanderade då mot samtida samhällsplanering. I början av 1960-talet tillkom den ekonomiska fakulteten och förste professorn i ekonomisk geografi blev estländaren Edgar Kant som 1967 efterträddes av nuvarande innehavaren Gunnar Törnqvist från Stockholm. Hägerstrand fick en forskningsprofessur 1971 och efterträddes då av Olof Wärneryd.

M L

Fotnot: "Geografins dag" 6 december startar kl 9.30 på Sölvegatan 13, 3:e vån.

Medverkande bl a: Solvieg Mårtensson, Ulf Helldén, Peter Jönsson och Gunnar Törnqvist. För mer info: PO Hallin tel 046-2228406 och http://www.lu.se/info/Kalendariet.html


Webmaster@info.lu.se
1997-11-21