ดาวน์โหลดเพลงรณรงค์เลือกตั้ง 54 (354)[ 4 มิ.ย. 2554 ]
 
   โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในสาขาวิชาด้านอุตสหกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในเขตภาคเหนือตอนบน (160)[ 1 มิ.ย. 2554 ]
   รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (448)[ 21 พ.ค. 2554 ]
   สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการบริหารจัดการประชุม : แนวทางสู่การปฏิบัติที่ดี” (344)[ 20 พ.ค. 2554 ]
   มร.ชม.เสริมสร้างคุณค่านักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 (972)[ 19 พ.ค. 2554 ]
   สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรม ศิลปะการวาดพู่กันจีน โดย คุณหวังเสี่ยวเป้ ศิลปินจากประเทศจีน (391)[ 18 พ.ค. 2554 ]
   ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 (19102)[ 16 พ.ค. 2554 ]
   โครงการบ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก (1131)[ 9 พ.ค. 2554 ]
 อ่านทั้งหมด >>  
 
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
    
   


คณะ หน่วยงาน บริการออนไลน์ อื่นๆ
คณะครุศาสตร์ 059-885500
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 053-885600
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 053-885700
คณะวิทยาการจัดการ 053-885800
คณะเทคโนฯการเกษตร 053-885400
วิทยาลัยนานาชาติ 053-885982
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 053-885450
Adicet 053-885871
บัณทิตวิทยาลัย 053-885990
สภามหาวิทยาลัย 053-885321
สำนักงานอธิการบดี 053-885314
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ 053-885962
สำนักวิทยบริการฯ 053-885900
สถาบันภาษา ศิลปะฯ 053-885860
สถาบันวิจัยและพัฒนา 053-885950
งานบริหารงานบุคคล 053-885331
กองพัฒนานักศึกษา 053-885430
กองนโยบายและแผน 053-885370
ระบบสารสนเทศนักศึกษา 053-885962
ระบบลงทะเบียนนักศึกษา 053-885962
e-Learning 053-885934
e-Personal 053-885937
e-Document 053-885936
e-Training 053-885924
Network 053-885933
CMRU On Demand 053-885938
CMRU IPTV 053-885933
พรบ.คอมพิวเตอร์
กฏระเบียบการใช้งานคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดโลโก้มหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดฟอนท์แห่งชาติ
แผนผังเว็บไซต์
FM 88.5
หมายเลขโทรศัำพท์ภายใน
 
 
จำนวนผู้เข้าชม คน   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0-5388-5555, โทรสาร. 0-5388-5556