SAFU | Središnja agencija za financiranje i ulaganje

O programima pomoći

Odaberite jedan od programa:

ISPA

ISPA je pretpristupni instrument financiran od EK za pomoć zemljama kandidatkinjama u njihovim pripremama za pristup vezano uz infrastrukturne projekte u područjima zaštite okoliša i transporta.

ISPA uredba (Uredba Vijeća (EZ)) br. 1267/1999 od 21. lipnja 1999. koja uspostavlja Instrument za strukturnu politiku u pretpristupnom razdoblju pruža osnovu za potporu Zajednice zemljama pristupnicama u područjima ekonomske i socijalne kohezije, u području zaštite okoliša i transporta. ISPA program bavi se investicijskom potporom u područjima okoliša i transporta na visokoj razini i spada pod odgovornost Glavne uprave za regionalnu politiku.

Glavni prioriteti ISPA programa su pripremiti zemlje pristupnice da:

  • upoznaju zemlje kandidatkinje s politikom i procedurama EU,
  • pomognu zemljama kandidatkinjama da sustignu EU standarde zaštite okoliša,
  • prošire i povežu trans-europske transportne mreže.

ISPA je vođena kroz Pristupno partnerstvo i  Državni program za usvajanje pravne stečevine Europske unije. Ipak, u slučaju Republike Hrvatske, Europsko partnerstvo je potpisano, kao i Nacionalni program  Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji, 2005.

Okoliš

Zemlje kandidatkinje moraju poduzeti vrlo važne investicije kako bi u potpunosti provele cjelokupno zakonodavstvo EU o zaštiti okoliša i postigle standarde EK u zaštiti okoliša. U ovom trenutku ISPA se koncentrira na „najteže" okolišne propise, koji su skupi za provođenje: vodoopskrba/upravljanje otpadnim vodama, upravljanje otpadom, kontrola zagađenja zraka i kontrola industrijskog zagađenja.

Transport

Postoji hitna potreba za izgradnjom i obnovom transportne infrastrukture u zemljama kandidatkinjama i povezivanjem sa transportnim mrežama Europske unije. Ovo je ključni element u ekonomskim razvojnim strategijama zemalja kandidatkinja, i bit će važan element u uspješnoj integraciji zemalja kandidatkinja u unutrašnje tržište i promoviranje učinkovitosti i efikasnosti toga tržišta.

ISPA nastoji promovirati projekte koji potiču održive vrste transportne infrastrukture.

Projekti od posebne važnosti za Zajednicu (deset pan-europskih transportnih koridora) omogućuju uključenim zemljama postizanje zadanih ciljeva Pristupnog partnerstva. TEN-M (Trans-europske transportne mreže) bit će bazirane na TINA (Procjena potreba transportne infrastrukture) mreži u zemljama kandidatkinjama.

Za razdoblje od 2005.-2006. iz pretpristupnog programa ISPA za RH alocirano je ukupno 60 milijuna eura (za 2005. godinu 25 milijuna eura i za 2006. godinu 35 milijuna eura).

Dosad je potpisano šest Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za slijedeće ISPA mjere:
  1. Obnova željezničke pruge Vinkovci - Tovarnik - državna granica u Vukovarsko - srijemskoj županiji,
  2. Program razvoja vodoopskrbe i odvodnje grada Karlovca u Karlovačkoj županiji,
  3. Regionalni centar za zbrinjavanje otpada u Bikarcu (Šibenik),
  4. Tehnička pomoć Središnjoj jedinici za financiranje i ugovaranje (SJFU) i Nacionalnom ISPA koordinatoru (NIK),
  5. Priprema liste projekata za Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u sektoru prometa i
  6. Priprema liste projekata za Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u sektoru zaštite okoliša.

Dokumenti:

ISPA Manual
Framework for funding of investment in the field of transport
Nivas info@nivas.hr
Nivas.hr | Uploading 24/7
Interactive Design & Development
Ladislava Štritofa 1
Zagreb 10000 Croatia
Work 385-(0)1 | 2320-541