Пропусни до съвържанието / Skip to content
Съобщения:

Българска общност

Двустранни отношения

По някои предишни оценки на българската и британската страна българските граждани във Великобритания през последните години са били между 70 и 80 000 души. В настоящия момент, по неофициални данни в Обединеното Кралство пребивават между 100 000 и  150 000 български граждани или лица от български произход с двойно гражданство. Британските власти се въздържат да предоставят официални данни за пребиваващите на територията на Обединеното кралство български граждани, поради съображения за защита на личните данни.

След приемането на България в ЕС увеличаването на пребиваващите в страната български граждани се дължи до голяма степен на притока на студенти - в резултат на значително намалените финансови разходи за обучение. Има известно увеличение, основно на ниско квалифицирана работна ръка, в сферата на строителството и услугите.

Българската общност е относително добре самоорганизирана. Съществуващите организации на българската общност във Великобритания са се увеличили, като може да се отбележи, че Българският сити клуб, създаден през 1998 г., се утвърждава с много добра организация и авторитет (обединява предимно млади български професионалисти). Други български обществени организации, които водят организационен живот са Българската църковно-културна община “Св. Иван Рилски”, създадена през 60-те години, Българската културно-просветна организация “Св. Св. Кирил и Методий”,  Асоциацията на българските здравни работници във Великобритания и Българският бизнес клуб.

Съществуват също така няколко британски организации, допринасящи за развитието на двустранните отношения. Това са Британско-българското дружество за приятелство, основано през 1952 г., Българо-шотландската асоциация за приятелство, основана през 2001 г.,  Британско-българска търговска камара, Българо-британската адвокатска асоциация. В редица университети има изградени български студентски дружества.

Има открити 3 детски градини, които работят с български деца, както и 2 български училища с над 300 деца – към посолството и в Северен Лондон.

Към момента, по неофициална информация, в британските затвори излежават различни присъди 41 български граждани. Има случаи на отнети от родителите и настанени в приемни семейства от британските социални служби малолетни деца. От британска страна се забелязват оплаквания във връзка с имотни измами в България.