Το έργο 'οικοτόπων' ΦΥΣΗ 2000 στην Ελλάδα

Όνομα Περιοχής: ΝΗΣΟΙ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

Κωδικός Περιοχής:
    GR4220017
Τύπος:
     B
Γεωγραφικό Μήκος:
    24o 57
Γεωγραφικό Πλάτος:
    36o 57
Διοικητική Περιφέρεια:
    Νότιο Αιγαίο
Νομός:
    Κυκλάδων
Μέσο Υψόμετρο (m):
    75
Έκταση (ha):
    2193


Περιγραφή:

Τα μικρά νησιά Δεσποτικό και Στρογγυλό βρίσκονται κοντά στην Αντίπαρο και την Πάρο, στο κέντρο των Κυκλάδων. Μια ζώνη από ποσειδώνιες περικλείει τα νησάκια. Το χερσαίο περιβάλλον της περιοχής χαρακτηρίζεται από πετρώδη εδάφη όπου φύονται φρύγανα (με επικρατούντα είδη τα Genista acanthoclada καιCistus spp), πυκνή μεσαίου ύψους μακκία βλάστηση με θαμνοκυπάρισσα (Juniperus phoenicea, που επεκτείνεται και στις αμμώδεις παραλίες) και θαμνώδη βλάστηση με πουρνάρι (Quercus coccifera). Ακόμη παρατηρούνται εγκαταλειμμένες καλλιέργειες που καλύπτονται σήμερα από φρύγανα με χαρακτηριστικά είδη τα Sarcopoterium spinosum και Coridothymus capitatus.


Τύποι Οικοτόπων:

Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση (Ποσειδώνιες), Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι, Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο (με ενδημικά Limonium spp.), Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Arthrocnemetalia fruticosae), Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής μεAmmophila arenaria (λευκές θίνες), Λόχμες των παραλιών με άρκευθους (Juniperus spp.), Μεσογειακά εποχικά τέλματα, Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Υψηλοί θαμνώνες με Juniperus phoenicea,Διάσπαρτοι υποβαθμισμένοι πουρναρότοποι (garrigues), Φρύγανα Sarcopoterium spinosum, Ασβεστολιθικά βράχια του Αιγαίου, Πρωτογενείς λειμώνες σε βραχώδεις δόμους, Θαλάσσια σπήλαια εξολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.


Είδη φυτών:

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής


Είδη ζώων:

Monachus monachus.


'Aλλα σημαντικά είδη:

-Χλωρίδα: -
-Πανίδα: 4B, 6C


Επιπτώσεις/Δράσεις:

-Θετική: -
-Ουδέτερη: 167
-Αρνητική: 140, 210, 220, 690, 948 (IN) / 210, 220, 690 (AR)


Καθεστώς προστασίας:

-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: -
-Διεθνές επίπεδο: -


Σπουδαιότητα:

Η οικολογική σημασία και αξία της περιοχής συνίστανται στην ποικιλότητα των καλά διατηρημένων φυσικών οικοτόπων, τυπικών των κεντρικών νήσων των Κυκλάδων: ποσειδώνιες στη θάλασσα, φρύγανα, μακκί και πρινώνες στο χερσαίο μέρος της περιοχής. Η ανθρώπινη παρουσία είναι μικρή και ευκαιριακή. Η πίεση που ασκείται από τη βόσκηση είναι μέτρια και συμβάλλει στη διατήρηση των φρυγάνων. Η φώκια Monachus monachus είναι μόνιμος κάτοικος των θαλάσσιων σπηλιών των νησιών. Η βιοποικιλότητα της περιοχής αναμένεται να έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, γιατί μόνο ορισμένα είδη ερπετών και χερσαίων μαλακίων έχουν καταγραφεί ως σήμερα .