Kaitsevägi    Maavägi    Merevägi    Õhuvägi    Kaitseliit    Operatsioonid

Sisukaart

Eesti osalus operatsioonides - Lõpetatud operatsioonid

Operatsioonid
Vali kaardilt
Afganistan
Iraak
Kosovo
Bosnia ja Hertsegoviina
Iisrael
Lõpetatud operatsioonid
NATO kiirreageerimisjõud
EL lahingugrupid

Horvaatia

1995. aasta märtsist oktoobrini osalesid Eesti jalaväerühmad ESTPLA ÜRO juhitud missioonil Horvaatias. Üksused teenisid Taani pataljonis ÜRO jõudude UNPROFOR koosseisus.

Liibanon

1996. aasta detsembrist kuni 1997. aasta juunini osales Balti Pataljoni 135-liikmeline Eesti jalaväekompanii ESTCOY Norra pataljonis ÜRO jõudude UNIFIL koosseisus missioonil Lõuna-Liibanonis. Eesti oli saatnud esmakordselt välisoperatsioonile kompaniisuuruse üksuse. Kompanii ülesandeks oli kaitsta tsiviilelanikke ja kindlustada relvavaba tsooni säilimist.

Makedoonia

2003. aasta maist detsembrini osales üks Eesti kaitseväe vanemallohvitser Euroopa Liidu juhitud esimesel sõjalisel operatsioonil “Operation Concordia” Makedoonias. Eesti kaitseväelane teenis Euroopa Liidu sõjalise missiooni peakorteris tsiviil-militaarkoostöö allohvitserina. EL sõjalise operatsiooni ülesanneteks oli vaatlus ning rahvusvaheliste organisatsioonide abistamine.


Eesti Kaitseväe Peastaap, Teavitusosakond, 717 1190, , Juhkentali 58, 15007, Tallinn, Eesti.  RSS