Incurvaria oehlmanniella (Hübner, 1796)

Lepidoptera, Incurvariidae

mijn Ovipositie middels een legboor, dus geen ei zichtbaar. De larve maakt een onrgelmatige blaasmijn. Het gedeelte van de blaasmijn vlakbij de ovipositieplek is doorschijnender dan het latere, in doorzicht meer groenige, deel van de mijn. De mijn ligt gewoonlijk dichtbij de bladtop; vaak verscheidene bijeen. Al na de eerste vervelling maakt de larve een min of meer ronde uitsnede uit de mijn, 3-4 mm in diameter. Hierin verpakt laten ze zich op de grond vallen, en leven daar verder van dor bladmateriaal. De uitsnede beslaat ongeveer de helft van het oppervlak van de mijn.

mine Oviposition by way of an ovipositor, no egg visible therefore. The larva makes an irregular blotch. The part of the mine nearest to the oviposition site is more thranslucent than the later, in transparancy more greenish, part of the mine. The mine usually lies close to the leaf tip, often several together. Already after its first moult the larva makes a roundish excision, 3-4 mm in diameter. Sandwiched herein it drops to the ground and continues feeding of dead leaves. The excision occupies about half of the surface of the blotch.

waardplanten: Polyfaag op houtige gewassen

hostplants: Polyphagous on woody plants

Cornus sanguinea; Prunus spinosa; Rubus chamaemorus; Vaccinium myrtillus.

Buhr (1935b) noemt nog Malus sylvestris, Bruun (1988a) Acer platanoides; Carpinus betulus; Fagus sylvatica.

Buhr (1935b) adds Malus sylvestris, and Bruun (1988a) Acer platanoides; Carpinus betulus; Fagus sylvatica.

fenologie Larven worden minerend gevonden in juli-augustus (Heath & Pelham-Clinton, 1983a).

phenology Mining larvae are found in July - August (Heath & Pelham-Clinton, 1983a).

BENELUX

BE waargenomen (Phegea, 2009).

NE waargenomen (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX niet waargenomen (Fauna Europaea, 2009).

BENELUX

BE recorded (Phegea, 2009).

NE recorded (Kuchlein & de Vos, 1999a; Microlepidoptera.nl, 2009).

LUX not recorded (Fauna Europaea, 2009).

verspreiding binnen Europa Vrijwel heel Europa (Fauna Europaea, 2009).

distribution within Europe Almost all Europe (Fauna Europaea, 2009).

larve Incurvaria-larven liggen, als ze rusten, in hoefijzervorm gebogen in de mijn (in tegenstelling tot Antispila-larven). De larve is geel of wittig met een zwarte kop. Het pronotum heeft een zwarte plaat, meso- en metanotum hebben lichtere platen (Heath & Pelham-Clinton, 1983a).

larva Incurvaria-larvae, while resting, take a horse-shoe like posture, unlike the larvae of Antispila species The larva is yellow or whitish, with a black head. Pronotum with a black plate; meso- and metanotum with lighter plates (Heath & Pelham-Clinton, 1983a).

synoniemen Lampronia oehlmanniella.

synonyms Lampronia oehlmanniella.

literatuur

references

Bengtsson (2008a), Bruun (1988a), Buhr (1935b, 1936a), Dziurzynski (1957a, 1958a), Heath & Pelham-Clinton (1983a), Hering (1957a), Huisman & Koster (1995a), Kuchlein & Donner (1993a), Kuchlein & de Vos (1999a), Robbins (1991a), Sønderup (1949a), Szőcs (1977a).

17/02/2011