Nettbibelen


Valg av oversettelse:
Hvor finner jeg...
 

Tilbake til oversikten

Tredje Mosebok

Kapittel 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Forrige kapittelNeste kapittel

Dere skal være hellige
20Herren talte til Moses og sa:  2 Si til israelittene: Dersom en israelitt eller en innflytter som bor i Israel, gir et av sine barn til Molok, skal han dø. Folket i landet skal steine ham.  3 Jeg vil vende meg mot mannen og utrydde ham av folket, fordi han har gitt sitt barn til Molok og gjort min helligdom uren og vanhelliget mitt hellige navn.  4 Dersom folket i landet lukker øynene for denne mannen som gir sitt barn til Molok, og ikke dreper ham,  5 vil jeg vende meg mot ham og hans ætt. Jeg vil utrydde ham av folket, både ham og alle dem som følger i hans fotspor og dyrker Molok.
   
 6 Når noen vender seg til gjenferd og spådomsånder og i utroskap holder seg til dem, vil jeg vende meg mot ham og utrydde ham av folket.
   
 7 Dere skal hellige dere og være hellige! For jeg er Herren deres Gud.  8 Gi akt på mine forskrifter og lev etter dem! Jeg er Herren, som helliger dere.
   

Synd og straff
 9 Den som forbanner sin far eller sin mor, skal dø. Fordi han har forbannet sine foreldre, hviler det blodskyld på ham. 10 Når en mann driver hor med en gift kvinne, skal de begge dø, både mannen og kvinnen som har brutt ekteskapet.
   
11 Den som har samleie med sin fars kone, vanærer sin far. De skal begge dø; det hviler blodskyld på dem. 12 Når en mann har samleie med sin svigerdatter, skal de begge dø. De har gjort en motbydelig gjerning; det hviler blodskyld på dem. 13 Når en mann har omgang med en annen mann slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskyelig gjerning. De skal dø; det hviler blodskyld på dem. 14 Når en mann tar en kvinne og hennes mor til kone, er det skamløs ferd. Både han og kvinnene skal brennes. Slik skjensel må ikke finnes blant dere.
   
15 En mann som har omgang med et dyr, skal dø, og dyret skal dere drepe. 16 Når en kvinne går til et dyr og parer seg med det, skal du drepe både kvinnen og dyret. De skal dø; det hviler blodskyld på dem.
   
17 Når en mann gifter seg med sin søster, som har samme far eller samme mor som han, og de har sett hverandre nakne, da er det en skam, og de skal utryddes for øynene på sine landsmenn. Han har hatt samleie med sin søster og ført skyld over seg.
   
18 Den som ligger hos en kvinne som har menstruasjon, og har samleie med henne, han har avdekket hennes kilde, og hun har blottet sin blodkilde. De skal begge utryddes av sitt folk.
   
19 Du skal ikke ha samleie med din mors eller fars søster. Den som gjør det, vanærer sin egen slekt. De fører skyld over seg. 20 Den som har samleie med sin farbrors kone, vanærer sin farbror. De fører synd over seg og skal dø barnløse. 21 Når en mann gifter seg med sin brors kone, er det en skammelig gjerning. Han vanærer sin bror; de skal ikke få barn.
   
22 Gi akt på alle mine forskrifter og lover, og lev etter dem! Da skal dere ikke bli spydd ut av det landet som jeg vil føre dere til og la dere bo i. 23 Følg ikke skikkene til de folkeslag som jeg driver ut for dere! De gjør alt dette, og derfor har jeg avsky for dem. 24 Men til dere har jeg sagt: Dere skal ta landet fra dem, et land som flyter med melk og honning. Jeg vil la dere få det til eie. Jeg er Herren deres Gud, som har skilt dere ut fra de andre folkene. 25 Derfor skal dere skille mellom rene og urene dyr og mellom urene og rene fugler, og ikke gjøre dere selv avskyelige ved å spise de dyr eller fugler eller krypdyr som jeg har skilt ut som urene for dere. 26 Dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt dere ut fra de andre folkene, for at dere skal høre meg til.
   
27 Når en mann eller kvinne har en dødningeånd eller en spådomsånd i seg, skal de dø. De skal steines; det hviler blodskyld på dem.
   
Forrige kapittelNeste kapittel
 

Bibelsøk

Skriv inn søketekst...


Bibelsteder skrives f.eks. Matt 6,9

Sammen i sorgen

Norge har nylig opplevd forferdelige tap av menneskeliv. Særlig ungdom har blitt rammet av en terroraksjon som savner sidestykke siden 2. Verdenskrig. I tillegg til alle organisasjoner som nå stiller opp for å hjelpe de sørgende - og som gjør en fantastisk innsats - ønsker også Bibelselskapet å minne om at Bibelen bringer trøst til de sørgende og de som føler seg hjelpeløse.

Les gjerne Salme 139,9-12

Les også: Bibelselskap i hele verden bringer kondolansehilsener til Norge.

Til mennesker i sorg

Aktuelle utdelingsbøker til mennesker i sorg

Aktuelle utdelingsbøker til mennesker i sorg.
Last ned brosjyre

Lurer du på noe?

Bibelselskapet innehar Norges fremste ekspertise om Bibelen og bibel-oversettelse. Kontakt oss med spørsmålet ditt.