En bok i sin helhet på Internet

© Texter och bilder SSF och författaren

av Uno Röndahl

Boken om händelserna före och efter den svenska invasionen i Skåneland 1658. Den har öppnat ögonen på många människor sedan den utkom 1981. Upplagorna är i stort slut hos bokhandlarna och en nytryckning är inte aktuell för ögonblicket. SSF har därför fått tillstånd av författaren att publicera boken på Internet som en markering inför 350-årsdagen av Fördraget i Roskilde den 26 februari 2008.  Kapitlen är publicerade i pdf-format.

Denna version av boken är korrekturläst och korrigerad av
författaren under våren 2009 för publicering på Internet.

INNEHÅLL

Förord
Skånelands gränsdragning
Det blodiga 1300-talet
1400-talets våldgäster
Nya våldsgäster under det tidiga 1500-talet
Kristian den gode
Blodbadet vid Lund
Mord och brand under kungligt beskydd
En kunglig marodör
Krigsplundringar i Baltikum och Preussen
Den evangeliska trons försvarare
Det fosterländska barbariet
Fältmarskalk Torstensson - en svensk
"Horns krig" i Skåneland
Brömsebrofreden
I trettioåriga krigets elfte timme
Westfaliska freden
Liknöjdhet för det allmänna bästa
Förstöraren
"- Røvet og plyndret -"
Början till slutet
Tragedin i Roskilde
Fredstraktaten
Landsförrädaren

De första stegen

Fredsbrytaren
Kriget på Själland och öarna
Kungliga plundringar på Själland
"Nordens mæcenas"
Adliga plundringar i Danmark
Konfiskationerna i Skåneland 1658-1659
Bakgrund till freden i Köpenhamn 1660
Den inledande ockupationen av Skåneland
1660-talets terror i Skåneland

Deporteringar Anpasslingar Snapphanar Friskyttar
   

 


Svenska freds- och förbundsaffärer 1661-1679
Skånska befrielsekriget börjar

Sanctus Liber

Andra massakern i Kristianopel

Det stora allmogeuppbådet
Edsbrevet
Kriminaliserad gerilla
Bestialiska dödsstraff och terror
Mordängeln
Fästningen Kristianstad
Freden i Fontainebleu
Skånelands motståndskämpar
Fortsatta plundringar i Skåneland
Skåneadelns förlovade land
Den svenska överklassen tillskansar sig Skånelands jord
Kampen om gårdarna
Utskrivning - deportering
"Segrarens livre"
Försvenskning till varje pris
Motståndare och anpasslingar
Skånelagens öde
Patkul - spåret efter ett mord
1709-1710
Fredssluten
Kameleonten
Blodbadet i Klågerup
Våldets århundraden
Följderna av Roskildetraktaten
Mörkläggningen av Skånelands historia
Maktens beläten
Motståndsrörelsens symboler
Självbestämmanderätten
Det svenska imperiet
Litteraturförteckning

 


Bokens framsida


Pärmens innersida


Illustration


 Bokens baksida


Pärmens innersida


Författarens kommentarer

© Texter och bilder SSF och författaren

MAIN