English version Osobní stránky prezidenta ČR


Pražský hrad

„Věříme v demokracii, věříme ve svobodu - a ve svobodu vždy větší a větší...“
z Prohlášení nezávislosti československého národa vydaného v Paříži dne 18. října 1918Hlavní stránka - Česká republika - Státní symboly

Státní symboly

Státní symboly jsou předměty, které si stát ústavou určil jako své oficiální nezaměnitelné označení. Symboly vycházejí z tradic státu a stát reprezentují.

Rozlišujeme velký státní znak a malý státní znak.

Velký státní znak

Velký státní znak Velký státní znak je tvořen štítem se čtyřmi poli. Jednotlivá pole symbolizují historická území České republiky - Čechy, Moravu a Slezsko, čtvrté pole pak republiku jako celek. V prvním a čtvrtém poli je vyobrazen stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou. Ve druhém poli je na modrém podkladu umístěna červeno-stříbrně šachovaná orlice se zlatou korunou. Ve třetím poli se na zlatém podkladu nachází černá orlice s červenou zbrojí a zlatou korunou, ozdobená stříbrným půlměsícem zakončeným jetelovými listy a uprostřed vybíhajícím křížkem.


Malý státní znak

Malý státní znak Malý státní znak je tvořen jediným polem, na němž je umístěn na červeném podkladu stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou.


Státní barvy

Státní barvy Státní barvy jsou bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí.


Státní vlajka

Státní vlajka Státní vlajka se skládá z horního bílého pruhu a dolního červeného pruhu, do nichž je vsunut žerďový modrý klín. Poměr šířky k délce je 2:3. Modrý klín zasahuje do poloviny šířky vlajky. Visí-li vlajka svisle, pak je bílý pruh vlevo a červený vpravo, modrý je vždy nahoře. Užité barvy jsou národními barvami České republiky.


Prezidentská standarta

Prezidentská standarta Vlajka prezidenta republiky je čtvercového tvaru. Na bílém podkladu, olemovaným okrajem z bílých, červených a modrých plaménků je umístěn velký státní znak, pod kterým je na červené stužce podložené žlutými lipovými ratolestmi bílý nápis PRAVDA VÍTĚZÍ.


Státní pečeť

Státní pečeť Státní pečeť tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi. Okolo je vepsán nápis ČESKÁ REPUBLIKA.


Státní hymna

Hymnou České republiky je první sloka písně "Kde domov můj" z původní české hry Fidlovačka. Autorem textu je Josef Kajetán Tyl, autorem hudby František Škroup.

tisknout nahoru


Vítejte na Pražském hradě

Kulturní kalendář 

Srpen 2011

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Výstava na Pražském hradě ukazuje stolování císařů i prezidentů

24. 5. - 11. 9. 2011

Výstava na Pražském hradě ukazuje stolování císařů i prezidentů - 24. 5. - 11. 9. 2011 Stolování od Marie Terezie až po československé a české prezidenty ukazuje v Letohrádku královny Anny na Pražském hradě vůbec poprvé souborně návštěvníkům výstava s názvem „Porcelán Pražského hradu: Krása a užitek“.