Fisk

Lørdag 06. august 2011

Torsken kan gjenoppstå

Torsken ved østkysten av Nord-Amerika kan være i ferd med å komme tilbake.

Tirsdag 02. august 2011

Fiskegener tåler regulering

Fisk som settes ut i forbindelse med vannkraftreguleringer, har få negative effekter på naturlige fiskebestanders arvemateriale.

Mandag 18. juli 2011

Sjokkerende fartøy for fiskeforskere

Norske forskere tar i bruk nye metoder for å kartlegge elvefiskebestanden. Fisken får sjokk, mens vi får ny kunnskap.  

Onsdag 13. juli 2011

Flink fisk

- Hva er de rare bankelydene, undret dykkeren Scott Gardner på en undervannsferd utenfor Australia. I neste øyeblikk hadde han tatt verdens første foto av fri fisk som bruker redskaper.
Mandag 11. juli 2011

Jakter på optimal lusetelling

Tell lus på færre fisk i den enkelte merd, men tell i så mange merder som mulig. Det er rådet Veterinærinstituttet gir oppdrettsnæringen for å finne et mer nøyaktig gjennomsnitt på anlegg med stormerder.  

Lørdag 09. juli 2011

Spise og bli spist

Småspising er ikke noe for fisk som torsk, laks og kveite. De er mestere i ekstrem fråtsing.
Fredag 08. juli 2011

Nyttar snuten som sjette sans

Sagfisken nyttar den sagtanna snuten som antenne for byttedyr i havet over seg viser ny forsking.

Onsdag 06. juli 2011

Lokal fjordkunnskap avgjørende

Studie av fjordenes økosystemer viser at lokalbefolkningen i større grad må bli hørt.
Mandag 04. juli 2011

Lønnsom gjenbruk av salt

Bedrifter kan spare mye penger på å resirkulere saltet i produksjon av saltfisk og klippfisk. Men blir kvaliteten like god?

Fredag 24. juni 2011

Fisk svømmer på lag

Kartlegging av svømmeatferden til fisk viser at de i høy grad oppfører seg som om de var med i Tour de France: Fiskens fysiske evner avgjør hvor i gruppen de svømmer.  
Torsdag 23. juni 2011

Indre Oslofjord nesten frisk

Forurensningen av Oslofjorden er betydelig redusert fra den var på sitt verste på 1970-tallet. Effekter av miljøgifter er redusert, og både reker og torsk trives bedre.

Mandag 20. juni 2011

Biprodukt fra biodiesel blir til fisk

Raps fra produksjon av biodiesel kan brukes i fôr til tilapia, den nest viktigste fiskearten i oppdrett globalt.
Fredag 17. juni 2011

Godkjenner tilsetningsstoff

Tilsetningsstoffet ethoxyquin, som brukes i fiskefôr, ser ikke ut til å være farlig for mennesker som spiser fisken.

Tirsdag 31. mai 2011

Sjeldne kveitelarver i håven

Under eit torskelarvetokt i Nordland fekk forskarane fire kveitelarver i håven. Berre 59 kveitelarver er funnen på verdsbasis tidlegare.
Søndag 29. mai 2011

Laks på skulebenken

Åtferdsbiolog Anders Fernø meiner all fisk kan lære. Sjå video!

Lørdag 28. mai 2011

Nålefiskenes skjulte liv i tangen

Hanner blir helst drektige med flere hunner på en gang. Nålefiskene har mange hemmeligheter på lager.
Torsdag 26. mai 2011

Stabilt i Barentshavet

Naturlige og menneskeskapte klimaendringer påvirker fiskebestandene i Barentshavet, men i mindre grad enn ventet.

Torsdag 26. mai 2011

Fiskeri påvirker fiskens gener

Studier av akvariefisken guppy støtter teorien om at fiskeriene påvirker fiskens evolusjon.
Tirsdag 24. mai 2011

Det viktigste dyret i Arktis

I deler av det nordlige Arktis står hele næringskjeden på skuldrene av den lille ishavsåta.

Lørdag 21. mai 2011

Fremmede arter invaderer Middelhavet

Nye dyre- og plantearter endrer næringskjedene i Middelhavet. – Umulig å bli kvitt igjen, sier forsker.
Torsdag 19. mai 2011

Oppdrettstorsk ulik villtorsk

Skal Norge kapre det europeiske markedet for oppdrettstorsk kreves nye metoder for salting og bearbeiding. Et nytt hjelpemiddel er kjernemagnetisk resonans.

Søndag 08. mai 2011

Kunsten å ikke fiske for mye

Kvotebegrensninger kan bidra til å sikre at sportsfiskere ikke fanger mer laks enn bestandene tåler. Men skal kvotene være effektive, må de settes lavt.
Fredag 06. mai 2011

Fersk fisk på iPhone

En iPhone-app skal hjelpe fiskehandlere til raskt å vurdere hvor ferskt et parti fisk er.

Mandag 02. mai 2011

Lekre fiskeretter i kantina

Fortsatt er det lite fisk å få i norske kantiner. Nå har forskere utviklet nye, attraktive seiretter for å stimulere forbruket.
Mandag 02. mai 2011

Svartmaler norsk fiskeriforvaltning

FN-rapport som svartmaler resultatene av norsk fiskeriforvaltning er trukket etter kritikk.

Mandag 18. april 2011

Torsken går til Europa

Norsk oppdrettstorsk vil følge laksen til det internasjonale markedet, men franske ganer foretrekker laks til fest. Torsk er hverdagsmat.
Fredag 08. april 2011

Gjør fôring av fisk lettere

Ny teknologi kan automatisere fôringen av oppdrettsfisk og bedre tilpasse fôringsmengden til fiskens appetitt.

Fredag 01. april 2011

Laks som vandrer langt har best hjerte

Laksen som vandrer lengst har best hjerte. Forskjellige bestander av laks vil takle klimaendringer på ulik måte.
Tirsdag 29. mars 2011

Miljøgiften som forsvant

For ti år siden hadde ørreten i Mjøsa verdens høyeste målte nivåer av miljøgiften bromerte flammehemmere. Nå er nivået lavere enn det var før de store utslippene startet på 1990-tallet.

Mandag 28. mars 2011

Laks gjødsler skogen

I Canada gir laksen ikke bare mat til bjørn og ulv, den gjødsler også skogen rundt lakseelvene.
Søndag 27. mars 2011

Hvor vill er villaksen?

Nå er det mulig å måle i hvilken grad rømt oppdrettslaks har krysset seg inn i ville laksestammer i norske elver.

Onsdag 23. mars 2011

Sparer tid og penger med blodprøver

Tradisjonelle metoder for testing av fiskevaksiner er både kostbare og tidkrevende. En ny testmetode basert på blodprøver gir oppsiktsvekkende gode resultater.
Søndag 20. mars 2011

Hva er villaksen vår verdt?

Store mengder rømt oppdrettslaks øker sjansen for å få fisk på kroken. Men fritidsfiskerne anser denne fangsten for mindre verdt enn den opprinnelige ville laksen.

Lørdag 19. mars 2011

Laks på plantefôr

Tilgang på fôr har vært en av de største utfordringen for fortsatt vekst i norsk havbruksnæring. Nå kan problemet være løst.
Tirsdag 15. mars 2011

Mjøsørreten trenger antioksidanter

Mye kvikksølv og lite selen er en giftig kombinasjon. Hos storørreten i Mjøsa gir det målbare stressreaksjoner og forstyrrelser i hormonbalansen.

Mandag 14. mars 2011

Proteintilskudd gir fastere filet

Ekstra tilskudd av aminosyrer i fôret gir bedre fasthet og friskere oppdrettslaks.
Mandag 21. februar 2011

Fisk ble immun mot miljøgift

Genendring har gitt en torskefisk i New Yorks Hudson River motstandskraft mot høye konsentrasjoner av miljøgift.

Mandag 21. februar 2011

Verdens omega-3 dilemma

Hvis vi spiser dagens oppdrettslaks til middag én gang, får vi i oss rikelig marint omega-3 for hele uken. Derfor er oppdrettsfisken god ressursutnyttelse, mener forfatterne bak denne kronikken.
Torsdag 17. februar 2011

Forsker for færre forsøksdyr

For å teste 30 000 kjemiske stoff trengs det over ni millioner forsøksdyr. Det har både en økonomisk og en etisk side.

Onsdag 16. februar 2011

Lager smakskart for fisk

Forskere vil lage et sensorisk smakskart over ulike sjømatarter. Dermed kan vi lære mer om hvilke fiskearter som smaker mest bittert, salt, søtt, agurk eller emment.
Tirsdag 15. februar 2011

Kvikksølv øker i ferskvannsfisk

Til tross for at kvikksølvutslippene i Europa er betydelig redusert, øker innholdet av kvikksølv i norsk ferskvannsfisk.

Torsdag 10. februar 2011

Fiskebein gir robust laks

Ved å bruke fiskebein som fosforkilde i laksefôr, vokser laksen bedre, skjelettet blir sterkere og miljøet spares for unødvendig forurensning.
Onsdag 09. februar 2011

Større enn størst

Verdens største fisk har fått enda mer å skryte av.

Søk etter miljøsertifiserte bedrifter og produkter

forskning.no nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning. Les mer

postadresse: pb. 5 Torshov, 0412 Oslo • besøksadresse: Sandakerveien 24 C (Myrens verksted), Bygg D3 • telefon: 22 80 98 90 • fax: 22 80 98 99 epost@forskning.no

Ansvarlig redaktør / daglig leder: Nina Kristiansen •  Redaksjonen  •  ©forskning.no 2010  •  Redaktørplakaten

Annonsesjef: John Tvedt, telefon 97 18 20 40

Total: 2490.0 ms.