Žans Bodrijārs

( 1929 - 2007 )

Francija

Viens no sava laika ievērojamākajiem intelektuāļiem Žans Bodrijārs (Jean Baudrillard) dzimis 1929. g. Reimsā, Francijā. Sociologs, kultūras kritiķis postmodernisma teorētiķis. Bodrijārs ir pirmais savā ģimenē, kas izglītojas universitātē. Pirms doktora disertācijas socioloģijā aizstāvēšanas pasniedz vācu valodu Licejā, pēc tam ir socioloģijas pasniedzējs Nanteras (Nanterre) universitātē Parīzē; lasa arī lekciju kursus un vada seminārus ASV, Kanādā, Brazīlijā, Eiropā. Tomēr Bodijārs nav klasisks akadēmiķis; salīdzinoši vēlu viņš iekļūst universitātes apritē un dzīves laikā arvien vairāk attālinās no „universitātes stila” (tas lielā mērā izpaužas kā rūpīga, pēc iespējas bezkaislīga citu filosofu tekstu pētniecība), pievērsdamies tam, ko filosofi-akadēmiķi sauc par žurnālistiku - filosofiski-socioloģiskai sava laikmeta apcerei-kritikai. Visai skarbi kritizējis arī citus „postmodernistus”, piem., M. Fuko. Bodrijārs ir no tiem, kura personība un biogrāfijas detaļas nav

Autora darbi ¼ Satori kolekcijā

Simulakri un simulācija

Resursi internetā

http://www.egs.edu/faculty/jeanbaudrillard.html

tikušas plaši cilātas, iespējams, tāpēc, ka jau paši teksti ir pietiekami koši, skandalozi, pacilājoši apokaliptiski.

Ietekmes

50-60-to gadu karš Alžīrijā. Pirmo grāmatu (vienlaikus - disertāciju socioloģijā) „Lietu sistēma” („Le Système des Objets”) (1968.g.) iedvesmojusi Rolāna Barta semiotiskā kultūras analīze. Tiek saistīts arī ar Maršalu Makluanu (Marshall McLuhan) - XXgs. 60.tajos gados teju kulta personas statusā iecelto kanādiešu kultūras kritiķi un mēdiju teorētiķi; 80-tajos gados Ž. Bodrijārs tiek pat dēvēts par jauno Makluanu. Ekstravaganto, intriģējošo, provokatīvo, vietumis eksaltēto un pravietisko rakstības stilu Bodrijārs esot mācījies no M. Mausa (M. Mauss), Dž. Batī (G. Bataille), Ž. P. Sartra, F.Dostojevska, F. Nīčes, situacionistiem un sirreālisma, savukārt idejas smēlies marksismā, pastarpināti arī Feida rakstos un psihoanalīzē. Vēl - Klods Levī-Stross, Luiss Altusērs, Žaks Lakāns, Žils Delēzs, Frankfurtes skola. 1968. g. maija studentu demostrācijas Parīzē. Līdzinieki: Žans Fransuā Liotārs, Pjērs Burdjē, Žils Ļipoveckis, Gijs Debors, turpat arī Žaks Deridā, Jūlija Kristeva. Mišels Fuko u.c.

Bodrijāra domas attīstībā nosacīti nošķiramas trīs fāzes: postmarksisms, sociolingvistika un tehno-pravietisms. Agrīnajos darbos skatīta patērētāju sabiedrības veidošanās, kā tā rada jaunu vērtību, nozīmju un darbības pasauli. Saskaņā ar Bodrijāru, XX gs. pirmajā pusē ir sācies jauns vēstures posms, jauns laikmets, kurā precēm vairs nepiemīt tikai pielietojuma vērtība vai apmaiņas vērtība (kā Marksa teorijā), bet arvien lielāka nozīme ir zīmes vērtībai (sign-value). Jaunajam laikmetam, protams, nepieciešama arī jauna sociāla teorija, kurā pienācīgā vieta ierādīta valodai, zīmēm un komunikācijai - fenomeniem, kurus nespēj aprakstīt uz ekonomiku reducējošais marksisms. 70-to gadu sākuma darbos zīme vairs neparādās tikai kā nozīmīgs sociālās un ekonomiskās darbības ietekmējošs faktors - laikmetīgajā pasaulē saikne starp realitāti un apzīmētāju ir neatgriezeniski sarauta, zīme pilnībā stājas realitātes vietā. Dienas kārtībā parādās tādi jēdzieni kā simulakri, simulācijas, hiperrealitāte, implozija, kā arī mēdiji, informācija, zinātne, jaunās tehnoloģijas, kas ir jaunās mākslīgās, modelētās realitātes - pilnīgi jaunas sabiedriskās organizācijas, domāšanas un pieredzes formu - radīšanas instrumenti. Jaunajā laikmetā ir izzudusi atšķirība starp īsto-neīsto, reālo-iedomāto. To robežas ir izplūdinātas. Ideoloģija vairs nepastāv kā melīga struktūra, kas aizsedz patieso, realitāti, bet gan pilnīgi aizstāj realitāti, ir tās simulakrs, hiperrealitāte. Plašsaziņas līdzekļi nevis vienkārši izplata melīgu, tendenciozu informāciju, bet konstruē pilnīgi jaunu realitāti, kurā tiek simulēti skandāli, politika, kari, cilvēku privātās dzīves. Un tā uz priekšu, uzņemot ātrumu. Obligātā literatūra XX gs. beigās dzimušajiem.

Anda Bakl

Parakstīties uz ¼ Satori jaunumiem

Portālu atbalsta:


Biedrība Ideju Forums

Portālu privāti atbalstījuši:

  • • Agita Draguna – Agnese Krivade – Agnese Šmite – Aija Grahoļska – Ainārs Felcis – Ainārs Sauka – Aleksandrs Apinis – Alla Eglīte – Anda Muceniece – Andris Priedītis – Andra Rubene – Andris Rubīns – Andris Vītoliņš – Anete Melece – Anna Auziņa – Anne Sauka – Antra Krūmiņa – Antra Martinsone – Arnis Balčus – Artūrs Gailītis – Arvils Ašeradens – Astra Meklere – Baiba Bendika – Baiba Zīle – Bonifācijs Daukšts – Dace Rukšāne–Sčipčinska – Dace Saule-Pfaff – Dagmāra Beitnere – Daiga Zirnīte – Daina Sirmā – Dainis Kreilis – Diāna Elizabete Makveja – Dina Spule – Dzintars Kalniņš – Edgars Skulte – Edmunds Sprūdžs – Edmunds Vanags – Egīls Levits – Elīna Auzāne – Eva Alberte – Evija Apine – Gastons Čaksters – Ginta Elksne – Gints Knoks – Guna Bazone – Gunta Sloga – Guntis Stirna – Gustavs Strenga – Ģirts Dundurs – Ģirts Jānis Zēgners – Helēna Demakova – Henrieta Verhoustinska – Ieva Bērziņa-Andersone – Ieva Lešinska–Geibere – Ieva Līne – Ieva Sniedze – Ieva Strazdiņa – Ieva Vītola – Igors Gubenko – Ilva Everte – Ilze Brēmere – Ilze Kampe – Ilze Millere – Inese Neļķe – Inga Indriksone – Inga Paparde – Ingrīda Siedze – Inguna Miļūna– Ingus Rūķis – Ingūna Beķere – Inta Liepa – Inguna Balode – Irēna Janpaule – Ivars Ījabs – Iveta Kažoka – Īrisa Zvagule – Jana Šakare – Jānis Garančs – Jānis Oga – Jānis Ošlejs – Jānis Rokpelnis – Jēkabs Nīmanis – Jolanta Pētersone – Jūlija Dibovska – Kaspars Znotiņš – Katrīna Puriņa – Kārlis Gertmanis – Kārlis Rokpelnis – Klāvs Sedlenieks – Kristaps Kvelde – Krišjānis Zeļģis – Laura Adamoviča – Laura Brīvība – Liene Krūmiņa – Liesma Ose – Ligija Rubene – Līga Felta – Linda Austere – Linda Pavlovska – Madara Alberte – Madara Fridrihsone – Maija Burima – Maima Grīnberga – Marta Herca – Matilde Mētra – Māra Lāce – Māris Bērziņš – Māris Kalve – Mārīte Stikāne – Mārtiņš Barinskis – Mārtiņš Saulespurēns – Nora Ikstena – Oskars Rozenbergs – Osvalds Zebris – Pauls Daija – Pāvils Jurjāns – Pēteris Pūrītis – Raimonds Aleksejenko – Raimonds Briedis – Reinis Markvarts – Renāte Jerčaka – Rita Meinerte – Rita Treija – Ruta Reča – Rūta Mežavilka – Sandra Spūle – Sanita Briežkalne – Santa Skujiņa – Sarmīte Ēlerte – Sarmīte Kolāte – Selga Goldmane – Sergejs Timofejevs – Simons Kozlinskis – Snorre Karkkonen Svensson – Tīna Kempele – Toms Kokins – Uldis Priede – Uldis Rutkaste – Undīne Balode – Vairis Strazds – Valdis Felsbergs – Valters Bruss – Viestarts Gailītis – Vineta Berga un 21 ziedotāji, kas vēlējās palikt anonīmi.
  • Kopš 22.02.2011. kopā saziedoti
    4004 LVL
  • Informācija atjaunināta 28.04.2011.
    plkst. 13.00

Partneri:

Portāls Delfi

Žurnāls Rīgas Laiks

Portāls Politika.lv

Radio Klasika