Pàpa Airbase i Ungern där HAW, Heavy airlift wing, är placerad.

Ungern – Heavy Airlift Wing

Heavy Airlift Wing, HAW, är ett multinationellt förband, där Sverige ingår som näst största nation med en andel som uppgår till 550 flygtimmar per år. Övriga elva länder i samarbetet är: Bulgarien, Estland, Finland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovenien, Ungern och USA. 

Förbandet opererar transportflygplanet Boeing C-17 Globemaster III, vilka levererades nya från fabrik för att användas av HAW under sin beräknade livstid på trettio år. Förbandet är baserat i Pápa, Ungern.

De svenskar som arbetar på den ungerska basen är där mellan två och fyra år innan det är dags att byta personal. Åtagandet för Sverige sträcker sig totalt över en trettioårig period. Länderna bemannar positionerna i förbandet i förhållande till sin andel i projektet.
För Sveriges del innebär det drygt 20 befattningar över tiden.

Sammanlagt består det operativa förbandet av cirka 130 personer. På plats finns det svenska piloter, lastmästare, flying crew chiefs, underrättelseofficerer, logistikpersonal, flygsäkerhets-materielpersonal, flygklarerare/planerare, kvalitetsansvariga och personal med ansvar för säkerheten för flygplanen. Dessutom finns det ett svenskt logistikstöd i form av ett National Support Element, NSE, bemannat med två personer. Fram till sommaren 2011 är överste Fredrik Hedén ställföreträdande flottiljchef för HAW.

 

Högkvarteret
Informationsstaben
08 - 788 75 00
webbredaktionen@mil.se

Stäng

Ungern