Home (四)台灣3000公尺以上高山名列表

訪客計數

Since 2008.9, reset counter 2010.6
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter今日610
mod_vvisit_counter昨日3991
mod_vvisit_counter這星期610
mod_vvisit_counter上星期25937
mod_vvisit_counter這個月9472
mod_vvisit_counter上個月107438
mod_vvisit_counter全部統計1483842

We have: 39 guests, 5 bots online
Your IP: 207.241.237.214
Mozilla 5.0, 
Today: 2011-09-03

 

 
      全 台 灣 標 高 3000 公 尺 以 上 之 山 岳 
高度 NO  山岳名稱   標高  新高    高度 NO  山岳名稱   標高  新高 
1 玉 山  3950 3952   130 巴巴山南峰  3260 3277
2 玉 山 北 峰  3920 3858   131 太魯那斯山  3260 3200
3 玉山北北峰  3910 3833   132 雲峰東北峰  3260 3255
4 玉 山 東 峰  3900 3869   133 石門山北峰  3260 3270
5 玉山三叉峰  3900 3900   134 鷹 子 嘴 山  3260 3262
6 玉 山 南 峰  3900 3844   135 劍 南 尖 山  3260 3280
7 雪 山  3884 3886   136 萬東山西峰  3257 3258
8 秀 姑 巒 山  3880 3800   137 黃當擴山中峰  3251 3172
9 雪山北角峰  3880 3880   138 雪 山 西 峰  3249 3265
10 馬博拉斯山  3800 3765   139 屏 風 山  3248 3250
11 大 水 窟 山  3780 3630   140 小 關 山  3248 3249
12 大水窟山北峰  3780 3628   141 喀西帕南山  3248 3276
13 南 湖 大 山  3740 3742   142 大 南 山  3246 3239
14 凱蘭特崑山  3735 3730   143 黃 當 擴 山  3245 3196
15 東 小 南 山  3709 3711   144 喀西帕南山北高坪  3240 3264
16 中 央 尖 山  3703 3705   145 恐 龍 尖  3240 3230
17 雪 山 北 峰  3702 3703   146 溪 頭 山  3240 3272
18 馬 特 蘭 山  3690 3660   147 轆轆山東峰  3240 3240
19 凱蘭特崑北山  3686 3680   148 望 崖 山  3240 3307
20 關 山  3666 3668   149 白 姑 西 峰  3240 3251
21 南湖大山東峰  3637 3632   150 鋸 山  3240 3290
22 穆特勒布山  3620 3626   151 牧 山  3239 3241
23 奇萊主山北峰  3605 3608   152 卑南主山西北峰  3236 3230
24 中央尖山東峰  3600 3580   153 石 門 山  3236 3237
25 向 陽 山  3600 3603   154 玉 山 前 峰  3236 3239
26 大 劍 山  3593 3594   155 斷 稜 西 山  3220 3313
27 南湖大山北峰  3580 3592   156 屏風山中峰  3220 3243
28 南湖中南峰  3575 3565   157 塔 關 山  3220 3222
29 雲 峰  3562 3564   158 馬西山南峰  3220 3220
30 馬利利加南山  3560 3546   159 斷 稜 東 山  3219 3290
31 奇 萊 主 山  3559 3560   160 無 雙 山  3217 3231
32 南湖東北峰  3553 3550   161 劍 山  3216 3253
33 玉山小南峰  3540 3582   162 北 面 山 3214 3167
34 翠池三岔山  3540 3610   163 馬 比 杉 山  3209 3211
35 品 田 山  3536 3524   164 頭鷹山北峰  3201 3256
36 南 湖 北 山  3535 3536   165 無明山西峰  3200 3200
37 雪 山 南 峰  3532 3500   166 北 畢 祿 山  3200 3193
38 大 雪 山  3529 3530   167 白姑大山三叉峰  3200 3200
39 玉 山 西 峰  3528 3490   168 雪 山 東 峰  3199 3201
40 奇 峻 山  3517 3519   169 耶 巴 奧 山  3196 3192
41 頭 鷹 山  3508 3510   170 無明山東峰  3188 3187
42 駒 盆 南 峰  3506 3432   171 能高主山北峰  3183 3184
43 陶 塞 峰  3500 3500   172 駒盆山中峰  3182 3157
44 雲 峰 中 峰  3500 3510   173 小關山北峰  3180 3239
45 南湖大山東南峰  3500 3462   174 拔托諾府山  3180 3165
46 大雪山南峰  3500 3490   175 詩 崙 山  3180 3210
47 馬里亞文路山  3497 3483   176 義西請馬至山  3179 3245
48 東 郡 大 山  3495 3619   177 關 山 嶺  3174 3176
49 三 叉 山  3494 3496   178 海 諾 南 山  3173 3175
50 大 霸 尖 山  3490 3492   179 中 雪 山  3172 3173
51 南湖大山南峰  3480 3470   180 內 嶺 爾 山  3172 3270
52 南大水窟山  3480 3381   181 閂 山  3167 3168
53 雪山西南峰  3462 3471   182 喀西帕南山西峰  3167 3187
54 馬里亞文路東峰  3460 3444   183 連 里 山 西 峰  3162 3161
55 無 明 山  3449 3451   184 志 摩 山  3160 3140
56 巴 巴 山  3448 3449   185 甘 薯 南 峰  3160 3157
57 匹 匹 達 山  3448 3440   186 馬路巴拉讓山  3160 3250
58 布 秀 蘭 山  3440 3438   187 甘 薯 峰  3156 3158
59 大雪山北峰  3440 3437   188 白姑大山西南峰  3150 3171
60 向 陽 北 山  3440 3430   189 西 合 歡 山  3144 3145
61 馬 西 山  3429 3443   190 磐石山中峰  3143 3154
62 八 通 關 山  3422 3335   191 連 理 山  3142 3136
63 宇 達 佩 山  3421 3512   192 大南山北峰  3141 3148
64 素 密 達 山  3420 3517   193 尖 山  3140 3190
65 奇 萊 池 山  3418 3430   194 卑 南 南 山  3140 3180
66 關 山 北 峰  3417 3429   195 屏風山南峰  3140 3183
67 合 歡 主 峰  3416 3417   196 審 馬 陣 山  3140 3141
68 卡 羅 樓 山  3414 3380   197 塔比拉北山  3136 3113
69 巴紗拉雲山  3412 3402   198 喀西帕南山南峰  3134 3165
70 合歡山東峰  3410 3421   199 喀 拉 業 山  3132 3133
71 中央尖山西峰  3410 3412   200 新 仙 山  3127 3120
72 釜碗山西峰  3407 3417   201 干卓萬東南峰  3126 3130
73 可樂可樂安山  3402 3520   202 盧利拉駱山  3122 3175
74 中 霸 尖 山  3400 3392   203 紅崖山北峰  3120 3210
75 小 霸 尖 山  3400 3418   234 紅 崖 山  3120 3200
76 雲 峰 東 峰  3400 3404   205 卑南主山西峰  3120 3030
77 北 合 歡 山  3400 3422   206 太魯閣大山西峰  3118 3121
78 東 巒 大 山  3400 3468   207 卡 賀 爾 山  3118 3100
79 奇萊主山東峰  3400 3396   208 庫哈諾辛山  3114 3115
80 馬 乃 可 山  3390 3326   209 加 利 山  3111 3112
81 黃當擴南山  3388 3348   210 白 石 山  3108 3110
82 南 玉 山  3381 3383   211 磐 石 山  3105 3106
83 弓 水 山  3381 3374   212 怕 托 魯 山  3100 3101
84 上 躑 躅 山  3381 3250   213 可 汗 山  3100 3080
85 郡 東 山  3380 3477   214 馬路巴拉讓西峰  3100 3200
86 八通關山西峰  3380 3245   215 北 大 武 山  3090 3092
87 布陳西崙山  3380 3384   216 駒 盆 山  3089 3109
88 儲 山  3379 3437   217 轆轆山南峰  3081 3089
89 志佳陽大山  3378 3340   218 人 待 山  3080 3110
90 奇 萊 裡 山  3371 3383   219 丹大山東峰  3074 3140
91 畢 祿 山  3370 3371   220 下 躑 躅 山  3072 3000
92 東 霸 尖 山  3363 3360   221 立 霧 主 山  3069 3070
93 南 雙 頭 山  3360 3356   222 志摩山西峰  3069 3100
94 南雙頭山東峰  3360 3360   223 塔 芬 山  3068 3070
95 奇萊主山南峰  3357 3358   224 安 東 軍 山  3067 3068
96 磐石山西峰  3357 3335   225 卑南主山東峰  3065 3050
97 卓 社 大 山  3343 3369   226 盧利拉駱西峰  3060 3123
98 白 姑 大 山  3341 3341   227 光 頭 山  3059 3060
99 本 鄉 山  3340 3447   228 林 專 山  3052 3053
100 能高山南峰  3340 3349   229 玉 穗 山  3043 3045
101 塔比拉東山  3340 3358   230 鹿 山  3043 2981
102 鬼 門 關 峰  3340 3380   231 望 鄉 山  3041 3241
103 巴 都 服 山  3338 3345   232 雙 子 山  3040 3049
104 布 干 山  3335 3339   233 馬西巴秀山  3040 3022
105 桃 山  3324 3325   234 布拉克桑山  3036 3020
106 新 康 山  3324 3331   235 羊 頭 山  3033 3035
107 八通關山東峰  3322 3181   236 巴 沙 灣 山  3028 3029
108 魔 堡 來 山  3320 3290   237 西 巒 大 山  3028 3081
109 佳 陽 山  3313 3314   238 塔芬山南峰  3026 3017
110 天南克朗山  3310 3404   239 黑 岩 山  3022 2980
111 火 石 山  3308 3310   240 喀西帕南山北峰  3021 3022
112 油 婆 蘭 山  3304 3208   241 白姑東南峰  3021 3033
113 池 有 山  3301 3303   242 九 華 山  3072 3060
114 奇萊主山南南峰  3300 3311   243 關 門 北 山  3020 3022
115 布伕奇寒山  3299 3290   244 畢祿山南峰  3017 3041
116 伊 澤 山  3296 3297   245 雲 水 山  3010 3013
117 卑 南 主 山  3293 3295   246 僕落西擴山  3009 3055
118 郡大山北峰  3292 3263   247 清 水 山  3007 3018
119 干 卓 萬 山  3282 3284   248 牡 丹 岩 山  3005 2980
120 太魯閣大山  3282 3283   249 烏可冬克山  3005 3022
121 馬里亞文路北峰  3280 3210   250 阿尾那來山  3001 3061
122 卑南主山北峰  3280 3267   251 六 順 山  3000 2999
123 郡 大 山  3278 3250   252 南 馬 洋 山  3000 2980
124 轆 轆 山  3277 3279   253 白姑大山中峰  3000 3049
125 鈴 鳴 山  3271 3272   254 白姑大山東峰  3000 3036
126 裡 門 山  3266 3340   255 可汗山東峰  3069 3027
127 卓社大山東峰  3266 3240   256 釜 碗 山  2999 3000
128 能 高 山  3261 3262   257 阿 巴 拉 山  2980 3044
129 丹 大 山  3260 3340   258 金 子 山  2936 3005
 
高雄市百岳山協會
辦公時間:AM10:00~12:00 PM1:00~5:00 夜間辦公:(星期五)PM8:00-10:00 電話:(07)5216027 傳真:(07)5212334
下班後有事聯絡請打以下電話:
總幹事:0911-888-535(洪先生)
常務理事:0937-327-988(蔡先生) 副總幹事:0937-620-732(陳先生)
辦公地址:高雄市鹽埕區必信街92巷4號 電話:(07)5216027 EMail:kh.baiye@msa.hinet.net