Menu Content/Inhalt
Esileht
Meie Kirik


"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)

UUDIS: Mitmed Eesti teoloogid on ühinenud humanistliku kristluse manifestiga
Autor: uudistetoimetus   
esmaspäev, 19 september 2011

Eesti Kirikute Nõukogule ning kõigile kirikutele ja kogudustele suunatud humanistliku kristluse manifestis avaldatakse muret mitmes kirikus kasvava autoritaarsuse, suletuse ja sallimatuse pärast ning soovitakse, et kirik oleks tänapäevane, demokraatlik ja avatud.

Manifesti koostaja ja allakirjutanute arvates vastandub humanistlik kristlus sellistele kristluse vormidele, mis ei tunnista inimese õigust ise otsustada, vaid nõuab pimedat allumist kiriklikele autoriteetidele.

„Peame kahetsusväärseks, et üks osa vaimulikke üritab selliseid ristiusukäsitlusi suruda peale kõigile kiriku liikmetele, püüdes hävitada arvamuste mitmekesisust  kirikus. Taunime kirikus levivat vihakõnet ning selle põhjendamist ja õigustamist Piibliga,“ öeldakse manifestis.

Manifesti esitajad sõnastavad oma nägemuse kirikust ja kristlusest kuue teesina, milles muuhulgas nõutakse „arvamuste ja mõtteviiside mitmekesisust“ kirikus, öeldakse lahti „fundamentalistlikust“ piiblitõlgendusest ja rõhutatakse, et kirikus on võrdsed kõik inimesed sõltumata soost, haridusest, sotsiaalsest positsioonist, seksuaalsest orientatsioonist jne.

Manifesti on koostanud EELK vaimulik teoloogiadoktor Jaan Lahe ning sellele on esimeste seas alla kirjutanud mitmed tuntud teoloogid ja õppejõud nagu Ain Riistan, Urmas Nõmmik ja Riho Saard, religiooniõpetaja Toomas Jürgenstein jt.

„Humanistliku kristluse manifestiga“ võib tutvuda siin.

 
Järgmine >