HomeSearchSitemap

Izbornik

Biskupski ordinarijat

Biskupijske ustanove

Biskupije

Svećenička godina

Pavlova godina

Službeni vjesnik

Direktorij

Hercegovački slučaj

Župa Blagaj-Buna

Župa Čapljina

Župa Grljevići

Župa Jablanica

Župa Nevesinje

Župa Ploče-Tepčići

Međugorski fenomen

KIUM

Marko Milanović

Adresar
 Linkovi Župa Blagaj-Buna
     Osnutak. Župu u Blagaju osnovao je, dijeljenjem od mostarske i prenjske župe, 23. studenoga 1891. dijecezanski biskup Paškal Buconjić. U tadašnji sastav župe, prema Šematizmu iz 1892. godine, ušlo je ovih 20 sela i mjesta: Blagaj, Bivolje Brdo, Bišina, Bojište, Buna, Dračevice, Gnojnice, Gubavica, Hodbina, Kamena, Kočine, Kosor, Malo Polje, Nevesinje, Obalj, Obrnja, Rabina, Ulog, Vranjevići, Zaton, Žuberin.[1] Neka od ovih mjesta poslije su ušla u sastav svojih novoosnovanih župa, tj. nisu više pripadala župi Blagaj.
     Dijecezanska župa. Blagaj je jedna od 12 župa Mostarsko-duvanjske biskupije. Prema svečanoj odluci, koju je bio predložio tadašnji biskup fra Paškal Buconjić, a odobrio papa Leon XIII. 1899. godine, postojeća župa Blagaj namijenjena je biskupijskom kleru, tj. slobodnoga je raspolaganja Biskupova.[2]
     U čudnim manevrima 1923. godine sve je vraćeno na razdoblje prije 1899. godine, ali samo "ad nutum S. Sedis", dok Sveta Stolica drukčije ne odredi.
     U dekretu "Romanis Pontificibus" iz 1975. godine izričito stoji: "Časni oci franjevci, u roku jedne godine od dana objave ovog Dekreta, trebaju predati sami biskupijskom kleru župe Blagaj, Jablanica, Ploče i Nevesinje".[3] To je trebalo učiniti 1976., ali nije učinjeno.
     Dana 16. studenoga 1998. generalni ministar Franjevačkoga reda i mjesni biskup pismom su najavili primopredaju župe Blagaj iz franjevačke u biskupijsku upravu za 21. veljače 1999. Župnik fra Petar Vlašić uredno je predao župne matice u provincijalat i odatle je zamjenik generala, fra Stephan Ottenbreit, potpisom, predao Matice i druge župne knjige, 21. veljače 1999., dijecezanskomu biskupu.
     Bivši franjevac Mile Vlašić, isključen iz Franjevačkoga reda 1999. godine i suspendiran od bogoslužja, unosi nered u župu, zavodeći za sobom dio vjernika kojima nezakonito i svetogrdno dijeli sakramente.   
     Župna crkva građena je od 1906. do 1908. Naslov crkve: Presveto Trojstvo. Župni stan podignut 1911. Crkveni zvonik 1933. Kameni oltar postavljen je 1956.
     Nakon posljednjega rata (1992.-1995.) prešlo se na gradnju novoga pastoralnog centra na Buni s novom crkvom, jer je stara župna crkva u Blagaju u ratu jako oštećena a i velik broj katolika oko Blagaja iselio. Buna je postala novi centar i time što se s okolnim naseljima brojčano povećavala i naseljavala izbjegličkim stanovništvom iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine. Na 10. kilometru idući od Mostara prema Čapljini, na mjestu gdje se Buna ulijeva u Neretvu, tj. na glavnoj prometnici M17, i na skretnici prema Stocu, uza samu cestu, nalazi se Pastoralni centar blaženoga Alojzija Stepinca. Tu je podignuta nova crkva, još nedovršena ali u kojoj se odvijaju crkveni obredi. To je sada centar župe Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna, koji se sastoji od crkve za privremeno korištenje, župnoga stana, pomoćnih prostorija, igrališta i nove, još nedovršene župne crkve.
     Župa danas graniči s osam susjednih župa: sv. Petra i Pavla i sv. Ivana – Mostar, Velike Gospe – Nevesinje, sv. Ivana Krstitelja – Stjepan Krst, sv. Petra i Pavla – Rotimlja, sv. Josipa Radnika – Domanovići, sv. Ante – Ploče-Tepčići i sv. Ivana Glavosjeka – Gradina.
     Današnja su zgusnuta naselja i manja sela, na broj 21: Blagaj, Kosor, Malo Polje, Dračevice, Gnojnice, Kočine, Kamena, Vranjevići, Buna, Hodbina, Lakševine, Petak, Potpetak, Kula, Sadovi, Mlinice, Brodari, Pijesak, Gubavica, Novo naselje i Ortiješ.
     Na području župe ima osam grobalja: Koto, Dračevice, Gnojnice, Kočine, Lakševine, Bunica, Vranjevići i Kamena. Svako groblje ima svoju kapelicu.
     Broj vjernika. Početkom 1892. godine župa je imala 161 dom i 1127 vjernika. Danas u sastav župe ulazi oko 750 katoličkih obitelji i preko 3.000 vjernika.  
     Duhovna zvanja iz župe Blagaj - Buna:
     Vid Puljić iz Hodbine, bogoslov Mostarsko-duvanjske biskupije, preminuo 1907. u Sarajevu.
     fra Ilija Puljić, rođen 1941., član Franjevačke kustodije u Chicagu, ređen 1969., djeluje u Kanadi.
     dr. Želimir Puljić, rođen 1947., zaređen za svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije 1974. u Rimu, dubrovački biskup od 1990. do 2010., zadarski nadbiskup od 2010.
      fra Marko Puljić, rođen 1954., član Franjevačke kustodije u Chicagu, ređen 1981., djeluje u Americi.
     fra Tomislav Puljić, rođen 1974., član Hercegovačke franjevačke provincije, ređen 2000., župni vikar na Širokom Brijegu.
     Robert Perić, rođen 1992., četvrti razred gimnazije u Travniku.
     Elvira Lovrić, milosrdnica, iz Dračevica, na službi u Mostaru.
 Župnici župe Blagaj-Buna od osnutka do danas (1891.-2010.), prema maticama:
 
1.     Fra Venceslav Bašić (1891.-1893.)
2.     Fra Pio Knezović (1893.-1899.)
3.     Don Frano Milićević (1899.-1903)
4.     Don Andrija Aničić kao upravitelj župe (1903.-1904.), kao župnik (1904-1905)
5.     Fra Ivan Božić (1905.-1919.)
6.     Fra Ćiril Ivanković (1919.)
7.     Fra Konstantin Jukić (1919.-1921.)
8.     Fra Jako Jukić (1921.-1925.)
9.     Fra Gojko Penavić (1925.-1928.)
10.   Fra Zvonko Mandurić (1928.)
11.   Fra Jako Križić (1928.-1929.)
12.   Fra Mile Miloš (1929.-1931.)
13.   Fra Valenitn Zovko (1931.-1932.)
14.   Fra Vencel Kosir (1932.)
15.   Fra Ljudevit Vego (1932.-1933.)
16.   Fra Mladen Bubalo (1933.-1938.)
17.   Fra Petar Bakula (1938.-1939.)
18.   Fra Vlado Vlašić (1939.-1945.)
19.   Fra Darinko Brkić (1945.)
20.   Fra Honorije Čilić (1945.-1947.)
21.   Fra Damjan Rozić (1948.)
22.   Fra Čedomil Škrobo (1948.-1952.)
23.   Fra Blago Karačić (1952.-1957.)
24.   Fra Vinko Dragićević (1957.-1960.)
25.   Fra Radoslav Granić (1960.-1965.)
26.   Fra Kamilo Milas (1965.-1978.)
27.   Fra Klement Galić (1978.-1981.)
28.   Fra Nedjeljko Martinović (1981.-1991.)
29.   Fra Petar Vlašić (1991.-1999.)
30.   Don Velimir Tomić (1999.)
31.   Msgr. Ivan Vukšić (1999.-2000.)
32.   Don Željko Majić (2000.-2006.)
33.   Don Ivo Šutalo (2006.-2009.)
34.   Don Bernard Marijanović (2010.-).


[1]Imenik svećenstva i župa Biskupija Mostarsko-duvanjske i Trebinjske za godinu 1892., sr. 17-18.
[2]  M. Perić, Hercegovačka afera, Mostar, 2002., str. 342.
[3]Ondje. str. 538.
   

Kontaktirajte nas


Biskupski ordinarijat Mostar

adresa:
   Nadbiskupa Čule bb. pp. 54,
   88000 Mostar
tel.:   036/334-050
fax:   036/334-080
e.mail: biskupija@cbismo.hr


Galerija

pogledajte foto,
audio i video
zapise u našoj galeriji

Karta župa

na interaktivnoj
karti možete vidjeti
župe u našim biskupijama

Službeni vjesnik

ovdje možete preuzeti
Službeni vjesnik
u .pdf formatu