Poradnik

Informacje

Portal klienta Awizacja

Oferta

Portal dostawcy

_______________

Oddział KWK "Ziemowit"

43-143 Lędziny
ul. Pokoju 4
tel.: 32 7167000,
fax: 32 7167504,
e-mail : ziemowit@kwsa.pl ( Telefony, e-mail )

Informacje ogólne o kopalni

Kopalnia „Ziemowit” została uruchomiona w grudniu 1952 roku. Zatrudnia około 4,4 tysiąca pracowników i produkuje rocznie ponad 4 miliony ton węgla.

Lokalizacja

Obszar górniczy kopalni „Ziemowit” znajduje się w południowo-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
Powierzchnia obszaru górniczego kopalni „Ziemowit” wynosi 64 km2.
Obszar Górniczy „Lędziny-I”, w obrębie którego KWK „Ziemowit” prowadzi eksploatację, zlokalizowany jest w województwie śląskim w granicach gmin miejskich: Lędziny, Bieruń, Imielin i gminy Chełm Śląski, należących do powiatu bieruńsko - lędzińskiego oraz miasta Mysłowice i w niewielkim fragmencie w granicach miast Tychy i Katowice.

Eksploatacja

Obecnie kopalnia „Ziemowit” prowadzi roboty górnicze na dwóch poziomach wydobywczych:

  • poziom II  (500 m),
  • poziom III (650 m).

Kopalnia posiada sześć czynnych szybów:

  • dwa główne szyby zjazdowo-materiałowe,
  • jeden główny szyb wydobywczy (skipowy),
  • trzy szyby wentylacyjne.

W kopalni eksploatację złóż węgla prowadzi się w całości systemem ścianowym z zawałem stropu. Wszystkie ściany eksploatacyjne wyposażone są w obudowę zmechanizowaną produkcji krajowej oraz wysokowydajne kombajny ścianowe i przenośniki zgrzebłowe.
Model wydobycia kopalni opiera się na wykorzystaniu ścian o wysokiej koncentracji wydobycia - tam gdzie pozwalają na to warunki geologiczne i górnicze.

Zagrożenia naturalne

KWK „Ziemowit” jest kopalnią bez zagrożenia metanowego, z umiarkowanymi zagrożeniami tąpaniami i wodnym oraz zagrożeniem wystąpienia pożarów endogenicznych.

Produkcja

Kopalnia „Ziemowit” jest największym w Kompanii Węglowej S.A. producentem miałów energetycznych. Poza tym oferuje również sortymenty grube i średnie.


2003-2011 Kompania Węglowa S.A.
40-039 Katowice, ul. Powstańców 30
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000057506
nr statystyczny REGON: 003473087, NIP: 634-012-51-23
wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 2.333.140.000,00 zł Map serwisu