Vissengids

Welkom bij de online vissengids. U kunt kiezen uit de Nederlandse zoetwater- of zeevissen. Beide gedrukte gidsen (Nederlandse zeevissen en Nederlandse zoetwatervissen) zijn te bestellen in onze webwinkel.

Nieuw: Vissengids App

  

Alle Nederlandse vissoorten op je iPhone of Android toestel! Klik hier voor meer informatie!


Bestel nu de vissengids

Terug naar het overzicht

Zalm

Zalm
Salmo salar, Linnaeus, 1758*
Gesloten tijd van 1 januari t/m 31 december
V
Lengte tot circa: 150 cm.

Toelichting

Herkenning 1 Er is een vetvin aanwezig. 2 Tussen de achterkant van de vetvin en de zijlijn liggen, geteld in de richting van de aangegeven pijl, 10-13 rijen schubben (de schub op de zijlijn niet meegeteld). 3 De bovenkaak loopt door tot onder het oog. Verspreiding Noord-Atlantische Oceaan, Noordzee en Oostzee. In Nederlandse kustwateren zeldzaam. Uit de Nederlandse rivieren is de oorspronkelijke zalmstand verdwenen, maar door uitzettingen in zijrivieren van Rijn en Maas wordt de zalm nu weer vaker gevangen. Leefwijze Zalm trekt in juni tot november vanuit zee de rivieren op om zich in de bovenloop van beken boven grind- en stenige bodems voort te planten. Na één of twee jaar trekken de jonge zalmen (‘parrs’) naar zee. Vanaf dat moment worden ze ‘smolts’ genoemd. Voedsel Hoofdzakelijk insecten(larven), kreeftachtigen en vis.
 Naamgeving: SalmonLachsSaumon atlantique

V Een "V" betekent dat de vissoort in de Visserijwet is opgenomen.

* Naam van de eerste auteur die de vissoort een wetenschappelijke naam gaf, en het jaar waarin dat gebeurde. Is de eerste wetenschappelijke naam nadien gewijzigd, dan staat de auteursnaam en het jaartal tussen haakjes.

Terug naar het overzicht

De determinatiesleutel van de Nederlandse zoetwater- of zeevissen bestaat uit twee delen: het eerste deel leidt tot de familie waartoe de soort behoort, het tweede tot de soort zelf. Voor een groot aantal soorten is een goede determinatie met de onderstaande sleutels alleen mogelijk met volwassen of bijna volwassen exemplaren.

Om wat voor vis gaat het?


Begin opnieuw

Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare kennisdocumenten. In elk kennisdocument wordt een overzicht gegeven van de kennis van de betreffende vis. Deze kennis betreft informatie over de systematiek, herkenning en determinatie, geografische verspreiding, de leefwijze, het voedsel, de voortplanting, ontwikkelingsstadia, migratie, specifieke habitat- en milieueisen, visserij, bedreigingen en beheer. Regelmatig worden nieuwe kennisdocumenten gepubliceerd.

Beschikbare kennisdocumenten

Aal of Paling
Aal of Paling
Anguilla anguilla
Atlantische steur
Atlantische steur
Acipenser sturio
Baars
Baars
Perca fluviatilis
Barbeel
Barbeel
Barbus barbus
Beekforel
Beekforel
Salmo trutta fario
Bittervoorn
Bittervoorn
Rhodeus amarus
Blankvoorn
Blankvoorn
Rutilus rutilus
Bot
Bot
Platichthys flesus
Bot
Bot
Platichthys flesus
Brasem
Brasem
Abramis brama
Diklipharder
Diklipharder
Chelon labrosus
Elft
Elft
Alosa alosa
Elft
Elft
Alosa alosa
Fint
Fint
Alosa fallax fallax
Fint
Fint
Alosa fallax
Gestippelde alver
Gestippelde alver
Alburnoides bipunctatus
Grote modderkruiper
Grote modderkruiper
Misgurnus fossilis
Haring
Haring
Clupea harengus
Kabeljauw
Kabeljauw
Gadus morhua
Karper
Karper
Cyprinus carpio carpio
Kolblei
Kolblei
Blicca bjoerkna
Kroeskarper
Kroeskarper
Carassius carassius
Kwabaal
Kwabaal
Lota lota
Meerval
Meerval
Silurus glanis
Pos
Pos
Gymnocephalus cernuus
Rivierdonderpad
Rivierdonderpad
Cottus gobio
Riviergrondel
Riviergrondel
Gobio gobio gobio
Schol
Schol
Pleuronectes platessa
Sneep
Sneep
Chondrostoma nasus
Snoek
Snoek
Esox lucius
Snoekbaars
Snoekbaars
Sander lucioperca
Spiegelkarper
Spiegelkarper
Cyprinus carpio carpio
Vlagzalm
Vlagzalm
Thymallus thymallus
Winde
Winde
Leuciscus idus
Zalm
Zalm
Salmo salar
Zeebaars
Zeebaars
Dicentrarchus labrax
Zeeforel
Zeeforel
Salmo trutta trutta
Zeelt
Zeelt
Tinca tinca