Nauka angielskiego bez dojeżdżania do szkoły!
 1. » kontakt
 2. » oferta
 3. » strona główna

znajdujesz się: studia » studia warszawa » uniwersytet warszawski
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
zobacz na mapie

48 22 552 00 00
E-mail do uczelni

» Misja UW
» Osiągnięcia

Ilość odsłon: 176589

 1. » Administracja
 2. » Afrykanistyka
 3. » Arabistyka
 4. » Archeologia
 5. » Astronomia
 6. » Audyt
 7. » Bezpieczeństwo narodowe / publiczne
 8. » Bibliotekoznawstwo
 9. » Bioinformatyka
 10. » Biologia
 11. » Biotechnologia
 12. » Chemia
 13. » Dziennikarstwo
 14. » Ekonometria
 15. » Ekonomia
 16. » Etnologia
 17. » Europeistyka
 18. » Farmacja
 19. » Filologia
 20. » Filologia angielska
 21. » Filologia białoruska
 22. » Filologia germańska
 23. » Filologia klasyczna
 24. » Filologia polska
 25. » Filologia romańska
 26. » Filologia rosyjska
 27. » Filologia ukraińska
 28. » Filologia włoska
 29. » Filozofia
 30. » Fizyka
 31. » Fizyka medyczna
 32. » Geografia
 33. » Geologia
 34. » Gospodarka przestrzenna
 35. » Hebraistyka
 36. » Historia
 37. » Historia sztuki
 38. » Iberystyka
 39. » Indologia
 40. » Informatyka
 41. » Iranistyka
 42. » Japonistyka
 43. » Kontrola finansowa w służbach publicznych
 44. » Koreanistyka
 45. » Kultura wschodu starożytnego (asyriologia, egiptologia, hetytologia)
 46. » Kulturoznawstwo
 47. » Lingwistyka
 48. » Logopedia
 49. » Marketing
 50. » Matematyka
 51. » Mediacje i negocjacje
 52. » Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno - Matematyczne
 53. » Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie
 54. » Międzywydziałowe Studia Filologiczno-Kulturoznawcze
 55. » Mongolistyka i tybetologia
 56. » Muzykologia
 57. » Ochrona środowiska
 58. » Pedagogika
 59. » Politologia
 60. » Polityka społeczna
 61. » Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 62. » Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami UE
 63. » Praca socjalna
 64. » Psychologia
 65. » Rachunkowość
 66. » Resocjalizacja
 67. » Sinologia
 68. » Socjologia
 69. » Statystyka
 70. » Teologia
 71. » Turkologia
 72. » Ugrofinistyka
 73. » Wiedza o społeczeństwie
 74. » Wycena nieruchomości
 75. » Zamówienia publiczne
 76. » Zarządzanie
 77. » Zarządzanie finansami
 78. » Zarządzanie nieruchomościami
 79. » Zarządzanie oświatą
 80. » Zarządzanie projektami informatycznymi i biznes elektroniczny
 81. » Zarządzanie sprzedażą
 82. » Zarządzanie w administracji
 83. » Zarządzanie w kulturze
 84. » Zarządzanie w służbie zdrowia
 85. » Zarządzanie zasobami ludzkimi

Podyplomowe Studium Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Studia stacjonarne wieczorowe zaoczne
licencjackie
inżynierskie
jednolite magisterskie
magisterskie uzupełniające
podyplomowe 2150.00 pln 2150.00 pln

O kierunku

1.System studiów: zaoczne
Czas trwania: 2 lata
Limit miejsc: 70 osób
Studia są płatne.

Studium przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych - wszystkich kierunków i dziedzin kształcenia - którzy uzyskali dyplom magisterski. Program kształcenia obejmuje podstawowe przedmioty z zakresu nauki o komunikowaniu oraz zajęcia o charakterze warsztatowym przygotowujące do wykonywania zawodu dziennikarza i rzecznika prasowego.
W ramach studiów proponujemy wszystkim zainteresowanym mediami kształcenie w następujących specjalizacjach: prasowej, radiowej, telewizyjnej i w Laboratorium Reportażu.
Słuchacze spotykają się w weekendy, dwa razy w miesiącu, od października do czerwca.
Ukończenie Studium wymaga napisania pracy dyplomowej, której tematyka związana jest z dziennikarstwem lub nauką o komunikowaniu.

Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych pracowniach: studiu telewizyjnym i radiowym, pracowni fotograficznej i agencyjnej, a prowadzą je doświadczeni praktycy - mistrzowie polskiego dziennikarstwa. Są to m.in. red. Krzysztof Mroziewicz, red. Krystyna Goldbergowa, o. Wacław Oszajca, red. Janina Jankowska, red. Wiktor Legowicz, Marek Niedźwiedzki, Roman Czejarek, Maciej Drygas (Laboratorium Reportażu), Andrzej Brzozka.
Warsztaty prowadzą także dziennikarze pism opiniotwórczych, Polityki, Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, dziennikarze Polskiego Radia i TVP, wśród nich red. Andrzej Bober, red. Włodzimierz Szaranowicz, red. Iwona Kubicz.

Wykłady i konwersatoria medioznawcze (wspólne dla wszystkich specjalizacji, por. program szczegółowy) prowadzą pracownicy Instytutu Dziennikarstwa, m.in. prof. Janusz Adamowski, dyrektor ID, dr hab. Tadeusz Kowalski prof. Jerzy Bralczyk, prof. Maciej Mrozowski, prof. dr hab. Małgorzata Marcjanik-Dąbkowska, prof. Wiesław Władyka, dr Barbara Mąkosa-Stępkowska, doc. dr Grażyna Majkowska, kierownik Studium. W Laboratorium Reportażu, kierowanym przez red. Marka Millera, Słuchacze pracują pod kierunkiem m.in. Tadeusza Słobodzianka, Tadeusza Rolkego, Andrzeja Sapiji, Marka Nowakowskiego.

Informacji o studiach i zasadach rekrutacji udziela sekretariat Studium, tel. (22) 55 20 225 i Laboratoriu Reportażu - www.reporter.edu.pl 55 22 904, 0 502 825 492.

2. Studia dwusemestralne, w trybie wieczorowym, prowadzone w języku polskim
Studia są płatne: 2150 PLN za semestr.
Limit miejsc: 50 osób
(studia są uruchamiane przy zgłoszeniu się co najmniej 30 osób)

Studia te będą łączyć teorię obejmującą takie przedmioty jak np. komunikowanie masowe, podstawy reklamy, public relations, komunikowanie interpersonalne, gatunki dziennikarskie, prawo prasowe i autorskie, język wypowiedzi dziennikarskiej, retorykę i erystykę, a także rozbudowane w proporcji do zajęć teoretycznych zajęcia praktyczne odbywające się m.in. w studiu radiowym i telewizyjnym.
Absolwent tych studiów powinien być przygotowany do tego, aby wykorzystując swoje dotychczasowe wykształcenie zajmować się redagowaniem serwisów agencyjnych, wykonywać różne funkcje w zespołach realizujących programy radiowe i telewizyjne, w tym samodzielnie nagrywać migawki, gromadzić materiały pochodzące z różnych źródeł. Dzięki zdobytym umiejętnościom warsztatowym winien mieć także podstawy związane z nagrywaniem materiałów na nośniki i emisją programów. Studia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej, na podstawie której absolwenci uzyskująświadectwo ukończenia Podyplomowych Wieczorowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Studia kierowane są do wszystkich, którzy posiadają dyplom magistra lub licencjata i chcieliby bliżej zetknąć się ze specyfiką zawodu dziennikarskiego, zależy im więc nie tylko na zajęciach teoretycznych, ale i na umiejętnościach warsztatowych.

Zajęcia

Semestr I

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Rodzaj zajęć Forma zaliczenia
1. Teoria komunikacji społecznej 15 wykład egzamin
2. Polski system medialny 15 wykład egzamin
3. Zagraniczne systemy medialne 15 wykład egzamin
4. Gatunki dziennikarskie 15 konwersatorium zaliczenie/o
5. Język wypowiedzi dziennikarskiej 15 wykład egzamin
6. Prawo prasowe 15 wykład egzamin
7. Specjalizacje radiowa, telewizyjna, prasowa, agencyjna, foto, dziennikarstwo on-line 45 ćwiczenia zaliczenie

Semestr II

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Rodzaj zajęć Forma zaliczenia
1. Ekonomika mediów 15 wykład egzamin
2. Podstawy reklamy 15 wykład zaliczenie/o
3. Etyka dziennikarska 15 wykład zaliczenie/o
4. Public relations 15 wykład zaliczenie/o
5. Prawo autorskie 15 wykład egzamin
6. Retoryka i erystyka 15 konwerasorium zaliczenie/o
7. Wykład monograficzny 15 wykład zaliczenie/o
8. Specjalizacje radiowa, telewizyjna, prasowa, agencyjna, foto oraz dziennikarstwo on-line wraz z seminarium dyplomowym 30 ćwiczenia egzamin

Razem 270 godzin

 

Rekrutacja

1. Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Rodzaj studiów: podyplomowe
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata
Studia są płatne.

Termin przyjmowania dokumentów na studia

Dyżury komisji rekrutacyjnej i przyjmowanie dokumentów na studia odbędą się w dniach od 7 do 18 września w sali 218. Godziny przyjęć zainteresowanych:
 •  I tydzień: 10:00-14:00
 • II tydzień: 12:00-16:00

Studium przeznaczone jest dla absolwentów szkół wyższych - wszystkich kierunków i dziedzin kształcenia - którzy uzyskali dyplom magistra lub licencjata.
Program kształcenia obejmuje podstawowe przedmioty z zakresu nauki o komunikowaniu oraz zajęcia o charakterze warsztatowym, przygotowujące do wykonywania zawodu dziennikarza.

W ramach studiów proponujemy wszystkim zainteresowanym mediami kształcenie w następujących specjalizacjach: prasowej, radiowej, telewizyjnej i w Laboratorium Reportażu.
Słuchacze spotykają się w piątki od 16.00 i soboty (specjalizacja LR również w niedziele), średnio dwa razy w miesiącu, od października do czerwca. Zajęcia praktyczne odbywają się w studiu radiowym i telewizyjnym, pracowni fotograficznej. Wykładowcami są, oprócz etatowych pracowników Instytutu Dziennikarstwa także wybitni dziennikarze, m.in. Krzysztof Mroziewicz (warsztat publicysty politycznego), Anna Marszałek (dziennikarstwo śledcze), Jacek Snopkiewicz (gatunki dziennikarskie), Zbigniew Mentzel, Bartek Chaciński (publicystyka kulturalna), o. Wacław Oszajca (publicystyka religijna), Piotr Mucharski (kultura wywiadu).

Ukończenie Studium wymaga napisania pracy dyplomowej, której tematyka związana jest z dziennikarstwem lub nauką o komunikowaniu. Studia trwają dwa lata. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zawierające wykaz przedmiotów objętych tokiem studiów.

Kandydaci będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego po spełnieniu wymogów formalnych.

Kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 • Druk podania o przyjęcie na studia
 • ksero dowodu osobistego
 • dowód opłaty w wysokości 10% (stawki rocznej) czesnego.
  Nr konta Instytutu Dziennikarstwa:
  Bank Millennium S.A., nr 32 1160 2202 0000 0000 6085 0365
 • oświadczenie o znajomości regulaminu opłat
 • 1 fotografię
 • odpis dyplomu magisterskiego, licencjackiego lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu (zaświadczenie należy w przeciągu miesiąca wymienić na odpis dyplomu magistra lub licencjata);
2. Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Rodzaj studiów: podyplomowe
Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 1 rok
Studia są płatne.

Termin przyjmowania dokumentów na studia

Dyżury komisji rekrutacyjnej i przyjmowanie dokumentów na studia odbędą się w dniach od 7 do 18 września w sali 218. Godziny przyjęć zainteresowanych:
 •  I tydzień: 10:00-14:00
 • II tydzień: 12:00-16:00

Limit miejsc: 50 osób (studia są uruchamiane przy zgłoszeniu się co najmniej 30 osób) Studia kierowane są do wszystkich, którzy posiadają dyplom magistra lub licencjata i chcieliby bliżej zetknąć się ze specyfiką zawodu dziennikarskiego. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w blokach od godz. 17 do 21. Studia te łączą teorię (obejmującą takie przedmioty jak np. komunikowanie masowe, podstawy reklamy, public relations, komunikowanie interpersonalne, gatunki dziennikarskie, prawo prasowe i autorskie, język wypowiedzi dziennikarskiej, retorykę i erystykę), a także rozbudowane w proporcji do zajęć teoretycznych zajęcia praktyczne w ramach specjalizacji prasowej lub telewizyjnej. Studia trwają rok i kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Kandydaci będą przyjmowani bez postępowania kwalifikacyjnego po spełnieniu wymogów formalnych (poniżej). Kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
 • Druk podania o przyjęcie na studia
 • Ksero dowodu osobistego
 • dowód opłaty w wysokości 10% (stawki rocznej) na poczet czesnego (430 zł)
  Nr konta Instytutu Dziennikarstwa:
  Bank Millennium S.A., nr 32 1160 2202 0000 0000 6085 0365
 • oświadczenie o znajomości regulaminu opłat
 • 1 fotografia
 • odpis dyplomu magisterskiego, licencjackiego lub zaświadczenie o złożeniu egzaminu (zaświadczenie należy w przeciągu miesiąca wymienić na odpis dyplomu magistra lub licencjata);
Kontakt:
Instytut Dziennikarstwa

Adres

00-927 Warszawa, Nowy Świat 69, II piętro.

Telefon/faks

55-20-237, faks 826-93-66.

Zobacz też:

» Więcej kryteriów

test