Barn har rätt till sexualundervisning | Rädda Barnen


Barn har rätt till information om sex och hiv

Rapporten "Tell me more" visar hur viktigt det är att barns och ungdomars egna tankar och strategier om hur de kan skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar och hiv tas på allvar.

Många barn under 15 år har sex. I länder där hiv är vanligt innebär det en stor risk. Varje dag blir 1 800 barn under 15 år hiv-infekterade. Det sker eftersom de saknar både information och möjlighet att prata öppet om sex. Föräldrar, lärare och hälsopersonal har ofta svårt att acceptera att detta är verkligheten, och tror att om man pratar om sex, så kommer barn att börja experimentera och utsätta sig för risker. Många vuxna är också osäkra själva och känner sig generade att prata om sex. Lärare har ofta ingen utbildning alls i sexualundervisning.

Rapporten "Tell me more" innehåller en genomgång av studier från nio afrikanska länder och visar tydligt att barn inte får den information de behöver. Deras egna strategier för att skydda sig lyfts inte heller fram i sex- och samlevnadsundervisningen om det finns en sådan. Och frågor om sex är överhuvudtaget ofta mycket känsliga att ta upp.

- Eftersom hiv framförallt är en sexuellt överförbar sjukdom så blir det viktigare än någonsin att prata om sex. Om man inte gör det får barn och unga bara svepande förklaringar till vad hiv här, hur det smittar och vad de kan göra för att skydda sig. Det hjälper dem inte i praktiken att förstå hur man kan ha säkrare sex, och vad som egentligen är riskfyllt. Man måste svara på barns frågor, och inga frågor är dumma.

Rapporten lanserades under stor mediebevakning i Nairobi, Kenya, i maj. Tell me more är ett samarbete mellan Rädda Barnen och RFSU.

För mer information, kontakta Eva Nordfjell, eva.nordfjell@rb.se


Läs mer om: Afrika, Nairobi, Kenya, Sexuell hälsa och hiv, Hiv, Aids, Sexuellt överförbara sjukdomar, Sexualundervisning, Säkert sex, RFSU, Nyheter
Tell me more 

Beställ eller ladda ner rapporten som pdf i vår bokhandel.
Mer nyanserad bild krävs 


"I think they've taken the ABSTINENCE thing a little too far ..." säger ungdomarna till alla vuxna som bara talar om att avhålla sig, men inte ser verkligheten som den är.

Den kenyanske serietecknaren Gado har gjort flera serier om situationen för personer med hiv/aids.

 Rädda Barnen   107 88  Stockholm         Telefon  08-698 90 00           Fax  08-698 90 10         Epost  info@rb.se          Plusgiro  902003-3          Bankgiro  902-0033