Friidrottsarena

Med sex löparbanor runt om i den nya hallen blir den nya friidrottsarenan på Arenastaden unik i Sverige. Liknande anläggningar finns bara på ett par ställen till i Europa. I och med det unika antalet banor kan arenan attrahera mästerskapstävlingar, också av internationellt snitt.

 
Den nya friidrottsarenan dockas med Tipshallens norra gavel och därmed skapas ett eldorado för friidrottande inomhus. Kombinationen av de två hallarna ger möjlighet till tävlingar med alla friidrottsgrenar inomhus - utom slägga.
Friidrottsarena
 
Längs med den norra långsidan i den nya byggnaden har teleskopläktare ritats in, vilket betyder att publikplatser kan tas fram vid tävlingar. Som mest räknar byggherren IFK Växjö med att kunna ta in 3 000 åskådare i friidrottsarenan. I övrigt finns det allt som friidrottare behöver för sin träning, förutom för löpning också kastburar och hopputrymmen.
 
Sedan tidigare är Tipshallen en kär och effektiv hemvist för friidrottare och tillsammans med den nya arenan formas ett friidrottscentrum av närmast oslagbara mått. Tipshallen har sin C-hall med åtta 120 meter långa sprint- och häckbanor, den 376 meter långa banan runt fotbollsplanen och får också passage mellan den nya arenan och Tipshallen, som gör att tävling i spjutkastning, diskus och kula kan hållas också inomhus!