| lv | en | Lietošanas pamācība |

| Atgriezties |
Fonda kartiņa
Uzziņu kods (fonda numurs):624
Fonda nosaukums: Hercoga Pētera ģimnāzija (Jelgava)
Fonda atrašanās vieta (arhīvs): Latvijas Valsts vēstures arhīvs, Slokas iela 16, Rīga LV-1048
Fondu datējums:1111 - 1111, 1795 - 1944
Nozare:Valsts ģimnāzijas (T.2.2.2.) , Vidusskolas (T.2.2.2.)
Apraksta vienības apjoms un informācijas nesējs
  Kopskaits lietvedības ZTD personālsastāvā personu
Aprakstītās 226  226       
Neaprakstītās        
Kopā  226  226       
Agrākās pakļautības
1775 - 1806Pakļautība nav apzināta
1806 - 1917Krievijas impērijas Tautas izglītības ministrija
1917 - 1919Pakļautība nav apzināta
1919 - 1921Vidusskolu nodaļa ; Skolu departaments ; Izglītības ministrija
1921 - 1924Vidusskolu un arodskolu nodaļa ; Skolu departaments ; Izglītības ministrija
1924 - 1928Vidusskolu nodaļa ; Skolu virsvalde ; Izglītības ministrija
1928 - 1940Vidusskolu nodaļa ; Skolu departaments ; Izglītības ministrija
1940 - 1941Pakļautība nav apzināta
1941 - 1944Izglītības un kultūras ģenerāldirekcija
Vidusskolu nodaļa ; Skolu departaments ; Izglītības ministrija
Agrākie nosaukumi
1775 - 1806Pētera Akadēmija /valsts/ (Jelgava, Kurzemes guberņa)
1806 - 1838Izglītošanas ģimnāzija (Jelgava, Kurzemes guberņa)
1838 - 1915Jelgavas vīriešu ģimnāzija (Jelgava, Kurzemes guberņa)
1915 - 1918Jelgavas vīriešu ģimnāzija (Taganroga, Krievija)
1915 - 1915Jelgavas vīriešu ģimnāzija (Rževa, Krievija)
1915 - 1915Jelgavas vīriešu ģimnāzija (Jelgava, Kurzemes guberņa)
1915 - 1915Jelgavas vīriešu ģimnāzija (Rīga, Vidzemes guberņa)
1918 - 1922Jelgavas 1. valsts vidusskola (Jelgava)
1923 - 1924Jelgavas ģimnāzija (Jelgava)
1924 - 1925Jelgavas 1. valsts reālā ģimnāzija (Jelgava)
1925 - 1930Jelgavas 1. vidusskola (Jelgava)
1930 - 1937Jelgavas 1. valsts ģimnāzija (Jelgava)
1937 - 1940Hercoga Pētera ģimnāzija (Jelgava)
1941 - 1944Hercoga Pētera ģimnāzija (Jelgava)