หน้าแรก เกี่ยวกับภูมิปัญญา อัลบั้มภาพ ติดต่อเรา  
 
 
 
ปลาฉิ้งฉ้าง
 
 
 

1

23
ขอบคุณภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ประวัติความเป็นมา
       ปลาฉิ้งฉ้าง คือ ปลาประเภทเดียวกับปลากระตักของภาคกลาง มีการจับปลาชนิดนี้มากในทะเลอันดามัน ส่งไปขายทั่วทุกภาคของประเทศ และส่งจำหน่ายในต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะส่งไปขายในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน และประเทศอื่นๆแถบเอเซีย
ปลาฉิ้งฉ้างมีหลายชนิด ตั้งแต่ชนิดเล็กสุดสีขาว ซึ่งชาวประมงนิยมเรียกว่า โบราหรือบูรา ไปจนถึงชนิดใหญ่สุด ทั้งสีขาวและสีคล้ำค่อนข้างดำ
เนื่องจากมีการจับปลาเป็นจำนวนมากจึงได้มีผู้คิดค้นวิธีแปรรูปหลายวิธีด้วยกันแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันผลิตและจำหน่าย โดยการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร กลุ่มอาชีพพัฒนาสตรี และอื่นๆ ปัจจุบันมีกลุ่มอาชีพแปรรูปปลาฉิ้งฉ้างไม่น้อยกว่า 50 กลุ่มทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต

กระบวนการผลิต/วัตถุดิบที่ใช้
       ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทางกลุ่มจะไปซื้อปลาจากโรงต้ม ส่วนใหญ่จะเป็นที่ชุมชนนรหัส และเกาะแก้ว โดยคัดเลือกปลาตามวัตถุประสงค์ของการกระทำและตามที่ลูกค้าต้องการ คือ ถ้าต้องการขายในราคาถูก ก็จะใช้ปลาฉิ้งฉ้างแถบดำ แต่ปลาจะเหนียว ไม่กรอบเหมือนชนิดขาวล้วน ราคาปลาโดยทั่วไปจะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ 45-50 บาท ถ้าแกะเอาขี้และก้างออกแล้ว กิโลกรัมละ 65-75 บาท แต่ถ้าเป็นชนิดขาวล้วน กิโลกรัมละ 100-120 บาท การผลิตจะนำปลาฉิ้งฉ้างมาอบและปรุงรสตามที่ต้องการ ส่วนใหญ่จะมี 4 รส คือ รสจืด รวมรส ใส่งา และอบพริกไทย แล้วไปใส่บรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้

จุดเด่ของผลิตภัณฑ์
       ปลาฉิ้งฉ้างภูเก็ต มีเอกลักษณ์ตรงที่มีการคัดเลือกชนิดของปลามาแปรรูป ในแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน และเน้นรสชาติแบบเอกลักษณ์อาหารปักษ์ใต้ คือ มีทั้งรสเผ็ด หวาน มัน เค็ม ครบสูตร ปลาที่ใช้ก็เป็นปลาที่ต้มตั้งแต่กลางทะเลทันทีที่จับได้ จึงคงความสดสมบูรณ์ตั้งแต่ขั้นแรกของการผลิต

ปริมาณการผลิต/ราคา
       แต่ละกลุ่มจะสามารถผลิตได้ประมาณ 100-200 กิโลกรัม/เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดและนำมาจำหน่ายโดยบรรจุถุงพลาสติก ถุงละ 35-50 บาท (0.25 ก.ก./ถุง) ตามร้านค้าต่างๆ รวมทั้งในแหล่งท่องเที่ยวแบะห้างสรรพสินค้าในพื้นที่

สนใจติดต่อสั่งซื่อหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
       กลุ่มอาชีพสตรีสหกรณ์กะทู้ นางศรีวรรณ เหมือนคิด หมู่ 6 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7632-1099, 0-1606-7323
กลุ่มอาชีพสตรีชุมชนอ่าวเกใน นางประหยัด ณ วังอ่าง ชุมชนอ่าวเกใน ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร. 0-1272-2651
กลุ่มอาชีพสตรึอ่าวมาขาม นางไหม เหร่บุตร 37/1 หมู่ 7 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7639-1676


ที่มา : ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์, ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้.--กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2548.