SLU

Hedersdoktorer vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

 

 

 
Veterinärmedicinska fakulteten (1977-2003)

 

Veterinärmedicine hedersdoktorer

Allman, Sydney, 2002, Koordinator för EAEVE:s evalueringar av de europeiska veterinärutbildningarna, Bryssel, Belgien
Andresen, Øystein, 2003, f. 1940, Professor vid Norges veterinærhøgskole, Oslo, Norge
Arosenius, Christina, 1998, f. 1947, Generalsekreterare i Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, Stockholm
Fliedner, Theodor M., 1995, f. 1929, Professor emeritus vid University of Ulm, Tyskland
Graham, Christopher F., 1999, f. 1940, Professor vid University of Oxford, England
Greve, Torben, 2000, f. 1945, Professor vid Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), Frederiksberg, Danmark
Hamring, Astrid, 1997, f. 1929, F.d. apotekschef vid Veterinärapoteket, Ultuna, Uppsala
Hjelm, Lennart, 1985, f. 1915, F.d. rektor och professor emeritus vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Uppsala
Isaksson, Axel, 1995, f. 1913, F.d. avdelningsföreståndare och f.d. statsveterinär vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Stockholm
Jeffcott, Leo B., 2000, f. 1942, Professor vid University of Cambridge, England
Kitchell, Ralph, 1987, Professor emeritus vid University of California, Davis, USA
Lindberg, Gert, 1995, f. 1935, F.d. VD vid AB Trav och Galopp (ATG), Stockholm
Lindh, Sune, 1990, f. 1930, F.d. VD och koncernchef vid Anders Diös AB, Uppsala
Lindqvist, Åsa, 2003, f. 1948, Veterinär vid Svenska Djurhälsovården, Kalmar
Räf, Per-Ola, 1989, f. 1932, F.d. 1:e bibliotekarie vid Skara veterinärbibliotek, Skara
Röken, Bengt Ole, 2001, f. 1945, Veterinär vid Kolmårdens Djurpark, Kolmården
Skjenneberg, Sven Karlsøn, 1993, f. 1914, Veterinär och f.d. chef vid Statens Reinforsøk, Lødingen, Norge
Thafvelin, Bernt, 1977, f. 1926, F.d. chefveterinär vid Svenska Djurhälsovården, Johanneshov
Tolling, Sven, 1999, f. 1944, Veterinär och f.d. Director vid Pfizer AB, New York, USA
Törnquist, Harry, 1977, F.d. byggnadsråd vid Byggnadsstyrelsen, Stockholm
Öbrink, Karl Johan, 1985, f. 1918, Professor emeritus vid Uppsala universitet, Uppsala
Öhlén, Britta, 1993, f. 1930, Privatpraktiserande veterinär, Trångsund


Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (2004-)

Agronomie hedersdoktorer

Hieu, Luu Trong,
2004, f. 1939, Professor vid Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Vietnam
Åhnberg, Annika, 2007, f. 1949, Konsult, Glemmingebro

Veterinärmedicine hedersdoktorer

Beck-Friis, Barbro,
2007, f. 1931, Professor, Borensberg
Gerremo, Inge, 2007, f. 1941, Pol. mag., Järfälla
Hammarberg, Karl-Erik,
2005, f. 1942, Besiktningsveterinär, Hudiksvall
Paulsen, Marit, 2004, f. 1939, Författare, Yttermalung


Lantbruksvetenskapliga fakulteten (1977-1995)

Agronomie hedersdoktorer

Berglund, Olle, 1993, f. 1924, Agronom och f.d. programdirektör vid Sveriges Television, Stockholm
Bernadotte af Wisborg, Lennart, 1989, f. 1909, Greve, Mainau, Tyskland
Broder Adam, 1987, f. 1898, Buckfast Abbey, Devon, England
Emanuelsson, Arne, 1991, f. 1923, F.d. VD vid Hilleshög AB, Landskrona
Haegermark, Ulf, 1989, f. 1924, AgrL och f.d. lantbrukskonsulent, Kalmar
Hagberth, Nils Ola, 1979, f. 1912, AgrL och f.d. förädlingsledare vid Weibullsholms Växtförädlingsanstalt, Landskrona
Hermelin, Sven, 1983, Landskapsarkitekt och friherre, Stockholm
Jonsson, Erik, 1983, f. 1913, Lantbrukare och f.d. förbundsordförande i Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Stockholm
Jonsson, Sune, 1995, f. 1930, Fotograf, författare och fältetnolog vid Västerbottens museum, Umeå
Lundin, Per, 1981, f. 1927, Agronom och f.d. förädlingsledare vid Weibullsholms Växtförädlingsanstalt, Landskrona
Roos, Arne, 1985, f. 1928, F.d. VD vid Svensk Husdjursskötsel (SHS), Eskilstuna
Salje, Sven Edvin, 1989, f. 1914, Författare, Olofström
Seinhorst, Jan Willem, 1983, f. 1918, Dr Ir, Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzook, Wageningen, Nederländerna
Simantov, Albert, 1977, President of International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies, Paris, Frankrike
Skoog, Folke, 1991, f. 1908, Professor emeritus vid Wisconsinuniversitetet, USA


Fakulteten för jordbruk, landskapsplanering och trädgårdsbruk (1996-2003)

Agronomie hedersdoktorer

Anderson, Anneka, 2001, f. 1921, Agronom, Flen
Andersson, Sven-Ingvar, 1996, f. 1927, Professor emeritus vid Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn, Danmark
Bruun, Magne, 2002, f. 1932, Professor emeritus vid Norges landbrukshøgskole (NLH), Ås, Norge
Dockered, Bo, 1998, f. 1941, Lantbrukare, styrelseordförande i Sveaskog AB och f.d. förbundsordförande i Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Stockholm
Eriksson, Tage, 1996, f. 1926, Professor emeritus vid Uppsala universitet, Uppsala
Hakelius, Olle, 2002, f. 1938, Agronom, Enköping
Johnson, Magnus, 1999, f. 1907, Trädgårdsarkitekt, Södertälje
Kurien, Verghese, 1997, Dr, National Dairy Development Board, Anand, Indien
Njøs, Arnor, 1998, f. 1930, F.d. rektor och professor emeritus vid Norges landbrukshøgskole (NLH), Ås, Norge
Petr, Jiri, 1999, f. 1931, F.d. rektor vid Czech University of Agriculture, Prag, Tjeckien
Potrykus, Ingo, 2002, Professor emeritus vid Institute of Plant Sciences, Swiss Federal Institute of Technology, Zürich, Schweiz
Sjödin, Erik, 2000, f. 1918, F.d. husdjurskonsulent, Grillby
Zimmer, Ernst, 2000, f. 1929, Professor emeritus, Schmilau bei Ratzeburg, Tyskland


Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap (2004-)

Agronomie hedersdoktorer

Brøndegaard, Vagn J.,
2005, Etnobiolog, Danmark
Ochoa, Carlos M., 2006, Professor, Peru
Söderblom, Pär, 2007, f. 1934, Landskapsarkitekt, Kungsängen
Wiberger, Ingvar, 2006, f. 1937, AgrL, Axvall
Zadoks, Jan C., 2005, f. 1929, Professor, Nederländerna


Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap (2004-)

Agronomie hedersdoktorer

Angioy, Anna Maria,
2005, Professor, Italien
Flinck, Karl Evert, 2004, f. 1915, Civilingenjör, Bjuv
Holgersson, Bengt, 2004, f. 1941, Landshövding i Skåne län, Malmö
Olsen, Ib Asger, 2004, f. 1935, Professor vid Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), Frederiksberg, Danmark
Pedersen, Søren, 2005, Afdelingsleder, Danmark
Shewry, Peter, 2007, Professor vid Rothamsted Research Station, UK
Stiles, Richard, 2006, Professor, Österrike
Wohanka, Walter, 2006, Professor, Tyskland


Skogsvetenskapliga fakulteten (1977-2003)

Skogliga hedersdoktorer

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, 1985, f. 1946, Stockholm
Andrén, Thorsten, 1994, f. 1911, Civiljägmästare och f.d. skogsdirektör vid Mo och Domsjö AB, Domsjö
Broder Bejer, 1987, f. 1918, Lektor vid Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), Frederiksberg, Danmark
Carbonnier, Charles, 1981, f. 1910, Professor emeritus vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Ekelund, Hans, 1998, f. 1940, F.d. generaldirektör vid Skogsstyrelsen, Jönköping
Essen, Lambart von, 1981, f. 1920, Civiljägmästare, f.d. rektor och lärare vid Svenska Jägareförbundets jaktvårdsskola, Öster-Malma gård
Fahlgren, Svante, 1989, f. 1911, F.d. skogsdirektör vid Södra Skogsägarna, Växjö
Fiedler, Hans Joachim, 1995, f. 1927, Professor emeritus vid Dresdens tekniska universitet, Tharandt, Tyskland
Gustafsson, Åke, 1979, Professor emeritus vid Lunds universitet, Lund
Hanemann, Michael, 2003, f. 1944, Professor vid University of California, Berkeley, USA
Hedström, Bo, 1991, f. 1938, F.d. generaldirektör vid Skogsstyrelsen, Jönköping och f.d. generaldirektör vid Domänverket, Falun
Kassas, Mohamed, 1985, f. 1920, Professor emeritus vid University of Cairo, Egypten
Kempe, Carl, 2000, f. 1939, Vice ordförande i Holmen AB, Örnsköldsvik
Kuusela, Kullervo, 1988, f. 1924, Professor emeritus vid Skogsforskningsinstitutet, Helsingfors, Finland
Larsson, Sven-Gunnar, 2003, f. 1936, Civiljägmästare vid Skogsmästarskolan, Skinnskatteberg
Lundgren, Nils P. V., 1979, f. 1915, F.d. avdelningschef vid Arbetarskyddsstyrelsen, Stockholm
Melin, Elias, 1977, Professor emeritus vid Uppsala universitet, Uppsala
Namkoong, Gene, 1993, f. 1934, Professor emeritus vid University of British Columbia, Vancouver, Canada
Nilsson, Nils-Erik, 2001, f. 1928, Professor emeritus vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Nyyssönen, Aarne, 1979, f. 1921, F.d. överdirektör vid Skogsforskningsinstitutet och professor emeritus vid Helsingfors universitet, Helsingfors, Finland
Romell, Lars-Gunnar, 1977, Professor emeritus vid Cornell University, Ithaca, USA
Samset, Ivar, 1977, f. 1918, Professor emeritus vid Norsk institutt for skogsforskning, Ås, Norge
Silversides, Charles Ross, 1981, f. 1916, Forest Engineer vid Universitetet i Toronto, Canada
Sköld, Per, 1983, f. 1922, Ordenskansler, fv. riksmarskalk, Bromma
Tamm, Carl Olof, 1988, f. 1919, Professor emeritus vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Uppsala
Öhrn, Ingemar, 2000, f. 1931, F.d. landshövding i Västernorrlands län, Solna


Fakulteten för skogsvetenskap (2004-)

Skogliga hedersdoktorer

Buongiorno, Joseph, 2005, Professor, USA
Ekman, Kerstin, 2007, f. 1933, Författare, Hallstavik

Enander, Karl-Göran, 2006, f. 1930, Jägmästare, Jönköping
Jarvis, Paul G., 2007, Professor emeritus vid Universitetet i Edinburgh, UK
Kamprad, Ingvar, 2004, f. 1926, Senior Advisor vid IKEA, Schweiz
Niemelä, Pekka, 2006, Professor, Finland
Nyberg, Tor, 2005, f. 1937, F.d. VD, Ödeshög
Sederoff, Ronald, 2004, Professor vid North Carolina State University, Raleigh, USA